De UPS Foundation ondersteunt haar wereldwijde netwerk van humanitaire partners en lokale organisaties om de impact van het nieuwe coronavirus over de hele wereld tegen te gaan

De steun bedraagt meer dan $ 6 miljoen aan donaties, logistiek en transport en samenwerking met talloze hulpinstanties die nieuwe initiatieven tegen het coronavirus op poten zetten. De hulpverlening omvat lokale, nationale en wereldwijde inspanningen die dringende medische benodigdheden, voedsel, huisvesting en financiële hulp bieden voor noodherstel.

Twee medewerkers van UPS verwerken een humanitaire hulpzending.

Atlanta, Georgia USA

De UPS Foundation, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde MVO-programma's van UPS (NYSE: UPS), heeft aangekondigd dat ze haar activiteiten voor de bestrijding van het coronavirus heeft uitgebreid. Het gaat om nieuwe donaties ter waarde van meer dan $ 6 miljoen, aan agentschappen van de Verenigde Naties, humanitaire hulpverleningspartners, lokale non-profitorganisaties en internationale niet-gouvernementele organisaties.

De noodhulp betreft samenwerking met talloze organisaties, en omvat het verlenen van transportdiensten in natura, supply chain-advies, geldelijke steun voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorgverleners, en andere hulpactiviteiten voor de getroffen mensen en gebieden.

"De UPS Foundation en UPS hebben uitgebreide ervaring in het bieden van hulp aan gemeenschappen bij het voorbereiden en reageren op, en het weer herstellen van plotselinge en voortslepende crises. Die expertise stelt ons in staat om onze partners essentiële ondersteuning te bieden in deze ongekende tijd van nood", verklaarde Eduardo Martinez, president van de UPS Foundation en hoofd diversiteit en inclusie bij UPS.

"De publiek-private partnerschappen die we over de hele wereld hebben ontwikkeld, bestaan al jaren, soms zelfs tientallen jaren. We werken samen, inspireren elkaar en kunnen snel onze expertise op het gebied van steunverlening en logistiek inzetten om levensreddende acties op touw te zetten", vervolgde hij.

De nieuwe donaties worden verstrekt aan de volgende organisaties:

United Way Worldwide:
Voorziet gezinnen, kinderen en ouderen van essentiële steun, waaronder voedsel en financiële steun om bij te dragen aan het herstel.

Amerikaans Rode Kruis:
De organisatie heeft momenteel te maken met een ernstig bloedtekort vanwege het ongekende aantal annuleringen van bloedinzamelingen. De financiering zal bijdragen aan de instandhouding van de cruciale aanvoer van bloed, waar de gezondheidszorg in heel Amerika op vertrouwt.

Salvation Army:
Biedt onderdak en voedselprogramma's aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Operation Hope:
Ondersteunt het nationale netwerk voor steun aan particulieren en kleine bedrijven in nood, in samenwerking met de noodhulporganisatie van de Amerikaanse federale overheid (FEMA) en het Amerikaanse Rode Kruis. Nationale adviescentra zullen budgetteringsadvies en begeleiding bij schuldsanering verstrekken aan werknemers in nood vanwege het al dan niet tijdelijk wegvallen van inkomsten.

Center for Disaster Philanthropy (CDP):
Biedt strategisch advies voor hulp aan particulieren, waaronder thuisbezorging van voedsel en medische hulp aan ouderen en andere kwetsbare personen.

Good360:
Verstrekt materialen aan zorgverleners, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en andere medische benodigdheden en reinigingskits.

UNICEF:
Biedt hulp aan landen en regio's die niet beschikken over de zorginfrastructuur en sociale ondersteuningssystemen die nodig zijn om in coronagerelateerde behoeften te voorzien.

Wereldvoedselprogramma (WFP):
Houdt toezicht op en organiseert de levering van essentiële benodigdheden aan alle agentschappen van de Verenigde Naties, en draagt zorg voor allerlei levensreddende activiteiten, waaronder het aanleggen van voedselvoorraden, de inzet van mobiele magazijnen en de onmiddellijke levering van noodtenten.

CARE:
Ondersteunt kwetsbare bevolkingsgroepen in meer dan 19 landen door noodvoorzieningen in te richten, water- en handwasstations en hygiënekits te leveren, en in zelfisolatiekits voor snelle-responsteams te voorzien.

Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR):
Verstrekt plastic tentdoeken en andere noodvoorzieningen, evenals financiële noodhulp aan ontheemde gezinnen, om de verspreiding van het coronavirus onder ontheemde gezinnen te voorkomen.

Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC):
Ondersteunt lokale gezondheidsactiviteiten, toegang tot basisdiensten en informatiebeheer – allemaal cruciaal voor het beheersen van de verspreiding van het virus.

NVOAD:
Ondersteunt kwetsbare bevolkingsgroepen met voedselhulp, het bieden van onderdak en andere sociale ondersteuningsactiviteiten.

De nieuwe donaties zijn een aanvulling op eerder verleende noodhulp, waarmee de UPS Foundation en donoren van medische producten en hulppartners MAP International, MedShare en Good360 meer dan 4 miljoen ademhalingsmaskers, 11.000 beschermende pakken en 280.000 nitril handschoenen aan hulpverleners leverden.

Onlangs kondigde UPS de deelname aan de Rapid-Response Taskforce for Coronavirus Testing Sites van de Amerikaanse federale overheid aan. UPS zorgde voor de planning en uitvoering van logistieke activiteiten ter ondersteuning van drive-thru testfaciliteiten voor patiënten en de levering van testkits en testmonsters.

De UPS Foundation is een belangrijke adviserende partner binnen diverse wereldwijde coalities die particuliere hulpverlening organiseren, waaronder de Private Sector Roundtable van de Global Health Security Agenda, het World Economic Forum Pandemic Supply Chain Network en het World Economic Forum COVID Action Platform.

In 2019 verleende de UPS Foundation hulp bij 28 wereldwijde rampen, met ondersteuning in natura voor humanitaire hulp in 74 landen – bijna $ 6,5 miljoen aan dienstverlening in natura – waaronder uitgeleende experts en hulpzendingen die gebruik maken van het wereldwijde netwerk van UPS in de lucht, over de weg, via spoorwegen en vervoer over zee. Gedurende 2019 investeerde de UPS Foundation meer dan $ 20 miljoen in financiering, dienstverlening in natura en technische ondersteuning voor initiatieven op het gebied van veiligheid van groepen mensen. Dit ter verhoging van de paraatheid, voor urgente rampenbestrijding en herstelhulp, en voor de verbetering van de volksgezondheid en de verkeersveiligheid.

Hoe UPS reageert op het Coronavirus.

Over de UPS Foundation

Sinds haar oprichting in 1907 heeft UPS een naam opgebouwd als een zorgzame en verantwoordelijke organisatie die programma’s ondersteunt die langetermijnoplossingen bieden voor de behoeften van de samenleving. De UPS Foundation, opgericht in 1951, is verantwoordelijk voor programma's die wereldwijd een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van de betrokkenheid bij lokale, nationale en mondiale gemeenschappen. In 2019 investeerden UPS en haar werknemers, zowel actief als met pensioen, meer dan $ 123,8 miljoen in donaties aan goede doelen over de hele wereld. De UPS Foundation is online te vinden via UPS.com/Foundation en @UPS_Foundation op Twitter.

Over UPS Healthcare

UPS Healthcare biedt zijn wereldwijde klanten in de gezondheidszorg ongeëvenaarde logistieke expertise. UPS Healthcare beschikt wereldwijd over meer dan 11 miljoen vierkante voet aan cGMP- en GDP-conforme distributieruimte voor de gezondheidszorg. Diensten omvatten voorraadbeheer, koelketenverpakking en verzending, opslag en levering van medische hulpmiddelen, en logistieke diensten voor laboratoria en ten behoeve van klinisch onderzoek. De wereldwijde infrastructuur van UPS Healthcare, de UPS® Premier-zichtbaarheidsservice, onze track-and-trace-technologie en ons wereldwijde kwaliteitssysteem zijn uitermate geschikt om te voldoen aan de complexe, hedendaagse logistieke eisen van de farmaceutische industrie en aanbieders van medische hulpmiddelen en laboratoriumdiagnostiek.

Glimlachende vrouwen

Laten we eens praten

We willen graag meer weten over uw zakelijke noden.

Neem contact met ons op om erachter te komen hoe een op maat gemaakt logistiek plan kan bijdragen aan uw succes.

Vraag het een expert