от
  • Service impacts related to Coronavirus ...Още
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays...Още
Прескачане към основното съдържание

Клинични изпитвания

Преди да започнете да създавате Клинични изпитвания, е важно да разберете основите на Администриране на UPS CampusShip.

Научете повече за Управление на UPS CampusShip

Как се създава местоположение на изследователски обект?

Необходимо е най-напред Вашата организация да бъде избрана като фирма за клинични изпитвания, за да се създаде местоположение на изследователски обект. Ако това условие е налице, в приложението ще видите раздел Клинични изпитвания в долната част на екрана с подробна информация за местоположение.

От този раздел изберете опцията Това е местоположение за клинично изпитване. След това ще се появи падащо меню, от което да изберете една от двете възможности за определяне на местоположение на обект за Вашето местоположение на изследователски обект, т.е. или Проучвателна лаборатория, или Изследователски обект-клиника.

След като сте задали Вашето местоположение като един от тези два обекта, тази настройка не може да бъде променяна. За да промените настройката, е необходимо да изтриете местоположението и да започнете отначало.

Връщане в началото

Как се създават и назначават потребители към местоположение на изследователски обект?

Създаването и назначаването на потребители към местоположение на изследователски обект се извършва от екрана Управление на информация за потребители на CampusShip на приложението. Преди да създадете потребители, е необходимо да запомните следните неща:

  • Преди да можете да назначавате потребители, трябва да създадете местоположение на изследователски обект
  • За всеки потребител, който създавате, ще е необходимо да определите набор от права за изпращане (включващи валидни услуги за изпращане, които могат да бъдат използвани за Клиничното изпитване)
  • За потребителите на Клинично изпитване на изследователски обект се изисква телефонен номер

Връщане в началото

Как се създават персонализирани типове фирмени пакети?

От приложението изберете Преглед на персонализирани типове фирмени пакети. Това ще Ви отведе до Библиотека с персонализирани фирмени пакети. Оттук можете да редактирате вече съществуваща библиотека или да създадете нова с до 20 персонализирани типове пакета за Вашата фирма, за да опишете пакетите, които изпращате, като част от Клинично изпитване.

От страницата за обобщение на библиотеката можете да редактирате или създавате персонализиран тип пакет. Изберете Добави нов персонализиран тип пакет, за да създадете нов или да изберете вече съществуващ тип пакет, който да редактирате или изтриете.

Ако е необходимо пратката да бъде замразена или охладена, ще трябва да знаете теглото на сухия лед, добавен към пратката. Всеки пакет, съдържащ сух лед, ще бъде изпратен съгласно регламентите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Връщане в началото

Как се създава Клинично изпитване?

При създаване на Клинично изпитване в приложението най-напред ще създадете уникален ИД номер, чрез който да го идентифицирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса. При това следвайте тези напътствия:

  • Необходимо е да въведете описателно име за Клинично изпитване в предоставеното поле
  • След установяване на уникалността на ИД номера за Вашата фирма можете да определите проучвателната лаборатория, която да обработва медицински проби, валидни за изследването персонализирани типове пакети,услуги на UPS за изпращане и всички други необходими допълнителни опции
  • След създаване на Клиничното изпитване можете да назначите изследователски обекти към него или да създадете ново Клинично изпитване

Връщане в началото