от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Преди да започнете

Първи стъпки в работата с UPS CampusShip

Преди да започнете да използвате UPS CampusShip, ще трябва да вземете някои решения, както и да предоставите основна информация, включително:

  • От колко нива на администриране се нуждае Вашата компания
  • Кой трябва да има достъп до системата на UPS CampusShip
  • С какви права за изпращане трябва да разполага всяко ниво или група


За да ви помогнем да си отговорите на тези въпроси, в този раздел са дадени примерни административни структури, списък с важната информация, с която трябва предварително да се снабдите за извършването на настройката, както и съвети за назначаване на имена за влизане и пароли.