от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Допълнителни стъпки

След като прегледате основната информация за компанията си, и евентуално я промените, можете да добавите нова информация (напр. допълнителни местоположения на компанията, корпоративна адресна книга, набори с права за изпращане или потребители).

Тъй като голяма част от тази информация може да се импортира, вместо да се въвежда ръчно, ние ще Ви покажем стъпките за импортиране на файлове в раздел "Администриране на UPS CampusShip". Ще намерите подробна информация за специфичното форматиране на файловете в "Ресурси".

Местоположения на компанията

Можете да създавате или импортирате допълнителни местоположения според нуждите на компанията си. За създаване на нови местоположения на компания вижте Създаване на местоположения в раздела "Местоположения на компанията" в това ръководство. За импортиране на нови местоположения на компания вижте Импортиране на местоположения в раздела "Местоположения на компанията".

Забележка: Всяко местоположение, необходимо за компанията Ви, трябва да бъде определено, преди да могат да се зададат потребители към него. За да може да обработва пратки с помощта на UPS CampusShip, потребителят трябва да е зададен към местоположение. Едно местоположение на компания може да се определи като отдел или няколко отдела, които се намират на един и същ адрес. Това позволява максимална гъвкавост при организирането и именуването на местоположения.

Връщане в началото

права за изпращане

UPS CampusShip по подразбиране включва четири набора с права за изпращане с различни права за изпращане и рекламни услуги. Можете да зададете всеки набор по подразбиране към потребителите без да променяте настройките му за права, или можете да пригодите даден набор към нуждите на компанията си. След като сте именували и съхранили своя персонализиран набор с права, можете да го зададете към потребители. За да създадете нови набори с права за изпращане, вижте Създаване на права за изпращане в раздел "Набори с права за изпращане".

Забележка: Всеки персонализиран набор с права за изпращане трябва да бъде дефиниран, преди да може да бъде зададен на който и да е потребител на UPS CampusShip. Ако вашата компания например се нуждае от набори с права за транспортиране, различни от тези с права по подразбиране, трябва да ги създадете, преди да ги зададете на потребители.

Връщане в началото

Референтни номера

Сега можете да създадете или импортирате референтни номера според нуждите на компанията си. Референтните номера се използват за записване на информация относно даден пакет (напр. кодове на клиент/предмет, кодове на отделите, кодове на разходите, номера на проекти и др.). UPS CampusShip поддържа до три различни списъка със стойности и описания на референтни номера, което позволява на администраторите да изискват потребителите да въведат един, два или три референтни номера за подпомагане на функциите на управление на компанията.

Определете как трябва да бъдат обозначени тези референтни полета и решете дали полетата изискват потвърждение (напр. показва се съобщение за грешка, ако е въведена неправилна информация).

За да създадете нови референтни номера вижте Създаване на референтни номера в раздела за референтни номера в това ръководство. За да експортирате нови референтни номера вижте импортиране на референтни номера в раздела за референтни номера.

Връщане в началото

Адресни книги

Сега можете да създадете или импортирате корпоративна адресна книга според нуждите на своята компания. За да създадете корпоративна адресна книга, вижте Създаване на записи в раздел "Адресна книга" на това ръководство. За да импортирате "Корпоративна адресна книга" вижте Импортиране на адресни книги в раздела "Адресна книга".

Връщане в началото

Потребители на UPS CampusShip

Сега можете да създадете или импортирате потребители на UPS CampusShip. За да създадете нови потребители на UPS CampusShip вижте Създаване на потребителив раздел "Потребители на UPS CampusShip" в това ръководство. За да импортирате потребители на UPS CampusShip вижте Импортиране на потребители в раздел "Потребители на UPS CampusShip".

Връщане в началото

Стартиране на UPS CampusShip

Сега UPS CampusShip е настроен за Вашата компания и готов за употреба.

Лицата, които сте задали в UPS CampusShip, могат да се научат как да използват системата, като прочетат "Помощ при изпращане". Потребителите могат да достигнат до тази информация, като изберат раздел Изпращане и Помощ в зоната вляво.

Забележка: Докато потребителите свикнат да използват функциите и опциите на UPS CampusShip, те ще разчитат на вас за указания. Тези нужди трябва да изчезнат веднага щом потребителите се запознаят и свикнат да използват системата UPS CampusShip.

Връщане в началото

Свържете се с UPS

За въпроси относно UPS CampusShip се свържете със своя UPS CampusShip администратор. За техническа поддръжка на UPS CampusShip изберете връзката по-долу.

UPS CampusShip Техническа поддръжка