от
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Формат на файла за импорт: Адресни книги

Импортирания на лична и корпоративна адресна книга

Прегледайте таблицата с формат на импортни файлове за импортиране на файлове със записи на адресни книги. Всички файлове трябва да са запазени с разширение .csv и със запетая като разделител на полетата. Използвайте запетая за разделяне на информацията във всяко поле. Ако полето е празно, необходима е запетая, за да „прескочите“ към следващото поле. Ето защо, форматът може да съдържа много запетаи в един ред без интервали, както е показано в примера със „само задължителни полета“по-долу.

Забележка: За различните файлове за импортиране съществуват някои ограничения, изложени по-подробно в „Съвети за ефективно импортиране на файлове“.

 • Примерен запис с всички полета:
  TestCompany,TestNickname,JoeTester,123 Main Street,4th Floor, Accounting Department,Atlanta,GA,30350,US,770-555-1234,1234,joe@company.com,770-555-4321,1,1234567891,0
 • Примерен запис само със задължителните полета:
  TestCompany,,,123 Main Street,,,Atlanta,GA,30350,US,,,,,

Забележка: Заглавията на колоните не трябва да се включват. Също така е препоръчително да запазите оформлението на този файл за експортиране за бъдеща употреба.

Файлов формат за лична и корпоративна адресна книга

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Компания или име

Буквено-цифрено

35

Да

Компания или име за адреса

Псевдоним

Буквено-цифрено

35

Не

Идентификатор, използван за запазване и извикване на адрес (описателен текст в адресната книга)

Контакт

Буквено-цифрено

35

Не

Име на лице за контакт на получателя

Адрес 1

Буквено-цифрено

35

Да

Адрес на улица на получателя

Адрес 2

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (стая, етаж, апартамент)

Адрес 3

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (отдел)

Град

Буквено-цифрено

30

Да

Град на получателя

Щат/Област

Буквено-цифрено

5

Условно

Щат или Област на получателя за САЩ и Канада; вижте таблицата Щат/Област за валидните кодове Изисква се за адресите в САЩ и Канада

Пощенски код

Буквено-цифрено

9

Условно

Пощенски код на получателя; ще бъде валидиран за САЩ и Канада

Държава

Буквено-цифрено

2

Да

Страната на получателя; вижте таблицата с кодове за държава или територия за валидни кодове

Телефон

Буквено-цифрено

15

Не

Телефонен номер на получателя

Вътрешен номер

Буквено-цифрено

4

Не

Вътрешен номер на телефона на получателя

имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес на получател; пример: jdoe@somecompany.com

Номер на факс

Цифрено

15

Не

Номер на факса на получателя

Адрес по местоживеене

Цифрено

1

Да

Въведете 1 само ако адресът на получателя е по местоживеене
Въведете 0 за адрес не по местоживеене

ИД на местоположение

Буквено-цифрено

10

Не

Използвайте този уникален идентификатор, създаден от администратор на Quantum View, за да обозначите получаващ отдел в сграда с множество зони за получаване.

Индикатор на получателя

Цифрено

1

Не

Въведете 1, ако адресът е с фактуриране на получателя
Въведете 0, ако адресът не е с фактуриране на получателя

UPS клиентски номер на получател

Буквено-цифрено

10

Не

Клиентски номер за фактуриране на трета страна
Пощенски код на UPS клиентския номер на получателя

Буквено-цифрено

9

Условно

Ако UPS клиентският номер на получателя е предоставен и ако държавата на получателя изисква пощенски код
Индикатор за пощенска кутия Цифрено 1

Условно

Въведете 1 само ако адресът е пощенска кутия; Въведете 0 за адрес, който не е пощенска кутия

Импортирания на адресни книги на UPS WorldShip International

За да импортирате адресна книга на Worldship International в CampusShip, трябва да следвате тези стъпки:

 1. В секцията за експортиране на файлове в Worldship International изберете „Получатели“ като информация за експортиране
 2. Изберете „comma“ (запетая) като единствен разделител
 3. Изберете „overwrite“ (презаписване), а не „append“ (прибавяне)
 4. Изберете само долните полета в определения ред, както следва.

  Компания или име, Контакт, Адрес 1, Адрес 2, Адрес 3, Град, Държава, Пощенски код, Щат/Област, Адрес по местонахождение, Телефон, ИД на местоположение, Имейл адрес

  Забележка: Заглавията на колоните не трябва да се включват. Също така е препоръчително да запазите оформлението на този файл за експортиране за бъдеща употреба.

 5. Експортирайте файла.
 6. Отворете създадения .txt файл и се уверете, че оформлението изглежда правилно. Трябва да има само запетаи. Не трябва да се появяват кавички или точка със запетая.
 7. Затворете файла и не записвайте промените, ако има такива
 8. Променете разширението на файла от .txt на .csv
 9. Импортирайте .csv файла в CampusShip.

  Забележка: Не забравяйте да изберете Worldship International като формат на импортирания файл.
Формат на файл за WorldShip адреси

Прегледайте таблицата за формат на файлове за импортиране за адресни книги, създадени във формат UPS WorldShip. Всички файлове трябва да са запаметени с разширение .csv и със запетая за разделител на полетата, преди да можете да ги импортирате.

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Компания или име

Буквено-цифрено

35

Да

Име на компанията на получателя

Контакт

Буквено-цифрено

35

Не

Име на лицето за контакт на адреса на получателя

Адрес 1

Буквено-цифрено

35

Да

Първи ред на адреса на получателя

Адрес 2

Буквено-цифрено

35

Не

Втори ред на адреса на получателя

Адрес 3

Буквено-цифрено

35

Не

Трети ред на адреса на получателя

Град

Буквено-цифрено

30

Да

Град на получателя

Държава

Буквено-цифрено

2

Да

Държава/територия на получателя

Пощенски код

Буквено-цифрeно или цифрено

9

Условно

Пощенски код на получателя

Щат/Област

Буквено-цифрено

5

Условно

Щат, област или административен район на получателя

Адрес по местоживеене

Цифрено

1

Да

Да се използва, когато получателят се намира в лично жилище. 1 = по местоживеене 0 = не по местоживеене

Телефон

Цифрено

15

Условно

Задължително за международните дестинации и услугата UPS Next Day Air Early A.M.

ИД на местоположение

Буквено-цифрено

10

Не

Използвайте този уникален идентификатор, създаден от администратор на Quantum View, за да обозначите получаващ отдел в сграда с множество зони за получаване.

имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес, на който се изпраща съобщение с уведомление до клиента, че пратката е изпратена. За електронния етикет за връщане, това е адресът, на който UPS изпраща етикета.

Следващи стъпки