от
 • Service impacts related to Coronavirus ...Още
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за използване на инструментите за експортиране

Как се експортират адреси?

Вместо ръчно да променя отделни адреси в адресните книги, администраторът може да експортира информацията за адресите във файл и да променя множество записи. След това промененият файл може да бъде импортиран обратно в UPS CampusShip.

 1. За да експортирате информация от адресната книга, изберете Моите настройки в лентата с инструменти на CampusShip.
 2. Изберете Експортиране на адреси в раздела „Корпоративна адресна книга“ или „Лична адресна книга“ в модула „Адресни книги“. Като изберете един от тези линкове, заявката Ви за експортиране автоматично ще се създаде и ще се покаже в страницата „Състояние на импортиране/експортиране“.
 3. В страницата „Статус на импортиране/експортиране“ изборът на Актуализиране със съответната категория за експортиране ще опресни статуса на докладите „В прогрес“. След като експортирането завърши, изберете Преглед на данни, за да изтеглите експортирания файл.


Освен това можете да изберете един от линковете за експортиране в Импортиране/Експортиране на файлове в страничното меню на раздела „Администрация“. С избирането на линка се създава Вашата заявка за експортиране.

Връщане в началото

Как се експортират местоположения?

Вместо ръчно да променя отделни местоположения, администраторът може да експортира информация за местоположенията от UPS CampusShip във файл, да променя множество записи и след това да импортира променения файл обратно в UPS CampusShip.

 1. За да експортирате информация за местоположения, изберете Администриране в лентата с инструменти на CampusShip. След това изберете Управление на местоположения под "Администриране на CampusShip". Изберете Експортиране на местоположения. За да намерите дадено местоположение, въведете името му и задайте критерий за филтриране (напр. "съдържа" или "точно съвпадение"). Ако не сте сигурни как точно се изписва името на местоположението, изберете връзката "Търсене", за да го откриете, и след това го изберете.
 2. Изберете едно или повече местоположения от резултатите. За да зададете кои полета от местоположенията да се включат в експортирания файл, изберете Данни за експортиране. По желание можете да изберете Преглед на избраното, ако имате множество избори и искате да прегледате обединен списък на своите избори.
  Забележка: Наборите с резултати може да запълнят няколко страници. За да прелистите дълъг списък резултати, използвайте връзките "Напред" и "Назад". За да експортирате всички администрирани местоположения, пропуснете търсенето и изберете Експортиране на данни за всички администрирани местоположения.
 3. На страницата "Експортиране на полета от местоположения" изберете полетата, които да се експортират. За да създадете своята заявка за файл с експортиране на местоположения, изберете Експортиране на данни. Заявката Ви автоматично ще се създаде и ще се покаже страницата "Състояние на импортиране/експортиране".
 4. Когато в страницата "Състояние на импортиране/експортиране" изберете Актуализиране с подходящата категория на експортиране, състоянието на отчетите "В ход" ще се обнови. След като експортирането завърши, изберете Преглед на данни, за да изтеглите експортирания файл.

Връщане в началото

Как се експортират референтни номера?

Вместо ръчно да изменя отделни референтни номера, администраорът може да експортира информацията за референтните номера във файл и да променя множество записи. След това промененият файл може да бъде импортиран обратно в UPS CampusShip.

За да експортирате информация за референтните номера, изберете "Администриране" в лентата с инструменти на CampusShip. След това изберете Експортиране на референтни номера под списъка с референтни номера, показан на страницата "Управление на референтни номера".

Заявката Ви автоматично ще се създаде и ще се покаже страницата "Състояние на импортиране/експортиране". Когато в страницата "Състояние на импортиране/експортиране" изберете Актуализиране с подходящата категория на експортиране, състоянието на отчетите "В ход" ще се обнови. След като експортирането завърши, изберете Преглед на данни, за да изтеглите експортирания файл.

Връщане в началото

Как се експортират потребители?

 1. За да експортирате информация за потребители, изберете Администриране в лентата с инструменти на CampusShip. След това изберете Управление на потребители, след което изберете Експортиране на потребители. Появява се екран за търсене на потребителя.
 2. Въведете име на местоположението, за да извлечете всички зададени към дадено местоположение. Ако не сте сигурни как точно се изписва името на местоположението, изберете връзката "Търсене", за да го откриете и след това го изберете. По желание можете да въведете име или фраза за филтриране на резултатите от търсенето за дадено местоположение. За да извлечете например всички потребители на име Смит от Местоположение X, въведете "Смит" в полето за търсене и местоположение X в полето с име на местоположението.
 3. Изберете един или повече потребители от резултатите. За да създадете своята заявка за файл с експортиране на потребители, изберете Експортиране на данни. По желание можете да изберете Преглед на избраното, ако имате множество избори и искате да прегледате обединен списък на своите избори. За да създадете своята заявка за файл с експортиране на потребители, изберете Експортиране на данни.
 4. Заявката Ви автоматично ще се създаде и ще се покаже страницата "Състояние на импортиране/експортиране". Когато в страницата "Състояние на импортиране/експортиране" изберете Актуализиране с подходящата категория на експортиране, състоянието на отчетите "В ход" ще се обнови. След като експортирането завърши, изберете Преглед на данни, за да изтеглите експортирания файл.


Забележка:
Зададените резултати може да заемат няколко страници. За навигиране из дълги списъци с резултати използвайте връзките Напред и Назад.

Връщане в началото

Как се проверява състоянието на експортиране на файлове?

След като сте създали заявката си за експортиране на файл, се появява екран, който Ви позволява да проверите състоянието на своята заявка за експортиране.

Състоянието на заявката за експортиране на файл може да включва:

 • В ход: Това показва, че се обработва заявка за експортиране и ще завърши всеки момент в зависимост от размера. За да видите най-новото състояние, обновете страницата.
 • Завършено: Показва се връзка към "Преглед на данните".
 • Завършено с грешки: Показват се връзки към "Преглед на данните" и "Преглед на грешките".
 • Неуспешно: Показва се връзка към "Преглед на грешките".


За да проверите състоянието на други експортирания, от падащия списък изберете "Покажи всички", "Само местоположения", "Само потребители", "Само корпоративна адресна книга" или "Само референтни номера".

Експортираният файл ще е от тип .csv (разделени със запетая стойности) - файл, съставен само от обикновен текст, в който всяко от полетата е разделено със запетая без интервал. Всеки запис в експортирания файл ще бъде на отделен ред. Ако някое от полетата не е задължително или е празно, се вмъква запетая, за да се "прескочи" въпросното поле и да се премине към следващото. Затова форматът може да включва няколко запетаи една до друга без интервали. Файлът ще завършва с разширение .csv.

Връщане в началото