Soorten gevaarlijke goederen en grondstoffen

Veel voorkomende gevaarlijke goederen

De volgende omschrijvingen kunnen duiden op gevaarlijke goederen: spuitbussen, cosmetica, chemicaliën, reinigingsproducten, samengeperste gassen, ontvlambare vloeistoffen, aanstekers, lithiumbatterijen, machineonderdelen, lucifers, geneesmiddelen, oxidatiemiddelen, verf, parfum, oplosmiddelen.

Geaccepteerde klasses van gevaarlijke goederen

Hieronder vindt u een beschrijving van geaccepteerde klasses en subklasses van gevaarlijke goederen:

 • Klasse/Divisie 2.1 - Ontvlambaar gas
 • Klasse/Divisie 2.2 - Niet-ontvlambaar gas
 • Klasse 3 - Ontvlambare vloeistof
 • Klasse/Divisie 4.1 - Ontvlambare vaste stof
 • Klasse/Divisie 4.2 - Spontaan brandbaar (alleen Europese standaardservice)
 • Klasse/Divisie 5.1 - Oxidatiemiddelen
 • Klasse/Divisie 5.2 - Organische peroxiden (alleen Europese standaardservice)
 • Klasse/Divisie 6.1 - Giftige vloeistof/vaste stof
 • Klasse/Divisie 6.2 - Besmettelijke stoffen, alleen categorie B
 • Klasse 8 - Bijtende vloeistof/vaste stof
 • Klasse 9 - Diversen

Opmerking

Gebruik de toepasselijke UPS Chemische tabel voor aanvullende, mogelijke beperkingen op individuele UN-nummers.

Verboden klassen van gevaarlijke goederen

Hieronder volgen beschrijvingen van verboden klassen van gevaarlijke goederen:

 • Klasse 1 - Explosieven
 • Klasse/Divisie 2.3 - Giftig gas
 • Klasse/Divisie 4.3 - Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen afgeven (gevaarlijk als ze nat zijn)
 • Klasse/Divisie 6.2 - Besmettelijke stoffen, categorie A
 • Klasse 7 - Radioactieve stoffen