от
 • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
 • UPS Services to and from India...Още
Прескачане към основното съдържание

Какво купуваме

Какво купуваме

Разчитаме на нашите доставчици да подкрепят сложните операции, да предоставят  възможно най-доброто качество на услугите и да изпълняват своите ангажименти последователно  . Ние купуваме широка гама от продукти и услуги, за да посрещнем нашите нужди. По-долу е предоставен частичен списък на тези продукти и услуги.

 • Иконка на самолет

  Оборудване

  Самолети, части и ремонт на самолети, автомобилни части, конвейерни системи, дронове, наземни транспортни средства, оборудване за обработка на материали, пакетни автомобили (камиони), гуми, ремаркета/влекачи

 • Икона, показваща две сгради

  Съоръжения

  Архитекти, проектиране на сгради, строителство/стопански услуги, поддръжка на сгради, строителство или обновяване, управление на сгради и съоръжения, мебели, отопление и климатизация, недвижими имоти, управление на отпадъците, комунални услуги

 • Иконка, показваща мъж и жена професионалисти

  Професионални услуги

  Реклама, изкуство и аудио-визуални, произведения на изкуството/илюстрация, аутсорсинг на бизнес процеси, графичен дизайн, дизайн на опаковки, консултации, обучение, маркетинг, набиране на персонал, управление на риска, сигурност, временен персонал

 • Иконка, показваща ролка хартия

  Консумативи

  Художествени/графични консумативи, кутии, консумативи за клиенти, храна/вендинг услуги, гориво, рекламни артикули, офис консумативи, доставки на раститения, сортиране на консумативи, униформи

 • Иконка, показваща таблет

  Технология

  Аксесоари, хардуер, решения за печат, софтуер, телекомуникационни услуги и оборудване, персонал

 • Иконка на камион

  Транспорт

  Въздушно карго, операции на въздушна рампа, океански транспорт, сухопътен транспорт, железопътен транспорт, теглене

Квалификации на доставчика

UPS изисква от доставчиците си информация за квалификацията и допустимостта на доставчиците, за да осигури прозрачност и да оцени потенциалните рискове.

Доставчиците, заинтересовани да участват в процеса на доставяне на UPS, трябва да отговарят на определени спецификации за качество, да демонстрират подходящ капацитет за изпълнение на договорните задължения и да спазват изискванията за дистрибуция и доставка..

Доставчиците трябва да покажат финансова стабилност и да проявяват етично бизнес поведение. Решенията за възлагане на поръчки се вземат в съответствие с приложимите закони.