van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Geld-terug garantie UPS

Voor bepaalde services en bestemmingen biedt UPS een geld-terug garantie aan. Om uit te vinden of het op uw zending van toepassing is, kunt u naar 'Berekenen van aflevertijdstip' gaan in het onderdeel Verzenden of Middelen op www.ups.com en uw verzendgegevens invoeren. Of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke UPS klantenservice of call-center. Daar waar de geld-terug garantie van toepassing is zullen we, indien we er niet in slagen binnen de afgesproken tijdsperiode te leveren, u op verzoek de verzendkosten (of een evenredig deel daarvan als slechts enkele pakketten in een zending niet binnen de toepasselijke tijdslimiet worden afgeleverd) terugbetalen of crediteren, exclusief BTW, invoerrechten, belastingen of heffingen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) verzenddocumentatie (waaronder labels) dienen correct te zijn ingevuld en op het betreffende pakket moeten zich de papieren labels bevinden die door UPS online verzendoplossingen geproduceered worden of anderszins in overeenstemming zijn met de "UPS Guide to Labelling";

b) enig andere door het land van herkomst of bestemming of enig land van transit vereiste documentatie moet volledig en nauwkeurig zijn ingevuld en bij het pakket zijn gevoegd;

c) indien van toepassing, moet een routing label voor aflevering op zaterdag aan het pakket zijn bevestigd (voor bestemmingen waarvoor deze service aangeboden wordt);

d) de zending moet aan UPS aangeboden zijn op of vóór de door ons vermelde laatste afhaaltijd waarbinnen gegarandeerde aflevering nog kan plaatsvinden;

e) u moet UPS binnen 15 dagen vanaf de vastgestelde aflevering schriftelijk of telefonisch hebben kennisgegeven van uw verzoek en ons op de hoogte hebben gesteld van de naam en het adres van de ontvanger, de verzenddatum, het gewicht van het pakket en het UPS trackingnummer;

f) De zending mag geen extra handelingen vereisen zoals die worden beschreven in de sectie 'Extra afhandelingskosten' op www.ups.com.

g) de verzender dient een tijdige upload van alle nodige informatie naar UPS te verzorgen. De term tijdige upload in deze context verwijst naar de electronische transmissie van alle nodige informatie (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, volledige naam van de klant, volledige aflevergegevens en afmeting en gewicht van de zending) naar UPS 15 minuten voor laatste cut off tijd als aangegeven door ons voor gegarandeerde levering.

De garantie is niet van toepassing als de late aflevering het gevolg is van het feit dat het pakket niet voldoet aan de in onze vervoersvoorwaarden vermelde servicebeperkingen en voorwaarden, van overmacht (force majeure) of te wijten is aan enige opschorting van het vervoer of aan de uitoefening van enig pandrecht of retentierecht in overeenstemming met onze vervoersvoorwaarden.

Bovendien behoudt UPS zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een verzoek om creditering of terugbetaling van de verzendkosten voor een pakket te weigeren wanneer dit pakket niet vergezeld is van een verzendlabel en Package Level Detail (PLD) zoals gedefinieerd in de UPS Service- en Tarievengids, op het moment dat het pakket aan UPS werd overgedragen.