от
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за използване на инструменти за импортиране

Как се импортират адреси?

 1. Изберете Моите настройки от лентата с инструменти, след което изберете Импортиране на адреси от желаната адресна книга.
 2. За да импортирате нов файл, въведете пътя или местоположението и името му или го потърсете ръчно. След като намерите файла, изберете Отвори и текстовото поле "Местоположение и име на файла" ще се попълни.
 3. Изберете дали импортираните адреси да се добавят, или да се запишат върху текущия Ви списък. Ако изберете опцията за записване върху текущия списък, импортираните адресни книги ще заменят текущите Ви такива. Изберете Импортиране.

Забележка: Импортираните файлове трябва да имат следните три характеристики:

 • Да са с разширение .csv.
 • Форматът им трябва да е тип "разделени със запетая стойности".
 • Трябва да съдържат разделителна запетая дори за незадължителните полета.


За повече информация относно изискванията към формата на файла вж. "формат на файлове за импортиране на адреси" в този раздел.

Връщане в началото

Как се импортират местоположения?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, изберете Управление на местоположения, след което изберете Импортиране на местоположения.

За да импортирате нов файл, следвайте тези стъпки:

 1. Въведете пътя или местоположението и името на файла за импортиране или го потърсете ръчно.
 2. След като намерите файла, изберете Отвори и текстовото поле "Местоположение и име на файла" ще се попълни.
 3. Изберете Импортиране и импортираните местоположения ще се добавят към текущия Ви списък.

Забележка: Импортираните файлове трябва да имат следните три характеристики:

 • Файлът трябва да е с разширение .csv.
 • Форматът им трябва да е тип "разделени със запетая стойности".
 • Трябва да съдържат разделителна запетая дори за незадължителните полета.

За повече информация относно изискванията към формата на файла вж. "формат на файлове за импортиране на местоположения" в този раздел.

Връщане в началото

Как се импортират референтни номера?

Изберете Администриране в лявата част на страницата, изберете Управление на референтни номера, след което изберете Импортиране на референтни номера.

За да импортирате нов файл, следвайте тези стъпки:

 1. Въведете пътя или местоположението и името на файла за импортиране или го потърсете ръчно.
 2. След като намерите файла, изберете Отвори и текстовото поле "Местоположение и име на файла" ще се попълни.
 3. Изберете дали импортираните референтни номера да се добавят или да се запишат върху текущия Ви списък. Ако изберете опцията за записване върху текущия списък, импортираните референтни номера ще заменят текущите Ви такива.
 4. Изберете Импортиране.

Забележка: Импортираните файлове трябва да имат следните три характеристики:

 • Файлът трябва да е с разширение .csv.
 • Форматът им трябва да е тип "разделени със запетая стойности".
 • Трябва да съдържат разделителя запетая дори за незадължителните полета.


За повече информация относно изискванията към формата на файла вж. "формат на файлове за импортиране на референтни номера" в този раздел.

Връщане в началото

Как се импортират потребители?

Изберете Администриране в лявата част на екрана, отидете на Управление на потребители, след което изберете Импортиране на потребители.

За да импортирате нов файл, следвайте тези стъпки:

 1. Въведете пътя или местоположението и името на файла за импортиране или го потърсете ръчно.
 2. След като намерите файла, изберете Отвори и текстовото поле "Местоположение и име на файла" ще се попълни.
 3. За да импортирате потребителите, изберете Импортиране. Импортираните потребители ще се добавят към текущия Ви списък.

Забележка: Импортираните файлове трябва да имат следните три характеристики:

 • Файлът трябва да е с разширение .csv.
 • Форматът им трябва да е тип "разделени със запетая стойности".
 • Трябва да съдържат разделителя запетая дори за незадължителните полета.


За повече информация относно изискванията към формата на файла вж. "формат на файлове за импортиране на потребители" в този раздел.

Връщане в началото

Как се отстраняват грешки при импортиране?

С помощта на инструментите за импортиране можете да импортирате данни от .csv файл в системата на UPS CampusShip. Ако даден запис не премине проверката на валидност по време на импортиране, системата ще създаде файл за грешки, посочващ записите, които системата не е успяла да импортира. Прегледайте долната таблица за възможни грешки и техните решения. След като отстраните грешките, опитайте отново да изпълните процеса на импортиране.

За повече информация относно изискванията към формата на файла вж. "ЧЗВ за формат на файлове за импортиране" в този раздел.

Съобщение за грешкаРазрешение
Държава/tеритория Проверете и поправете кодовете на държавата/територията и опитайте отново
Двоен запис Променете записа в уникална величина и опитайте отново.
Двойно влизане Променете потребителското име в уникално значение и опитайте отново.
Превишени максимален брой записи Системата UPSCampusShip не може да регистрира потребителско име с Приложния програмен интерфейс (Application Programming Interface - API). Моля, опитайте отново по-късно.
IMS грешка Импортирания файл със записи превишава лимита на системата; изтрийте някои записи и опитайте отново.
Нарушаване на дължината на полето Проверете дължината на полето спрямо подходящия файлов формат и опитайте отново.
Невалиден вид на данните Проверете типа на данните в подходящ файлов формат и опитайте отново напр. буквено-цифрови
Невалиден имейл Проверете имейл формата и опитайте отново
Забележка: имейл адресът трябва да съдържа @
Невалиден факс номер Проверете формата на номера на факса и опитайте отново
Невалидно местоположение Невалидно наименование на местоположението; проверете наименованието и опитайте отново
Невалидно влизане Проверете потребителското име и опитайте отново
Невалиден телефон Проверете формата на телефона и опитайте отново
Невалиден пощенски код Проверете пощенския код и опитайте отново
Невалиден брой параметри за запис Проверете дали импортираният файл съдържа всички записи във файл
Забележка: Всички полета в импортирания файл (включително нулевите полета) трябва да бъдат разделени със запетая.
Невалиден тип потребител Проверете стойността на типа потребител и опитайте отново
Забележка: Валидните записи са стойностите 0 или 1
Липсващо задължително поле Добавете липсващото поле и опитайте отново
Невалидна област/провинция Проверете отново областта/провинцията в съответствие с правилните кодове на области/провинции и опитайте отново.
Невалидна държава/щат Проверете страната в съответствие с правилните кодове на страните и опитайте отново
Връщане в началото

Какъв е правилният формат на файловете за импортиране на адресни книги?

Файлов формат за лични или корпоративни адресни книги

Прегледайте тази таблица за формата на файловете за импортиране на "Моят UPS" или корпоративната адресна книга. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая за разделител на полетата. Файлът за импортиране трябва да съдържа разделители запетаи дори за незадължителните полета.

Забележка: Заглавните полета не трябва да се включват. Също така е препоръчително да запазите оформения за експортиране файл за бъдеща употреба.

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Компания или име

Буквено-цифрено

35

Да

Компания или име за адреса

Псевдоним

Буквено-цифрено

35

Не

Идентификатор, използван за запазване и извикване на адрес (описание в адресната книга)

Контакт

Буквено-цифрено

35

Не

Име на лице за контакт на получателя

Адрес 1

Буквено-цифрено

35

Да

Адрес на улица на получателя

Адрес 2

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (стая, етаж, апартамент)

Адрес 3

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (департамент)

Град

Буквено-цифрено

30

Да

Град на получателя

Щат/Област

Буквено-цифрено

5

Условно

Щат или Провинция на получателя за САЩ и Канада; вижте таблицата Щат/Област за валидните кодове Изисква се за адресите в САЩ и Канада

Пощенски код

Буквено-цифрено

9

Условно

Пощенски код на получателя; ще бъде потвърден за САЩ и Канада

Държава

Буквено-цифрено

2

Да

Държава/територия на получателя; вижте таблицата с кодовете на държавата/територията за валидните кодове

Телефон

Буквено-цифрено

15

Не

Телефонен номер на получателя

Вътрешен номер

Буквено-цифрено

4

Не

Вътрешен номер на телефона на получателя

Имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес на получател; пример: jdoe@somecompany.com

Номер на факс

Цифрово

15

Не

Номер на факса на получателя

Адрес по местоживеене

Цифрово

1

Да

Въведете 1, ако адресът на получателя е по местоживеене
Въведете 0, ако адресът на получателя не е по местоживеене

ИД на местоположение

Буквено-цифрено

10

Не

Уникален идентификатор, създаден от администратора на Quantum View
, за да укаже получаващ отдел в
сграда с множество приемащи области.

Индикатор на получателя

Цифрово

1

Не

Въведете 1, ако адресът е платим от получателя
Въведете 0, ако адресът не е платим от получателя

UPS клиентски номер на получател

Буквено-цифрено

10

Не

Клиентски номер за фактуриране на трето лице
Пощенски код на UPS клиентския номер на получателя

Буквено-цифрено

9

Условно

Ако UPS клиентският номер на получателя е предоставен и ако държавата/територията на получателя изисква пощенски код
Индикатор за пощенска кутия Цифрово 1

Условно

Въведете 1 само ако адресът е пощенска кутия; Въведете 0 за адреси, които не са пощенски кутии

Формат за международни адресни книги за UPS WorldShip
Прегледайте тази таблица за формата на файловете за импортиране на адресни книги, ако те са създадени с помощта на UPS WorldShip. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая за разделител на полетата. Файлът за импортиране трябва да съдържа разделители запетаи дори за незадължителните полета.

За да импортирате адресна книга на Worldship International в CampusShip, трябва да следвате тези стъпки:

 1. В секцията за експортиране на файлове в Worldship International изберете "Receivers" (получатели) като информация за експортиране
 2. Изберете "comma" (запетая) като единствен разделител
 3. Изберете "overwrite" (презаписване), а не "append" (прибавяне)
 4. Изберете само долните полета в определения ред, както следва.

  Компания или Име, Контакт, Адрес 1, Адрес 2, Адрес 3, Държава, Град, Пощенски код, Щат /Провинция, Адрес по местоживеене, Телефон, идентификационен код на местоположение, Имейл адрес

  Забележка: Заглавните полета не трябва да се включват. Също така е препоръчително да запазите оформения за експортиране файл за бъдеща употреба.
 5. Експортирайте файла
 6. Отворете създадения .txt файл и се уверете, че оформлението изглежда правилно. Единствените препинателни знаци, които могат да се съдържат във файла, са запетаи - не трябва да има нито въпросителни, нито точки и запетаи
 7. Затворете файла и не записвайте промените,( ако има такива )
 8. Променете разширението на файла от .txt на .csv
 9. Импортирайте .csv файла в CampusShip. Забележка: не забравяйте да изберете "Worldship International" като формат на импортирания файл

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Компания или име

Буквено-цифрено

35

Да

Име на компанията на получателя

Контакт

Буквено-цифрено

35

Не

Име на лицето за контакт на адреса на получателя

Адрес 1

Буквено-цифрено

35

Да

Първи ред на адреса на получателя

Адрес 2

Буквено-цифрено

35

Не

Втори ред на адреса на получателя

Адрес 3

Буквено-цифрено

35

Не

Трети ред на адреса на получателя

Град

Буквено-цифрено

30

Да

Град на получателя

Държава

Буквено-цифрено

2

Да

Страна/територия на получателя

Пощенски код

Буквено-цифрови или цифрови

9

Условно

Пощенски код на получателя

Щат/Област

Буквено-цифрено

5

Условно

Щат, област или страна на получателя

Адрес по местоживеене

Цифрово

1

Да

Да се използва, когато получателят се намира в лично жилище. 1=по местоживеене 0=не по местоживеене

Телефон

Цифрово

15

Условно

Задължително за международните дестинации и услугата UPS Next Day Air Early A.M.

Идентификационен номер на местоположение

Буквено-цифрено

10

Не

Идентификационен номер на местоположението на получателя; потребителите, регистрирани в "Моят UPS", които са абонирани за информационната услуга на UPS, предлагаща видимост на пратките, могат да изпращат информация за пратката на своите клиенти.

Имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес, на който се изпраща съобщение с уведомление до клиента, че пратката е изпратена. За електронния етикет за връщане, това е адресът, на който UPS изпраща етикета.

Връщане в началото

Какъв е правилният формат на файловете за импортиране на местоположения?

Формат на файла за импортиране за местоположение

Прегледайте таблицата за формата на файлове за импортиране на местоположения. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая като разделител на полетата. Файлът за импортиране трябва да съдържа разделители запетаи дори за незадължителните полета.

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Име на местоположението

Буквено-цифрено

35

Да

Наименование на местоположение, което трябва да бъде уникално за компанията

Име за контакт на местоположение

Буквено-цифрено

35

Да

Основно лице за връзка на местоположението

Адрес 1

Буквено-цифрено

35

Да

Адрес улица на местоположението

Адрес 2

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (стая, етаж, апартамент)

Адрес 3

Буквено-цифрено

35

Не

Допълнителна информация за адреса (отдел)

Град

Буквено-цифрено

30

Да

Град на местоположението

Щат/Област

Буквено-цифрено

5

Условно

Щат или област на местоположението Вижте таблицата с щатите/провинциите за валидните кодове (задължителни за САЩ и Канада)

Пощенски код

Буквено-цифрено

9

Условно

Пощенски код на местоположението

Държава

Буквено-цифрено

2

Да

Държава или територия на местоположение

Телефон

Буквено-цифрено

15

Да

Телефонен номер на местоположението

Вътрешен номер

Буквено-цифрено

4

Не

Вътрешен номер на телефона на местоположението

Имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес на местоположение; пример: jdoe@somecompany.com

Номер на факс

Буквено-цифрено

15

Не

Номер на факса на местоположението

UPS Клиентски номер

Буквено-цифрено

10

Да

UPS клиентски номер на местоположението

Телефон за връзка с отдел за поддръжка

Буквено-цифрено

15

Не

Телефонен номер на отдела за поддръжка на местоположението

Имейл адрес на поддръжка

Буквено-цифрено

50

Не

Имейл адрес на отдела за поддръжка на местоположението

Настройка за вид тарифа

Буквено-цифрено

1

Не

P=публикувани тарифи, А=договорени тарифи Ако тази стойност не е дадена, по подразбиране ще бъдат зададени публикуваните тарифи (Р)

Асоциирана адресна група

Буквено-цифрено

35

Не

Асоциирана адресна група на местоположението

Връщане в началото

Какъв е правилният формат на файловете за импортиране на референтни номера?

Прегледайте таблицата за формата на файлове за импортиране на референтни номера. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая за разделител на полетата. Файлът за импортиране трябва да съдържа разделители запетаи дори за незадължителните полета.

Забележка: Максималният размер на файловете за импортиране на единични референтни номера е 4 МБ. Общият брой записи, които могат да се съхраняват в трите полета на референтните номера, не може да надвишава 900 000.

Име на поле

Тип на поле

Максимална дължина на полето

Задължително

Валидни стойности

Стойност на референтен номер

Буквено-цифрено

35

Да

Референтна стойност, уникална за компанията

Описание на референтен номер

Буквено-цифрено

50

Не

Описание, което улеснява разпознаването на референтния номер

Връщане в началото

Какъв е правилният формат на файловете за импортиране на потребители?

Прегледайте таблицата за формата на файлове за импортиране на потребители. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая като разделител на полетата. Файлът за импортиране трябва да съдържа разделители запетаи дори за незадължителните полета.

Име на поле

Тип поле

Максимална дължина на полето

Изисква се

Валидни стойности

Име

Буквено-цифрено

35

Да

Име и фамилия на потребителя

Име за влизане

Буквено-цифрено

16

Да

Потребителско име Трябва да бъде уникално в системата

Местоположение

Буквено-цифрено

35

Да

Име на местоположението на потребителя Местоположението трябва да бъде създадено преди импортирането на потребителя.

Имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Да

Имейл адрес на потребителя; например jdoe@somecompany.com

Телефон

Цифрово

15

Не

Телефонен номер на потребителя

Вътрешен номер

Цифрово

4

Не

Вътрешен номер на телефона на потребителя

Име на набора с права за изпращане на потребителя

Буквено-цифрено

50

Да

Права за изпращане на потребителя Правото за изпращане трябва да бъде създадено преди импортирането на потребителя.

Справка 1 по подразбиране

Буквено-цифрено

35

Не

Справка 1 по подразбиране

Ниво на обслужване по подразбиране

Буквено-цифрено

3

Не

Ниво на обслужване по подразбиране Вижте кодовете по-долу

Пътуващ потребител

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1, ако потребителят трябва да пътува.
Въведете 0, ако потребителят не трябва да пътува

Поръчка за консумативи

Цифрово

1

Не

Въведете 1, ако потребителят има право да поръчва консумативи на UPS
Въведете 0, ако потребителят няма право да поръчва консумативи на UPS

Номер на факс

Буквено-цифрено

15

Не

Номер на факса на потребителя

Индикатор за администратор на местоположението

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1, ако потребителят е администратор на местоположение
Въведете 0, ако потребителят не е администратор на местоположение

Не позволявай на потребителя да редактира стойността на Справка № 1

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1 за маркиране, за да не може потребителят да промени стойността на Справка № 1 Въведете 0 за размаркиране, за да позволите на потребителя да промени стойността на Справка № 1

Във формата на файла за импортиране на потребители се съдържа поле, озаглавено „Ниво на услуга по подразбиране“. Това поле е за 3 знака. Кодовете се използват за разпознаване на вътрешни и международни UPS услуги . Валидните кодове за това поле са:

Във формата на файла за импортиране на потребители се съдържа поле, озаглавено „Ниво на услуга по подразбиране“. Това поле е за 3 знака. Кодовете се използват за разпознаване на вътрешни и международни UPS услуги . Валидните кодове за това поле са:

UPS Вътрешни услуги

UPS Международни услуги

014=UPSNext Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground услуга

Връщане в началото

Какво представляват кодовете на щати за файловете за импортиране?

Кодове на щатите и на Канадските провинции

Следната таблица показва двузнаковите кодове на щати, нужни за файловете за импортиране на глобални адреси и местоположения. Записите с невалидни кодове на щати няма да се импортират.

Щати

Кодове

Алабама

AL

Аляска

AK

Арканзас

AR

Аризона

AZ

Калифорния

CA

Колорадо

CO

Кънектикът

CT

Делауеър

DE

Окръг Колумбия

DC

Флорида

FL

Джорджия

GA

Хаваи

HI

Айдахо

ID

Илинойс

IL

Индиана

IN

Айова

IA

Канзас

KS

Кентъки

KY

Луизиана

LA

Мейн

ME

Мериленд

MD

Масачузетс

MA

Мичиган

MI

Минесота

MN

Мисисипи

MS

Мисури

MO

Монтана

MT

Небраска

NE

Невада

NV

Ню Хемпшир

NH

Ню Джърси

NJ

Ню Мексико

NM

Ню Йорк

NY

Северна Каролина

NC

Северна Дакота

ND

Охайо

OH

Оклахома

OK

Орегон

OR

Пенсилвания

PA

Роуд Айлънд

RI

Южна Каролина

SC

Южна Дакота

SD

Тенеси

TN

Тексас

TX

Юта

UT

Върмонт

VT

Вирджиния

VA

Вашингтон

WA

Западна Вирджиния

WV

Уисконсин

WI

Уайоминг

WY

Канадски провинции

Кодове

Алберта

AB

Британска Колумбия

BC

Манитоба

MB

Ню Брунсуик

NB

Нюфаундленд

NF

Северозападни територии

NT

Нова Скотия

NS

Нунавут

NU

Онтарио

ON

Остров Принц Едуард

PE

Квебек

QC

Саскачеван

SK

Юкон (територия)

YT

Връщане в началото

Какво представляват кодовете на държава или територия за файловете за импортиране?

КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИ/ТЕРИТОРИИ

Следната таблица показва правилните двузнакови кодове на държави/територии, нужни за файловете за импортиране на глобални адреси и местоположения. Записите с невалидни кодове на държави/територии няма да се импортират.

Държава/tеритория

Код

Албания
Алжир
Американска Самоа,
Андора,
Ангола
Ангуила
Антигуа & Барбуда
Аржентина
Армения
Аруба
Австралия
Австрия
Азербайджан
Азорските острови

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Бахамите
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларус
Белгия
Белиз
Бенин
Бермуда
Бутан
Боливия
Бонер
Босна и Херцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британски Вирджински острови
Бруней
България
Буркина Фасо
Бурунди

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Камбоджа
Камерун
Канада
Канарски острови
Кабо Верде
Кайманови острови
Централноафриканска република
Чад
Чили
Континентален Китай
Колумбия
Конго
Конго, Демократична Република
острови Кук
Коста Рика,
Кот д'Ивоар
Хърватия
Кюрасао
Кипър
Чехия

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Дания
Джибути
Доминика
Доминиканската република

DK
DJ
DM
DO

Египет Еквадор
Източен Тимор

Ел Салвадор
Англия
Екваториална Гвинея
Еритрея
Естония
Етиопия

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Фарьорските острови
Фиджи
Финландия
Франция
Френска Гвиана
Френска Полинезия

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Гибралтар
Гърция
Гренландия
Гренада
Гваделупа
Гуам
Гватемала
Гернзей
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гвиана

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
GG
GN
GW
GY

Хаити
Холандия
Хондурас
Специален административен район Хонконг, Китай
Унгария

HT
NL
HN
HK
HU

Исландия
Индия
Индонезия
Ирак,
Израел,
Италия

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Ямайка
Япония
Джърси
Йордания

JM
JP
JE
JO

Казахстан
Кения
Кирибати
Косрае
Кувейт
Киргизстан

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Лаос
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Специален административен район Макао, Китай
Македония
Мадагаскар
Мадейра
Малави
Малайзия
Малдивите
Мали
Малта
Маршалски острови
Мартиника
Мавритания
Мавриций
Мексико
Микронезия
Молдова
Монако
Монголия
Черна гора
Монсерат,
Мароко,
Мозамбик

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Намибия
Непал
Холандия
Холандски Антили,
Нова Каледония,
Нова Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норфолк
Северна Ирландия,
Северни Мариански острови
Норвегия

NA
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Оман

OM

Пакистан
Палау
Панама
Папуа Нова Гвинея
Парагвай
Перу
Филипини
Полша
Понапе
Португалия
ПуертоРико

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Катар

QA

Република Конго
Република Ирландия
Република Йемен
Реюнион
Румъния
Рота
Русия
Руанда

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Саба
Сайпан
Самоа
Сан Марино,
Саудитска Арабия
Шотландия
Сенегал
Сърбия
Сейшели
Сиера Леоне
Сингапур
Словакия
Словения
Соломонови острови,
Южна Африка
Южна Корея
Испания
Шри Ланка
Сен Бартелми
Сейнт Кристофър
Св. Кроа
Св. Евстатий
Св. Джон
Св. Китс и Невис
Св. Лучия
Св. Маартен
Св. Мартин
Св. Томас
Св.Винсент и Гренадини,
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирия

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Таити
Тайван, Китай
Таджикистан
Танзания
Тайланд
Тиниан
Того
Тонга
Тортола
Тринидад & Тобаго
Трук
Тунис
Турция,
Туркменистан
Тьоркс и & Кайкос острови,
Тувалу

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Уганда
Украйна
Остров Юнион
Обединени Арабски Емирства
Обединеното кралство,
САЩ
Уругвай
Американски Вирджински острови
Узбекистан

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Вануату
Ватикана
Венецуела
Виетнам,
Върджин Горда

VU
VA
VE
VN
VG

Уелс
Уолис& остров Футуна

GB
WF

Яп

FM

Замбия
Зимбабве

ZM
ZW

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка