от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Импортиране на потребители

Как се импортират потребители

В ролята си на администратор можете да импортирате файлове с информация за потребители, за да спестите време и усилия.

 1. Изберете Администриране в горната част на екрана, отидете на Управление на потребители, след което изберете Импортиране на потребители. Страницата, която ще се покаже, Ви дава възможност да импортирате файл с информация за потребители.
 2. За да импортирате даден файл, въведете неговото име и пътя до него или го потърсете на неговото местоположение в системата. След като намерите файла, изберете Отваряне и текстовото поле "Файл за импортиране" ще се попълни.
  Забележка: Импортираният файл трябва да е с разширение .csv.
 3. За да започнете процеса, изберете Импортиране. За да излезете, изберете Отказ.

Формат на файлове за потребители

Прегледайте долната таблица за формата на файловете за импортиране с подробни данни за всяко от полетата с информация. Всички файлове трябва да са с разширение .csv и със запетая за разделяне на полетата. За повече информация относно записването на .csv файлове вж. "Събиране на ключова информация" под раздела "Преди да започнете".

Използване на запетая за разделяне на полетата:
Когато импортирате информация, разделяйте данните за всяко поле със запетая. Ако полето е празно, е необходима запетая, за преминаване към следващото поле. По този начин форматирането може да съдържа множество запетаи в ред без интервали, както е показано в примера по-долу за "само задължителни полета".

 • Примерен запис, в който са попълнени само задължителните полета:
  Джон Доу,ДжДоу,ДжДоу123,1,ПримерноМестоположение,jdoe@company.com,,,Примерен набор с права за изпращане,,,,,,,
 • Примерен запис с попълнени всички полета:
  Джон Доу,ДжДоу,ДжДоу123,1,ПримерноМестоположение,jdoe@company.com,770 555 1212,1000,Примерен набор с права за изпращане,Реф.1,003,0,1,770 555 1234,0,


Забележка:
За различните файлове за импортиране съществуват някои ограничения, изложени по-подробно в "Ограничения в импортирането на файлове" под раздела "Събиране на ключова информация" в настоящото ръководство.

Име на поле

Тип на поле

Максимална дължина на полето

Задължително

Валидни стойности

Име

Буквено-цифрено

35

Да

Име и фамилия на потребителя

Име за влизане

Буквено-цифрено

16

Да

Потребителско име Трябва да бъде уникално в системата

Местоположение

Буквено-цифрено

35

Да

Име на местоположението на потребителя Местоположението трябва да бъде създадено преди импортирането на потребителя.

Имейл адрес

Буквено-цифрено

50

Да

Имейл адрес на потребителя; например jdoe@somecompany.com

Телефон

Цифров

15

Не

Телефонен номер на потребителя

Вътрешен номер

Цифров

4

Не

Вътрешен номер на телефона на потребителя

Име за набора с права за изпращане на потребителя

Буквено-цифрено

50

Да

Права за изпращане на потребителя Правото за изпращане трябва да бъде създадено преди импортирането на потребителя.

Справка 1 по подразбиране

Буквено-цифрено

35

Не

Справка 1 по подразбиране

Ниво на услуга по подразбиране

Буквено-цифрено

3

Не

Ниво на обслужване по подразбиране Вижте кодовете по-долу

Пътуващ потребител

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1, ако потребителят трябва да бъде пътуващ потребител
Въведете 0, ако потребителят трябва да бъде непътуващ потребител

Поръчки за консумативи

Цифров

1

Не

Въведете 1, ако потребителят има право да поръчва UPS консумативи
Въведете 0, ако потребителят няма право да поръчва UPS консумативи.

Номер на факс

Буквено-цифрено

15

Не

Номер на факса на потребителя

Индикатор за администратор на местоположението

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1, ако потребителят е администратор на местоположение
Въведете 0, ако потребителят не е администратор на местоположение.

"Не позволявай на потребителя да редактира стойността на референтен номер 1"

Буквено-цифрено

1

Не

Въведете 1 за маркиране, за да не може потребителят да промени стойността на Референтен номер 1 Въведете 0 за размаркиране, за да позволите на потребителя да промени стойността на референтен номер 1

Във формата на файла за импортиране на потребители се съдържа поле, озаглавено "Ниво на обслужване по подразбиране". Това поле е за 3 знака. Кодовете се използват за разпознаване на вътрешни и международни UPS услуги. Валидните кодове за това поле са:

UPS Вътрешни услуги

UPS Международни услуги

014=UPSNext Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground услуга