от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за Етикети и разписки

Какви видове принтери може да се използват за отпечатване на етикети?

Можете да използвате UPS термичен принтер, Hewlett Packard LaserJet или съвместим лазерен или мастилено-струен принтер.

Връщане в началото

Как да настроя своя UPS термичен принтер?

Предпочитанията за отпечатване на страницата за Предпочитания за изпращане Ви позволяват да инсталирате UPS термичен принтер за етикети, да отпечатате примерен етикет, да зададете Отпечатване на разписка по подразбиране и да зададете Вашия UPS термичен принтер като Ваш принтер по подразбиране за отпечатване на етикети и разписки.

Връщане в началото

Как да отпечатам етикет?

Можете да отпечатвате етикети на Вашия UPS термичен принтер, на лазерен принтер или на мастилено-струен принтер.

Отпечатване, използвайки лазерен или мастилено-струен принтер: От страницата Започване на Вашата пратка изберете Изпращане сега. Вашите етикети ще се появят в отделен изскачащ прозорец. Ако сте избрали да отпечатате разписка във Вашите Предпочитания за изпращане, разписката също ще се покаже в прозореца. Изберете Отпечатване от диалоговия прозорец за отпечатване.

Отпечатайте, използвайки UPS термичния принтер: От страницата Започване на Вашата пратка изберете Изпращане сега и етикетите ще се отпечатат на UPS термичния принтер.

Забележка: Можете също така да зададете UPS термичния принтер като принтер по подразбиране в предпочитанията си за изпращане. Не задавайте термичния принтер като принтер по подразбиране в Windows, тъй като тогава към него ще се изпращат заявките за отпечатване и на други документи.

Връщане в началото

Защо етикетите ми са "отрязани" след отпечатване?

Ако етикетите Ви се отпечатват "отрязани" (например с липсващ рамка, текст и др.), може да е необходимо да промените настройките на полетата за отпечатване. На персонален компютър, изберете Файл и отидете на Настройване на страница.

Връщане в началото

Защо етикетите ми се отпечатват размазани?

В някои случаи, решението на този проблем може да е просто да изчакате, докато етикетите се заредят напълно в браузъра Ви, преди да ги отпечатате. Ако даден етикет е отпечатан неясно, го изхвърлете и го отпечатайте повторно, за да се осигури правилното му сканиране.

Връщане в началото

Защо етикетът ми се отпечатва в прекалено малък размер?

Може да се наложи да промените размера на шрифта на работния си плот или да зададете подходящ размер на шрифта си по подразбиране.

Връщане в началото

Защо етикетите ми, отпечатани на мастилено-струен принтер, съдържат прекъснати или недобре отпечатани линии и баркодове?

Ако тонерът на принтера Ви е почти изчерпан или е нов, линиите на етикетите може да се отпечатат прекъснати или бледи. Заменете стария тонер и използвайте режима за диагностициране на принтера си за подобряване на качеството на отпечатване, докато получите тъмни, ясни и плътни линии. Шофьорът на UPS може да не приеме пакет, чийто етикет е нечетлив или негоден за сканиране.

Връщане в началото

What are my options if I am unable to print a label during the UPS CampusShip process?

Когато отпечатването не стартира по неясни причини, изчакайте няколко минути и опитайте отново. Ако след това етикетът продължава да не може да се отпечата, проверете Вашите кабелни връзки. След това рестартирайте Вашия компютър и принтер, преди да се опитате да отпечатате отново .

Също така имате възможност за повторно отпечатване на етикет от История на изпращане в рамките на 24 часа. Обикновено, изпратените от Вас пакети се показват в Историята на изпращане след по-малко от 15 минути.

Ако проблемът с отпечатването продължи, може да се наложи да преинсталирате драйвера на принтера си. Проверете ръководството на принтера или се свържете с отдела по техническата поддръжка на компанията Ви.

Връщане в началото

Как да прикача етикети към пакети?

Етикетът трябва да е прикрепен към пакета Ви с прозрачен найлонов джоб, какъвто можете да получите от служител в UPS Център за услуги. Ако не разполагате с подобен джоб, прикрепете сгънатия етикет с помощта на прозрачно тиксо върху цялата област на етикета. Внимавайте да не закриете или повредите баркодовете или адресите.

Връщане в началото

Колко време трябва да пазя разписката си от UPS CampusShip?

Въпреки че UPS CampusShip съхранява онлайн Вашата История на изпращане в продължение на 90 дни, Вие трябва да запазите своята UPS CampusShip разписка до изтичане на периода за предявяване на искове. Периодът за предявяване на искове за загубени пакети започва да тече от датата на изпращане на пакета и има давност от девет месеца за вътрешни и шест месеца за международни пратки. Периодът за предявяване на искове за повредени пакети е 90 дни от получаването на уведомление за щета от UPS.

Връщане в началото