van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Instructies voor handelsfacturen

Instructies handelsfacturen

 

De in de factuur opgenomen informatie wordt gebruikt voor douane-inklaring en het beoordelen van eventueel van toepassing zijnde invoerrechten en BTW in het land van bestemming.

Voer de volgende informatie in:

 1. Voer de volledige naam en adres in van de verzender (meestal bekend als de exporteur) in Informatie over verzender.
  1. Verzeker u ervan dat de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon opgenomen zijn.
  2. Voer het fiscaal nummer of het BTW-nummer in, indien van toepassing.
 2. Voer de volledige naam en adres in van de ontvanger in Bestemming.
  1. Voeg het land van bestemming, de provincie/regio en de postcode toe.
  2. Als u zich wilt verzekeren van vlotte inklaring en aflevering, moet u de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon opnemen.
  3. Voeg het fiscaal nummer of het BTW-nummer van de ontvanger/geadresseerde toe, indien van toepassing.  U kunt dit nummer in uw retourpakket of op het pakketlabel opnemen.
 3. Voer de datum in.
 4. Voer indien van toepassing het nummer de inkooporder, factuur of retourautorisatie in (zie de documentatie bij het retourpakket van de verstrekker van de retourmogelijkheid).
 5. Voer de Verkoopbepalingen (Incoterm) in die de kosten aangeven die zijn opgenomen in de totale waarde op de factuur.  Voorbeelden zijn onder meer Kostprijs en vracht (CFR) en Kostprijs, verzekering en vracht (CIF).
 6. Voer de Reden voor export in.  Voorbeelden zijn onder meer Reparatie, Retour, Verkeerde maat, Retour voor evaluatie, Verkoop en Tijdelijke import.
 7. Laat Verkocht aan: leeg.
 8. Voer een complete beschrijving en waarde van de inhoud in voor elk afzonderlijke artikel of goed.  Vermijd algemene termen als "onderdelen", "monsters", of "kleding".  De afzonderlijke beschrijvingen moeten duidelijk weergeven wat het artikel is, waarvan het is gemaakt en waarvoor het wordt gebruikt.
 9. Neem voor elk artikel het volgende op:
  1. Aantal eenheden: Aantal exemplaren per goed.
  2. Maateenheden: Bijvoorbeeld: stuks, dozijn, kratten.
  3. Harmonized Tariff Code: Classificatie van elk goed.  Voer in voor zover bekend of beschikbaar.
  4. Land van herkomst:  Land of regio waarin de goederen zijn vervaardigd.
  5. Waarde per eenheid: Bedrag in geld waarmee de waarde of prijs van elk goed wordt aangegeven.  Bij monsters of artikelen zonder handelswaarde moet u voor douanedoeleinden de nominale of vrije-marktwaarde opgegeven.
  6. Totaalwaarde: Product van aantal eenheden en waarde per eenheid.
  7. Valuta van betaling: Voorbeelden van valuta zijn USD = Amerikaanse dollar, EUR = Euro en CAD = Canadese dollar.
 10. Voer aanvullende opmerkingen in, indien nodig. Dit is extra informatie over het goed.  Voorbeelden van opmerkingen waarmee bijzondere omstandigheden worden aangegeven zijn "artikel retour voor reparatie; waarde uitsluitend voor douanedoeleinden" of "artikel wordt tijdelijk geïmporteerd".
 11. Voer een aangifteverklaring in. Dit is een juridische verklaring die in de VS nodig is op een factuur voor goederen waarvoor een vergunning, een vrijstelling van vergunning of een ontheffing vereist is.  Wij bevelen aan dat u de verklaring op uw factuur opneemt voor alle goederen.
 12. Voer het factuurregeltotaal in. Dit is de som van elke bovenstaande factuurregel.
 13. Voer een korting of rabat in, indien van toepassing. Dit is het bedrag dat wordt afgetrokken van de totaalwaarde.
 14. Voer kosten voor vracht of transport in, indien bekend. Dit zijn de kosten voor het transporteren van goederen. Indien deze zijn inbegrepen in het totale factuurbedrag, voer dan INBEGREPEN in. Laat het anders leeg.
 15. Voer kosten voor verzekering in, indien bekend. Dit zijn het bedrag voor het dekken van vervangingskosten. Indien deze zijn inbegrepen in het totale factuurbedrag, voer dan INBEGREPEN in. Laat het anders leeg.
 16. Voer overige kosten of aanvullende services in, indien bekend.
 17. Voer het Totale factuurbedrag in. Dit is de som van alle bedragen.
 18. Geef de handtekening en functie van de verzender en de datum van ondertekening. Deze informatie is verplicht voor alle internationale zendingen.
 19. Voer het totale aantal pakketten in deze zending in.
 20. Voer het totale gewicht van alle pakketten in deze zending in. U moet het totale gewicht opgeven  in kilo's of pounds.
 21. Voeg één originele factuur en twee kopieën van de factuur toe aan de retourzending.
 22. Onderteken de factuur en het verzendetiket.