от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
Прескачане към основното съдържание

Експортиране на историята на изпращане

Как да експортирате историята на изпращане

Вашата историята на изпращане предоставя подробна информация за пратките, въз основа на който и да е от различните критерии, които сте избрали. Този раздел разглежда как тази подробна информация за изпращане може да бъде експортирана, след това съхранена и отворена в програма по Ваш избор, за да създадете свои собствени отчети. Ако която и да е заявка за експортиране върне повече от 25 000 резултата за изпращане, се появява съобщение за грешка да ограничите критериите за експортиране в заявката, за да се намали броят на резултатите.

Следвайте тези стъпки, за да експортирате файлове с предишната история на изпращане за какъвто и да е период от време до 90 дни.

 1. Изберете раздел Изпращанеи отидете на Преглед на историята или Анулиране на пратка.
 2. Историята на изпращане Ви позволява да изберете предварително зададен период от време или времеви период по избор. (За времевия период по избор въведете начална и крайна дата. Началната дата не може да надхвърля 90 дни от текущата дата).
 3. Когато периодът от време е избран, изберете Експортиране на историята за. Задайте как данните на историята на изпращане да бъдат събрани въз основа на тези критерии:

Име на местоположението: Появява се страница с търсене на местоположението и можете да въведете име на местоположението, което "Съдържа", "Започва с" или "Точно съвпада" с вашата дума за търсене. (За да експортирате история на местоположенията, които управлявате, изберете връзката Експортиране на история за всички управлявани местоположения.)

 • Изберете Търсене и когато се покажат резултатите за "Местоположение", изберете едно или повече местоположения. (За да видите обединен списък на местоположенията, които сте посочили, отидете на Преглед на избраното.)
 • За да експортирате история на избраните местоположения, изберете Експортиране на историята.
  • Ако заявката Ви е за едно местоположение и търсенето върне по-малко от 500 записа за пратки, се появява напомняне за отваряне на файла или за запазването му на диска.
  • Ако се върнат повече от 500 пратки или са избрани множество местоположения, заявката се обработва като част от групова заявка и когато файлът е готов да бъде експортиран, получавате съобщение по имейла. Следвайте инструкциите, за да отворите файла или да го съхраните на диска. Файлът ще бъде на разположение за изтегляне в продължение на седем дни.

Забележка: Потребителите-администратори ще се върнат на екрана "История на изпращане" и ще изберат Преглед на списъка със заявки за експортиране, ще изберат желания файл и след това ще изберат Изтегляне на файла.

Местоположение и референция: Появява се страница с търсене на местоположението и можете да въведете име на местоположението, което "Съдържа", "Започва с" или "Точно съвпада" с Вашата дума за търсене. (За да експортирате историята за местоположенията, които управлявяате, изберете връзката "Експортиране на историята за всички управляване местоположения".)

 • Изберете Търсене и когато се покажат резултатите с местоположенията, маркирайте квадратчето до едно или повече местоположения. За да видите обединен списък на местоположенията, които сте посочили, преминете на "Преглед на избраното".
 • По избор: Въведете референтен номер и посочете списъка на източника на референтния номер. Това позволява да ограничите резултатите.
 • За да експортирате историята за избраните местоположения, изберете "Експортиране на историята".
  • Ако заявката Ви е за едно местоположение и търсенето върне по-малко от 500 записа за пратки, се появява напомняне за отваряне на файла или за запазването му на диска.
  • Ако се върнат повече от 500 пратки или са избрани множество местоположения, заявката се обработва като част от групова заявка и когато файлът е готов да бъде експортиран, получавате съобщение по имейла. Следвайте инструкциите, за да отворите файла или да го съхраните на диска. Файлът ще бъде на разположение за изтегляне в продължение на седем дни.

Забележка: Потребителите-администратори се връщат на историята на изпращане и избират "Преглед на списъка със заявки за експортиране", избират желания файл и след това избират "Изтегляне на файла".

Връщане в началото

 • История
 • Експортиране на историята на изпращане