от
 • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

Администриране на UPS CampusShip

Местоположения на компанията

Научете как да управлявате местоположенията на компанията. Това ръководство може да ви помогне да извършите следните административни задачи:

 • Създаване на местоположения
 • Импортиране на местоположения
 • Експортиране на местоположения
 • Редактиране и изтриване на местоположения

Набори с права за изпращане

Научете как да задавате различни права за различни потребители в рамките на своята компания. Това ръководство съдържа информация за следното:

 • Набори с права по подразбиране
 • Създаване на набори с права
 • Редактиране на набори с права

Референтни номера

Научете как да се възползвате от употребата на референтните номера за целите за изпращане на Вашата компания. Това ръководство може да ви помогне да извършите следните специфични задачи:

 • Създаване на референтни номера
 • Импортиране на референтни номера
 • Експортиране на референтни номера
 • Редактиране и изтриване на референтни номера

Потребители на UPS CampusShip

Управлението на потребителите на CampusShip във Вашата компания Ви предоставя голяма гъвкавост при възложените им права. Използвайте това ръководство, за да научите как да изпълните следните задачи:

 • Създаване на потребители
 • Промяна на местоположения на потребители
 • Импортиране на потребители
 • Експортиране на потребители
 • Редактиране и изтриване на потребители

Адресни книги

Научете как да използвате адресните книги на UPS CampusShip. Това ръководство може да Ви помогне да изпълните следните специфични административни задачи:

 • Създаване на записи
 • Импортиране на адресни книги
 • Експортиране на адресни книги
 • Редактиране и изтриване на записи
 • Използване на външни адресни книги

История

Научете как да използвате историята на изпращане с UPS CampusShip. Това ръководство може да ви помогне да извършите следните административни задачи:

 • Преглед на историята на изпращане
 • Експортиране на историята на изпращане