van
  • Services may be impacted by Brexit…Meer
  • Coronavirus Update…Meer
  • UPS behoudt reguliere activiteiten: Impact op de dienstverlening ten gevolge van het Coronavirus …Meer
Direct naar hoofdinhoud

Definieer referentienummers in UPS CampusShip®

Referentienummers definiëren

Afhankelijk van de eisen die uw bedrijf stelt, kunt u maximaal drie lijsten met referentienummers definiëren. Elke referentiewaarde (de code of het nummer op een verzendformulier) kan maximaal 35 tekens lang zijn. Voor de naam van het referentieveld (de naam die u toekent aan een veld op het formulier, bijvoorbeeld Klantennummer) geldt een maximum van 50 tekens.

  1. Kies de tab Beheer en ga naar Beheer Referentienummers. Ga naar een van de maximaal drie lijsten met referentienummers en kies Referentienummers definiëren.
  2. Er verschijnt een informatiepagina voor het referentienummer. Om te stoppen met het definiëren, kiest u Annuleren.
  3. Typ de referentiecode in het veld Waarde referentienummer . Om de verschillende referentienummers in een lijst uit elkaar te kunnen houden, typt u bij voorkeur tevens een Beschrijving referentienummer.
    Opmerking: Binnen een bepaalde referentielijst moet de waarde van elk referentienummer uniek zijn.
  4. Nadat u alle benodigde informatie hebt opgegeven, kiest u Doorgaan. Controleer of er in alle verplichte velden (vet afgebeeld) correcte gegevens staan die aan de eisen voldoen. Als het bijwerken niet lukt, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven welke velden moeten worden aangepast of ingevuld.