от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

ЧЗВ за документи за експорт

Какъв вид фактура трябва да предоставя за моята международна пратка?

За всички пратки, съдържащи недокументи, се изисква фактура. Този документ идентифицира продуктите, които се изпращат и служи като основен документ за контрол на вноса, оценка и определяне на митото.

Забележка: За формуляри, попълнени онлайн, това приложение е предназначено само за стоки с произход САЩ или Пуерто Рико. При изпращане от САЩ подгответе оригиналната фактура и две копия. При изпращане от Пуерто Рико подгответе един оригинал и едно копие.

Фактурата трябва да включва:

 • Информация за пълното име и адрес на изпращача и получателя
 • Телефонните номера на изпращача и получателя
 • Условия за продажба (Incoterm)
 • Причина за експорт
 • Пълно описание на артикула (например, какъв е и за какво се използва)
 • Хармонизирани тарифни кодове, ако са известни
 • Държава на произход (къде е произведена) за всяка стока
 • Брой на единиците, единична стойност и обща стойност (покупната цена) за всеки артикул
 • Брой на пакетите и общо тегло
 • Подпис на изпращача и дата
 • За предмети без търговска стойност трябва да се посочи номиналната стойност или справедливата пазарна стойност

Връщане в началото

Кога трябва да представя сертификат за произход от САЩ?

Някои дестинации изискват представянето на сертификат за произход (СП) за определени стоки. Предназначението на СП е да удостовери страната на произход на превозваните стоки.

За тези формуляри, които са попълнени онлайн, това приложение е предназначено само за стоки с произход САЩ или Пуерто Рико.

СП може да се изисква да бъде съобразен с международни търговски договори, различни тарифи на мита и преференциална митническа обработка, съобразно произхода на пратката.

СП потвърждава държавата, в която са произведени стоките. Дали се изисква СП се определя от вида и дестинацията на изнасяната стока. Някои страни ограничават вноса от определени държави; много държави ограничават количеството на позволените за внос стоки или предоставят преференции за стоки, произведени в САЩ.

Този формуляр изисква оторизиран подпис от Секретаря на местната Търговска камара и печат на организацията.

Ако стоката отговаря на изискванията за произход от Северна Америка, използвайте СП на Северноамериканското Споразумение за Свободна Търговия (НАФТА), за пратки между Канада, Мексико и САЩ, включително Пуерто Рико. (Вижте Сертификат за произход на НАФТА по-долу.)

Забележка: Правилата относно необходимостта от СП се променят често. Проверете текущите критерии, изискващи СП, преди да изпратите пратката си. Описанията и сумите в СП трябва да отговарят на тези, въведени във Фактурата.

Връщане в началото

Сертификатът за произход на НАФТА се използва в Канада, Мексико, Пуерто Рико и САЩ, за да се определи дали вносните стоки подлежат на ограничено облагане с мита или не подлежат на такова, съобразно Северноамериканското Споразумение за Свободна Търговия (НАФТА).

За формуляри, попълнени онлайн, това приложение е предназначено само за стоки с произход САЩ или Пуерто Рико. Сертификатът за произход от NAFTA е наличен също и като електронен документ, който може да се предава по цифров път като част от Вашия пакет с електронна фактура (където е налично). При изпращане от САЩ или Канада подгответе оригинал и две копия на фактурата. При изпращане от Пуерто Рико подгответе един оригинал и едно копие.

Сертификатът за произход от NAFTA трябва да бъде прикачен към фактура, ако пратката е оценена на повече от:

 • 1,000 щатски долара и е изпратена от Канада или САЩ до дестинация в Мексико.
 • 2,500 канадски долара и е изпратена от Мексико или САЩ до дестинация в Канада.
 • 2,500 щатски долара и е изпратена от Канада или Мексико до дестинация в САЩ.


За пратки със стойност по-малка от горепосочените суми Сертификатът за произход на НАФТА не е задължителен. Вместо него клиентът трябва да въведе следната декларация във фактурата към пратката.

"С настоящето декларирам, че стоките в тази пратка отговарят на условията за произход на стока за целите на преференциално тарифно третиране, съобразно изискванията на НАФТА".

За придобиване на право на обработка по преференциална тарифа, този документ трябва да се попълни четливо (писмено или печатно) и изцяло от износителя и да бъде в притежание на вносителя в момента на декларирането. Този документ може също така да бъде попълнен на добра воля от производителя в полза на износителя.

Връщане в началото

Какво е Декларация за експорт на изпращача (SED)?

Забележка: Важи само за пратки от САЩ и Пуерто Рико.

Декларацията за експорт на изпращача (SED) се използва от Бюрото за статистика на САЩ, за съставянето на статистически данни за търговията и спомага за предотвратяването на нелегален износ. Декларацията за експорт на изпращача (SED) и инструкции за нейното попълване са налични в UPS CampusShip, UPS.com и редица източници, включително в Правителствената печатница на САЩ (202-512-0000) и на началната страница на Бюрото за статистика на САЩ (http://www.census.gov/foreign-trade).

Можете да изберете от три опции за подаване на Вашата SED:

 • Отпечатайте празна SED, попълнете я на ръка и я прикачете към пратката.
 • Подайте Вашата SED чрез UPS срещу такса от 10 щатски долара.
 • Подайте онлайн чрез ACE. За да използват ACE, износителите трябва да се регистрират в ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/). За повече подробности, вижте "Какво е ACE? " по-долу.

За да получите празна SED форма, която да попълните и да прикачите към Вашия пакет, изберете разделаРесурси, а след това Документация за експорт.

Забележка: SED не се изисква за пратки от тип UPS писмо.

SED се изисква когато стойността на единична стока от Експортен Списък Б е над 2,500 щатски долара или за която се изисква лиценз за експорт или документ за освобождаване от лиценз. Такава се изисква също така и когато дестинацията се намира в контролирана територия. Контролирана територия може да бъде държава, имаща обтегнати отношения със САЩ (напр. Куба, Ирак, Иран, Либия и Северна Корея).

Клиентите, извършващи експорт с помощта на UPS CampusShip, могат да намерят инструкции за настройване на своите SED предпочитания в Помощ за UPS CampusShip. Можете да видите инструкциите, като изберете Помощ директно от страницата Предпочитания за Декларация за експорт на изпращача. За достъп до Вашите SED предпочитания, изберете раздела Моите настройки и отидете на Редактиране на предпочитанията за Декларацията за експорт на изпращача.

Клиентите, използващи UPS CampusShip за експортни цели, могат да намерят инструкции за електронно попълване на SED, в Помощ за UPS CampusShip. Можете да отворите инструкциите, като изберете Помощ директно от страницата Декларация за експорт на изпращача.

Връщане в началото

Какво е опаковъчен списък и как да го използвам?

Опаковъчният списък подробно описва конкретното съдържание на всеки пакет  и представлява документ по избор, който може да изберете да включите към Вашата пратка. Той наподобява, но не замества Търговската фактура, която се използва от митническите служби за достъп до мита и такси. Тъй като Опаковъчният списък не включва информация относно цената или стойността на съдържанието, той може да бъде използван в случаите, когато съдържанието се препраща на трето лице, като например клиент или търговец.

Връщане в началото

Откъде мога да получа формуляри за моите международни пратки?

UPS TradeAbilityTM предлага различни формуляри за Вашите международни пратки. Някои от формулярите можете да попълните онлайн, или да потърсите в библиотеката с документи за изтегляне. Попълнете информацията за пратката веднъж и я приложете в различните формуляри, както е необходимо. Следните формуляри могат да бъдат попълнени онлайн:

 • Фактура
 • Декларация за експорт на изпращача от САЩ
 • Сертификат за произход от САЩ
 • Сертификат за произход на NAFTA


За да получите достъп до формулярите за международни пратки, отидете в раздел CampusShip Ресурси и изберете Използване на международни инструменти. От тази страница изберете Достъп до международни формуляри. Тази връзка ще Ви отведе към страница, от която можете да изтеглите примерни формуляри или да попълните формуляри онлайн.

Връщане в началото

Какво представлява ACE?

Бюрото за статистика на САЩ използва Автоматизирана Търговска Среда (ACE), за да получава и съхранява по електронен път данни за износа на САЩ. Бюрото за статистика на САЩ предоставя системата ACE безплатно на всички износители за електронно попълване техните Декларации за експорт (Shipper's Export Declaration - SED) чрез уебсайта на ACE.

UPS CampusShip може да Ви помогне да подадете Вашите SED с помощта на ACE. За да се възползвате от тази функция, трябва да се регистрирате онлайн в ACE на адрес https://ace.cbp.dhs.gov/. ACE изисква от Вас да преминете през кратко ръководство за начинаещи относно подаването на SED, така че отделете достатъчно време за регистрация. За повече информация относно ACE се обадете на 1-877-715-4433.

Връщане в началото