от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Административни нива

Как се определят административните нива

Преди да започнете с първоначалната настройка, определете броя на административни нива, необходими за Вашата компания, като си отговорите на следните въпроси:

  • Колко местоположения ще имат достъп до UPS CampusShip?
  • Всички потребители ли ще имат достъп до всички услуги на UPS или само определени групи?
  • Колко човека ще отговарят за актуализирането и поддържането на системата UPS CampusShip?


Забележка: В ролята си на администратор на компанията, Вие може да дадете различни администраторски права на потребителите на UPS CampusShip в своята компания, като най-високото ниво е администратор на местоположение. Потребителите с тези права могат да преглеждат цялата отнасяща се до компанията информация, да правят корекции на корпоративната адресна книга, както и да добавят, редактират и изтриват потребители, групи от потребители и стойности на референтни номера.