van
  • UPS-services van en naar India…Meer
  • Service relaxation for Standard shipments from Germany to Belgium …Meer
  • UPS zet de reguliere diensten voort: impact op de service vanwege het coronavirus…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Quantum View® Data - Service Opties

Quantum View®SM Data service-opties hebben tot doel u precies die informatie te verschaffen die u nodig heeft. De beschikbare verzendinformatie kan worden ingedeeld in vier categorieën: Manifest (basis of volledig), Algemeen, Herkomst, Uitzonderingssituaties en Aflevering. De serviceoptie die u kiest, bepaalt welke combinatie van zendingsgegevens u ontvangt.

Definitietabel Gegevensvelden

In de volgende tabel ziet u welk soort zendingsgegevens er voor elk van de service-opties wordt geleverd. Raadpleeg de onderstaande Definitietabel Gegevensvelden voor een lijst van alle gegevensvelden per categorie van zendingsgegevens.  Indien aanwezig wordt een generieke-activiteitrecord opgenomen voor alle Quantum View Data services.

QUANTUM VIEW DATA SERVICES
BasisInvullen
Inkomend
Bericht van inkomende zendingen check
Bericht van inkomende zendingen en aflevering check
Uitgaand
Bericht van uitgaande zendingen check check
Extra elementen check
Bericht van uitzonderingssituaties check
Bericht van aflevering check check
Extra elementen check
Derde
Bericht van derde check check
Extra elementen check
Bericht van uitzonderingssituaties check
Bericht van aflevering check check
Extra elementen check

QUANTUM VIEW DATA SERVICES
HerkomstUitzonderingAflevering
Inkomend
Bericht van inkomende zendingen check check
Bericht van inkomende zendingen en aflevering check check check
Uitgaand
Bericht van uitgaande zendingen check check check
Extra elementen
Bericht van uitzonderingssituaties check
Bericht van aflevering check check
Extra elementen check
Derde
Bericht van derde check check check
Extra elementen
Bericht van uitzonderingssituaties check
Bericht van aflevering check check
Extra elementen check
Algemene informatie
De volgende tabel geeft een overzicht van alle velden in de algemene activiteitgegevens.
GegevenselementenBeschrijving
Abonnee-ID De ups.com-ID van de Quantum View-abonnee
Abonnementsnaam De naam die de abonnee aan het abonnement heeft gegeven
Abonnementsnummer Een door het systeem gegenereerd nummer dat door UPS werd toegekend en dat wordt gebruikt bij het verlenen van ondersteuning
Begindatum zoekopdracht De begindatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Einddatum zoekopdracht De einddatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Naam abonnementsbestand De bestandsnaam van de gedownloade bestanden
Bestandsstatus Een indicator die aangeeft of de status van het abonnementsbestand "Gelezen" of "Ongelezen" is.
Dossiertype Code die de activiteit beschrijft die door de gegevensrij wordt voorgesteld. Waarden:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Type activiteit Code die het algemene dossier identificeert volgens een specifiek activiteitstype. Waarden:

VM = Void for Manifest
Klantennummer Het UPS-klantennummer van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Locatie-ID ontvanger Een unieke identificatie voor een bepaalde ontvangstlocatie
Type zendingsreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Zending 1'
Waarde zendingsreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Type zendingsreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde zendingsreferentienummer 2'
Waarde zendingsreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Datum pakketactiviteit De datum waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Tijdstip pakketactiviteit Het tijdstip waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Trackingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om een pakket in het UPS-systeem te identificeren en te traceren
Type pakketreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 1'
Waarde pakketreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 2'
Waarde pakketreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 3 Derde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 3'
Waarde pakketreferentienummer 3 Derde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 4 Vierde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 4'
Waarde pakketreferentienummer 4 Vierde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 5 Vijfde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 5'
Waarde pakketreferentienummer 5 Vijfde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
UPS-locatie De locatienaam van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond
Staat/Provincie UPS-locatie De staat of provincie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. NJ = New Jersey)
Land UPS-locatie De land-/regiocode van de locatie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. US = Verenigde Staten)
Klantennummer voor facturering Het UPS-klantennummer waaraan verzendkosten werden gefactureerd als aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureringsoptie Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Nieuwe geplande afleveringsdatum De datum waarop het pakket volgens een nieuwe planning door UPS wordt afgeleverd (als het pakket door een gebeurtenis niet op de vastgestelde datum van aflevering bij de geadresseerde kan aankomen)
Naam ontvangstadres Een unieke identificatie die een bepaald ontvangstadres aangeeft (alleen van toepassing op abonnementen op Ontvangstadressen Inbound)
Manifestgegevens
De volgende tabel geeft een overzicht van alle velden in de manifestgegevens.
GegevenselementenBeschrijving
Abonnee-ID De ups.com-ID van de Quantum View-abonnee
Abonnementsnaam De naam die de abonnee aan het abonnement heeft gegeven
Abonnementsnummer Een door het systeem gegenereerd nummer dat door UPS werd toegekend en dat wordt gebruikt bij het verlenen van ondersteuning
Begindatum zoekopdracht De begindatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Einddatum zoekopdracht De einddatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Naam abonnementsbestand De bestandsnaam van de gedownloade bestanden
Bestandsstatus Een indicator die aangeeft of de status van het abonnementsbestand "Gelezen" of "Ongelezen" is.
Dossiertype Code die de activiteit beschrijft die door de gegevensrij wordt voorgesteld. Waarden:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Klantennummer Het UPS-klantennummer van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Naam verzender De naam van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Verzender adresregel 1 De eerste van drie regels voor het adres van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden. Meestal de straat en het nummer
Verzender adresregel 2 De tweede van drie regels voor het adres van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden. Meestal het kantoor of de verdieping
Verzender adresregel 3 De derde van drie regels voor het adres van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden. Meestal de naam van de afdeling
Stad verzender De plaats van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Staat/Provincie verzender De staat of provincie van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Postcode verzender De postcode van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden (inclusief ZIP+4 voor pakketten uit de VS)
Land verzender De land-/regiocode van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden (bijv.: US = Verenigde Staten)
Verzenden aan t.a.v. Het veld "Ter attentie van" voor de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Telefoonnummer ontvanger Het telefoonnummer van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Naam ontvanger De naam van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Adresregel 1 ontvanger De eerste van drie regels voor het adres van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Adresregel 2 ontvanger De tweede van drie regels voor het adres van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Adresregel 3 ontvanger De derde van drie regels voor het adres van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Stad ontvanger De stad van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Staat/Provincie ontvanger De staat of provincie van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden
Postcode ontvanger De postcode van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket werd verzonden (inclusief ZIP+4 voor pakketten uit de VS)
Land ontvanger De land-/regiocode van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden (bijv.: US = Verenigde Staten)
Locatie-ID ontvanger Een unieke identificatie voor een bepaalde ontvangstlocatie
Type zendingsreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Zending 1'
Waarde zendingsreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Type zendingsreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde zendingsreferentienummer 2'
Waarde zendingsreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
UPS Service

A code representing the service level of the package:

001 = UPS Next Day Air/UPS Express

002 = UPS 2nd Day Air/UPS Expedited

003 = UPS Ground

007 = UPS Worldwide Expedited/UPS Expedited

011 = UPS Worldwide Standard/UPS Standard

012 = UPS 3 Day Select

013 = UPS Next Day Air Saver/UPS Express Saver (to US)

014 = UPS Next Day Air Early AM/UPS Express Early AM

021 = UPS Economy

054 = UPS Worldwide Express Plus

059 = UPS 2nd Day AM

064 = UPS Express NA1

065 = UPS Express Saver

066 = Worldwide Express Freight

082 = UPS Today Standaard

083 = UPS Today Speciale koerier

084 = UPS Today Intercity

085 = UPS Today Express 

086 = UPS Today Express Saver

Datum van afhaling De geplande dag van afhaling zoals opgegeven aan UPS door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden zoals vermeld in PL
Geplande datum van aflevering De datum waarop een pakket volgens planning wordt afgeleverd door UPS; op basis van de datum wordt informatie naar UPS geüpload door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden zoals vermeld in PLD
Documenttype

An indicator that identifies the content type of the package:

1 = Letter

2 = Document (non-letter document)

3 = Non-Document

4 = Pallet

Datum pakketactiviteit De datum waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Tijdstip pakketactiviteit Het tijdstip waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Beschrijving pakket De beschrijving van de inhoud van het pakket als aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Aantal pakketten Het aantal pakketten in de zending
Maateenheid pakketafmetingen De maateenheid die is gebruikt voor het berekenen van het volumegewicht (bijv. LBS = pounds)
Lengte De lengte van het pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Breedte De breedte van het pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Hoogte De hoogte van het pakket zoals aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Volumegewicht pakket Het gewicht van het pakket met inachtneming van de afmetingen (lengte, breedte, hoogte), op basis van de volumetrische standaarden van de International Air Transport Association (IATA); UPS Service- en tarievengids voor meer informatie
Pakketgewicht Het werkelijke gewicht van het pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden (bijv. 12,30 lbs verschijnt als 12.3)
Extra groot pakket Geeft aan of een pakket een standaarddrempel voor pakketafmetingen en -gewicht overschrijdt; raadpleeg de UPS Service- en Tarievengids voor meer informatie
Trackingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om een pakket in het UPS-systeem te identificeren en te traceren
Type pakketreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 1'
Waarde pakketreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 2'
Waarde pakketreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 3 Derde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 3'
Waarde pakketreferentienummer 3 Derde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 4 Vierde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 4'
Waarde pakketreferentienummer 4 Vierde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 5 Vijfde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 5'
Waarde pakketreferentienummer 5 Vijfde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
COD-valuta Type valuta voor een COD (Collect On Delivery)-pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Verschuldigd COD-bedrag Het bedrag dat bij aflevering moet worden betaald voor een COD-pakket (bijv. $ 12,25 verschijnt als 12.25)
Aangegeven waarde De Aangegeven waarde boven de $100 voor het verkrijgen van extra bescherming tegen verlies of schade.
Vroegste aflevertijdstip Het tijdstip dat is aangegeven als de vroegste aflevertijd voor een Early AM-pakket
Gevaarlijke stoffen Indicates whether a package contains hazardous materials:

0 = No Hazardous Material

1 = Hazardous Material/International Dangerous Goods
Vasthouden voor afhaling Indicates whether a package should be held by UPS for pickup by the receiver instead of delivered to an address:

1 = Hold for Pickup
Indicator Aflevering op zaterdag Indicates a package scheduled for delivery on a Saturday:

1 = Saturday Delivery
ARS-type Call Tag Geeft aan of een pakket een pakket met Return Service is:

00 = Geen return service

01 = UPS Call Tag Service

02 = UPS afdrukken en e-mailen

03 = 1 UPS Pickup Attempt, referred to as UPS 1 Attempt Returns Plus in Europe, Middle East, and Africa

04 = UPS Retouretiket afdrukken

05 = 3 UPS Pickup Attempts, referred to as UPS 3 Attempts Returns Plus in Europe, Middle East, and Africa

06 = UPS Elektronische retouretiket

08 =UPS Retourzendingen op het internet
Land van fabricage Land van de fabrikant van de inhoud van het pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden (van toepassing op internationale zendingen)
Geharmoniseerd type Een code die de inhoud van het pakket aangeeft (van toepassing op internationale zendingen)
Douanewaarde De waarde van een pakket zoals gemeld aan de douane (van toepassing op internationale zendingen)
Speciale instructies Informatie met betrekking tot speciale instructies voor de behandeling en/of aflevering van een pakket zoals vermeld in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureren aan ontvanger Indicates whether the package is to be billed to the consignee:

Y = Bill Consignee

N = Do Not Bill Consignee
Betaling bij aflevering Indicates a Collect on Delivery (COD) package:

Y = COD

N = Not a COD
Klantennummer voor facturering Het UPS-klantennummer waaraan verzendkosten werden gefactureerd zoals aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureringsoptie Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Naam ontvangstadres Een unieke identificatie die een bepaald ontvangstadres aangeeft (alleen van toepassing op abonnementen op Ontvangstadressen Inbound)
Herkomstgegevens

De volgende tabel geeft een overzicht van alle gegevensvelden in de Herkomstgegevens.

GegevenselementenBeschrijving
Abonnee-ID De ups.com-ID van de Quantum View-abonnee
Abonnementsnaam De naam die de abonnee aan het abonnement heeft gegeven
Abonnementsnummer Een door het systeem gegenereerd nummer dat door UPS werd toegekend en dat wordt gebruikt bij het verlenen van ondersteuning
Begindatum zoekopdracht De begindatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Einddatum zoekopdracht De einddatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Naam abonnementsbestand De bestandsnaam van de gedownloade bestanden
Bestandsstatus Een indicator die aangeeft of de status van het abonnementsbestand "Gelezen" of "Ongelezen" is.
Dossiertype Code die de activiteit beschrijft die door de gegevensrij wordt voorgesteld. Waarden:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Klantennummer Het UPS-klantennummer van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Type zendingsreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Zending 1'
Waarde zendingsreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Type zendingsreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde zendingsreferentienummer 2'
Waarde zendingsreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Datum pakketactiviteit De datum waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Tijdstip pakketactiviteit Het tijdstip waarop er binnen het UPS-systeem een gebeurtenis met het Pakket plaatsvond
Trackingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om een pakket in het UPS-systeem te identificeren en te traceren
Type pakketreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 1'
Waarde pakketreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 2'
Waarde pakketreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 3 Derde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 3'
Waarde pakketreferentienummer 3 Derde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 4 Vierde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 4'
Waarde pakketreferentienummer 4 Vierde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 5 Vijfde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 5'
Waarde pakketreferentienummer 5 Vijfde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
UPS-locatie De locatienaam van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond
Staat/Provincie UPS-locatie De staat/provincie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. New Jersey = NJ)
Land UPS-locatie De land-/regiocode van de locatie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. US = Verenigde Staten)
Klantennummer voor facturering Het UPS-klantennummer waaraan verzendkosten werden gefactureerd zoals aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureringsoptie Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Geplande datum van aflevering Datum waarop de aflevering van een pakket is vastgesteld door UPS voor PLD Compliant - alleen Return Service-pakketten
Vastgesteld afleveringstijdstip De vastgestelde aflevering volgens door UPS luchtservice afgesproken tijdstippen in uw gebied, voor PLD Compliant - alleen Return Service-pakketten
Gegevens over Uitzonderingssituaties
De volgende tabel geeft een overzicht van alle gegevensvelden in 'Gegevens over uitzondering'.
GegevenselementenBeschrijving
Abonnee-ID The ups.com ID of the Quantum View subscriber
Abonnementsnaam De naam die de abonnee aan het abonnement heeft gegeven
Abonnementsnummer Een door het systeem gegenereerd nummer dat door UPS werd toegekend en dat wordt gebruikt bij het verlenen van ondersteuning
Begindatum zoekopdracht De begindatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Einddatum zoekopdracht De einddatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Naam abonnementsbestand De bestandsnaam van de gedownloade bestanden
Bestandsstatus Een indicator die aangeeft of de status van het abonnementsbestand "Gelezen" of "Ongelezen" is.
Dossiertype Code die de activiteit beschrijft die door de gegevensrij wordt voorgesteld. Waarden:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Klantennummer Het UPS-klantennummer van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Type zendingsreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Zending 1'
Waarde zendingsreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Type zendingsreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde zendingsreferentienummer 2'
Waarde zendingsreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Datum pakketactiviteit De datum waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Tijdstip pakketactiviteit Het tijdstip waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Trackingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om een pakket in het UPS-systeem te identificeren en te traceren
Type pakketreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 1'
Waarde pakketreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 2'
Waarde pakketreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 3 Derde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 3'
Waarde pakketreferentienummer 3 Derde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 4 Vierde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 4'
Waarde pakketreferentienummer 4 Vierde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 5 Vijfde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 5'
Waarde pakketreferentienummer 5 Vijfde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
UPS-locatie De locatienaam van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond
Staat/Provincie UPS-locatie De staat/provincie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. New Jersey = NJ)
Land UPS-locatie De land-/regiocode van de locatie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. US = Verenigde Staten)
Gewijzigde naam ontvanger Een gewijzigde naam van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigd straatnummer ontvanger Een gewijzigd straatnummer van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde straatprefix ontvanger Een gewijzigd straatprefix van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde straatnaam ontvanger Een gewijzigde straatnaam van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigd straattype ontvanger Een gewijzigd straattype van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde straatsuffix ontvanger Een gewijzigd straatsuffix van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde gebouwnaam ontvanger Een gewijzigde gebouwnaam van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde kamer/suite/verdieping ontvanger Een gewijzigd kantoor/etage van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde politieke sector 3 ontvanger Een gewijzigde politieke sector 3 van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde stad ontvanger Een gewijzigde stad van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde staat/provincie ontvanger Een gewijzigde staat/provincie van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigd land ontvanger Een bijgewerkt land of bijgewerkte regio van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Gewijzigde postcode ontvanger Een gewijzigde postcode van de ontvanger als gevolg van een uitzondering (voorbeeld van uitzondering: ontvanger verhuisd)
Beschrijving status uitzondering Een beschrijving van de status van een pakket dat zich in een Uitzonderingssituatie bevindt (bijv. "winkel vandaag gesloten")
Beschrijving reden uitzondering Een beschrijving van de reden waarom er sprake is van een uitzondering
Type oplossing uitzondering Code die de beschrijving van de oplossing voorstelt
Beschrijving oplossing uitzondering Een beschrijving van de Oplossing voor een Uitzonderingssituatie (bijv. "nieuwe aflevering gepland"
Nieuwe geplande afleveringsdatum De datum waarop het pakket volgens een nieuwe planning wordt afgeleverd (als het pakket omwille van een uitzondering niet op de geplande datum van aflevering bij de geadresseerde kan aankomen)
Klantennummer voor facturering Het UPS-klantennummer waaraan verzendkosten werden gefactureerd zoals aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureringsoptie Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Code reden uitzondering Code die de reden voor de uitzondering aangeeft
Code status uitzondering Code die de status van de uitzondering aangeeft
Informatie over de aflevering
De volgende tabel geeft een overzicht van alle gegevensvelden in 'Gegevens over aflevering’.
GegevenselementenBeschrijving
Abonnee-ID The ups.com ID of the Quantum View subscriber
Abonnementsnaam De naam die de abonnee aan het abonnement heeft gegeven
Abonnementsnummer Een door het systeem gegenereerd nummer dat door UPS werd toegekend en dat wordt gebruikt bij het verlenen van ondersteuning
Begindatum zoekopdracht De begindatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Einddatum zoekopdracht De einddatum van de periode van de bestanden die werden geselecteerd om gedownload te worden
Naam abonnementsbestand De bestandsnaam van de gedownloade bestanden
Bestandsstatus Een indicator die aangeeft of de status van het abonnementsbestand "Gelezen" of "Ongelezen" is.
Dossiertype Code die de activiteit beschrijft die door de gegevensrij wordt voorgesteld. Waarden:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Klantennummer Het UPS-klantennummer van de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Type zendingsreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Zending 1'
Waarde zendingsreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Type zendingsreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een zending werd toegekend; correspondeert met 'Waarde zendingsreferentienummer 2'
Waarde zendingsreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een zending werd toegekend
Datum pakketactiviteit De datum waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Tijdstip pakketactiviteit Het tijdstip waarop er binnen het UPS-systeem een activiteit met het pakket plaatsvond
Trackingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om een pakket in het UPS-systeem te identificeren en te traceren
Type pakketreferentienummer 1 Eerste referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 1'
Waarde pakketreferentienummer 1 Eerste referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 2 Tweede referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 2'
Waarde pakketreferentienummer 2 Tweede referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 3

Derde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde pakketreferentienummer 3'
Waarde pakketreferentienummer 3 Derde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 4 Vierde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 4'
Waarde pakketreferentienummer 4 Vierde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
Type pakketreferentienummer 5 Vijfde referentietype dat door de verzender aan een pakket werd toegekend; correspondeert met 'Waarde Referentienummer Pakket 5'
Waarde pakketreferentienummer 5 Vijfde referentienummer dat door de verzender aan een pakket werd toegekend
UPS-locatie De locatienaam van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond
Staat/Provincie UPS-locatie De staat/provincie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. New Jersey = NJ)
Land UPS-locatie De land-/regiocode van de locatie van de UPS-vestiging waar de activiteit plaatsvond (bijv. US = Verenigde Staten)
Driver Release Geeft aan of een pakket aan de geadresseerde is vrijgegeven zonder handtekening
Afleverlocatie Een beschrijving van de locatie waar het pakket is achtergelaten (bijv. dok)
Afgeleverd aan De naam van de persoon of het bedrijf waaraan het pakket is afgeleverd
Straatnummer Aflevering Het straatnummer van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Straatprefix Aflevering De straatprefix van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Straatnaam Aflevering De straatnaam van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Straattype Aflevering Het straattype van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Straatsuffix Aflevering De straatsuffix van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Gebouwnaam Aflevering De gebouwnaam van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Kamer/Suite/Verdieping Aflevering De kamer, suite of verdieping waar het pakket is afgeleverd
Politieke sector 3 Aflevering De politieke sector 3 waar het pakket is afgeleverd
Stad Aflevering De plaats waar het pakket is afgeleverd
Staat/Provincie Aflevering De staat of provincie waar het pakket is afgeleverd (bijv. NJ = New Jersey)
Land Aflevering De land-/regiocode van de locatie waar het pakket is afgeleverd (bijv. US = Verenigde Staten)
Postcode Aflevering De postcode van de locatie waar het pakket is afgeleverd
Aflevering Kort en Lang Indicates whether the package was delivered to a residential or commercial address:

1 = Commercial

2 = Residential
Ondertekend door De naam van degene die voor ontvangst van het pakket heeft getekend
Valuta Geïncasseerd COD-bedrag Type valuta voor een COD (Collect On Delivery)-pakket (bij MCC -- Multiple Currency Types collected -- is het Geïncasseerde COD-bedrag blanco)
Geïncasseerd COD-bedrag Het bedrag dat bij aflevering is geïncasseerd voor een COD-pakket. Dit is het geïncasseerde COD-bedrag zonder het decimaalteken (bijv. $12.35 verschijnt als 1235)
COD-bedrag Decimaal Het aantal Decimaalplaatsen in het veld "Geïncasseerd COD-bedrag" (bijv. als het feitelijke COD-bedrag $ 12,35 is, komt in dit veld 2 te staan)
Klantennummer voor facturering Het UPS-klantennummer waaraan verzendkosten werden gefactureerd zoals aangegeven in PLD door de persoon die of het bedrijf dat het pakket heeft verzonden
Factureringsoptie Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option

Gerelateerde informatie