от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

История

Можете лесно да преглеждате историята на изпращане на своята компания. В зависимост от административното Ви ниво ще имате достъп до историята на изпращане за цялата компания или за конкретно местоположение. Можете да сортирате тази информация по определени категории, като например потребителско име, местоположения или референтни номера (номер на клиент/материя, ценови код или код на поръчка за покупка). Този раздел съдържа информация как можете да преглеждате или експортирате тази подробна информация за доставките, след което да я записвате и отворяте в програма по свой избор.

Информацията за доставките е налична в продължение на 90 дни. Можете да изтегляте подробна информация за доставките за всякакъв период от време, който пожелаете, до 90 дни назад. В случай че системата не може да експортира поисканата информация, се създава заявка, която може да се избира и преглежда в рамките на една седмица.

Забележка: Правата ви за администриране може да са ограничени до само за преглед, само за експортиране или и двете. Администраторите могат да преглеждат или експортират информацията за пратките в областта за история на изпращането в раздела "Изпаращне". Допълнителна обща информация за преглед на историята на изпращане и анулирането на пратки може да се намери в този помощен раздел.