от
  • UPS услуги към и от Индия...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

Адресни книги

Автоматично извличане на запазени адреси

UPS CampusShip Ви дава възможност за автоматично онлайн изпращане директно от Вашето бюро. Наред с многобройните си пестящи време функции, тази уеб-базирана система предлага адресни книги, които Ви позволяват да съхранявате и извличате адреси, които можете да използвате, за да попълвате автоматично формулярите за изпращане.

Търсете и избирайте от Вашата Корпоративна адресна книга, ако Вашата компания е създала такава, или от Вашата Адресна книга на Microsoft® Outlook®. Можете също така да създадете Лична адресна книга с до 2000 контакта за Вашите лични адреси. Можете да запаметявате адреси във Вашата Лична адресна книга, когато изпращате, или да импортирате адреси в нея.

Как да въведете нови адреси

UPS CampusShip Ви позволява да създавате и съхранявате до 2000 адреса във Вашата Лична адресна книга. Ако компанията Ви има създадена Корпоративна адресна книга и Вашите настройки за права включват тази функция, Вие ще имате достъп и до адресите в нея, когато изпращате.

Отидете на Моите настройки , за да създадете нови записи в адресната книга. 

Как да се изберат адреси от външен източник

Преди да можете да изберете адреси от Ваша външна адресна книга, трябва да изтеглите и инсталирате добавката за Външна адресна книга.

  1. Влизане с потребителско име.
  2. Изберете връзката Външна адресна книгапод Започнете Вашата пратка.
  3. Изберете Напред, за да инсталирате, а след това Готово.


Забележка: Трябва да имате администраторски права за операционните системи Microsoft Windows® XP, Windows Vista®, или Windows® 7 , за да инсталирате добавката за Външна адресна книга.

След като инсталирате добавката за Външна адресна книга, ще можете да изберете адреси от Вашата Outlook® адресна книга и те ще се покажат автоматично на Вашия екран за изпращане:

  1. Влизане с потребителско име.
  2. Изберете връзката Външна адресна книгапод Започнете Вашата пратка.
  3. Напишете име или изберете от списък, след което изберете OK.
  4. Завършете Вашата пратка.