от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Добавяне/изтриване на потребители

Как да редактирате потребители

 1. Изберете раздел Администриране, отидете на Управление на потребители и изберете Търсене на потребители. Появява се страница, която Ви позволява да търсите конкретни потребители по име на потребителя (или идентификационен номер на потребителя), което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене. По избор: Можете да филтрирате резултатите за търсене на потребител, като изберете "Още" и въведете до пет местоположения.
 2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
 3. От резултатите изберете конкретен потребител и изберете Преглед/редактиране.
 4. Показва се страница с обобщена информация за потребителите. Изберете Редактиране до всеки раздел, който искате да актуализирате. Редактирайте информацията в профила на потребителя (телефонен номер или вътрешен номер, местоположение за изпращане или права) информацията за правата на потребителя в UPS CampusShip (състояние на пътуващ потребител или административен орган).
 5. За да промените и съхраните информацията за потребителя, се уверете, че необходимите полета в удебелен шрифт съдържат приемливи и точни данни, и след това изберете Актуализиране. Ако актуализацията изисква повече информация, се появява напомняне, което Ви информира кои полета трябва да бъдат променени или попълнени.
 6. Когато всички редакции са завършени, изберете Продължаване.

Връщане в началото

Как да изтриете потребител

 1. Изберете раздел Администриране, идете на Управление на потребители и изберете Търсене на потребители. Появява се страница, която Ви позволява да търсите конкретни потребители по име на потребителя (или идентификационен номер на потребителя), което съдържа, започва със или съвпада с Вашата дума за търсене. По избор: За да филтрирате своите резултати за търсене на потребител, въведете до пет местоположения, като избирате Още.
 2. Страницата се актуализира с Вашите резултати от търсенето. За изход от търсенето изберете Отказ.
 3. От резултатите изберете конкретен потребител и изберете Изтриване.
 4. Появява се страница с потвърждение на изтриването. За да потвърдите изтриването, изберете Изтриване.

Връщане в началото