от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за управление на местоположения

Как се създават нови местоположения?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, изберете Управление на местоположения, след което изберете Създаване на местоположения. Тази страница Ви позволява да създавате нови местоположения. Преди да запишете промените, като изберете Актуализиране, се уверете, че всички задължителни полета (показани с удебелен шрифт) съдържат приемливи и коректни данни. Когато се създаде новото местоположение, ще се покаже страница за потвърждение.

Връщане в началото

Как се редактират вече съществуващи местоположения?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, изберете Управление на местоположения, след което изберете Търсене на местоположения. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете местоположението, което искате да редактирате. За да редактирате местоположението, изберете Преглед/редактиране. Можете да промените ключовите думи за търсене или критериите.

След като изберете дадено местоположение, можете да актуализирате всяко от полетата му, за които това е разрешено, в страницата "Подробни данни за местоположението". Преди да запишете промените, като изберете Актуализиране, се уверете, че всички задължителни полета (показани с удебелен шрифт) съдържат приемливи и коректни данни.

Връщане в началото

Как се изтрива местоположение?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, изберете Управление на местоположения, след което изберете Търсене на местоположения. След като извършите търсенето си, от списъка с резултатите от търсенето изберете местоположението, което искате да изтриете. За да изтриете местоположението, изберете Изтриване. Можете да промените Вашето търсене чрез смяна на ключовите думи или критериите за търсене.

В екрана "Потвърждаване на изтриването" ще се покаже местоположението, което сте посочили за изтриване. С изтриването на дадено местоположение се премахва цялата съхранявана в UPS CampusShip информация за него, включително определена потребителска информация.

Забележка: При изтриване на дадено местоположение всички потребители, зададени към него, няма да могат да обработват пратки с помощта на UPS CampusShip, докато не бъдат зададени към ново местоположение.

Връщане в началото

Как се задават местоположения към потребители?

Как се задава местоположение към потребител зависи от това, къде в процеса на администриране на UPS CampusShip се намирате. Тук са посочени най-използваните методи. На всеки екран, предлагащ тази опция, може да се намери допълнителна помощ.

При първоначалното създаване на потребител направете следното:

  1. За да зададете местоположение на компанията, изберете Търсене на имена на местоположения. Така ще се отвори екранът Задаване на местоположение, на който можете да маркирате бутона за избор до името на местоположението, което искате да зададете. От този прозорец изберете Задай, за да завършите задаването и да се върнете към предишния екран.
  2. Изберете Създаване, за да запазите записа като нов потребител.
  3. Изберете Отказ, ако желаете да се откажете от записа и да се върнете към предишния екран.

При редактиране на вече съществуващ потребител:

  1. За да зададете местоположение на компанията, изберете Търсене на имена на местоположения. Така ще се отвори екранът Задаване на местоположение, на който можете да маркирате бутона за избор до името на местоположението, което искате да назначите. От този прозорец изберете Задай, за да завършите задаването и да се върнете към предишния екран.
  2. Изберете Актуализиране, за да запазите записа.
  3. Изберете Отказ, ако желаете да се откажете от записа и да се върнете към предишния екран.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка