van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Machtigingenbeheer in UPS CampusShip®

Hoe maak ik een nieuwe verzendmachtigingenset?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, ga naar Beheer Verzendmachtigingen en kies Verzendmachtigingen definiëren. Er wordt een pagina geopend waarop u een nieuwe verzendmachtigingenset kunt maken met gedefinieerde verzendmethoden.

Opmerking: U moet de verzendmachtigingenset maken voordat u er gebruikers aan kunt toewijzen.
Geef een naam op en selecteer de verschillende beperkingen of machtigingen die u in de verzendmachtigingenset wilt opnemen. Het gaat om services, aanvullende services, factureringsopties, adresboeken en referentienummers. Voor elke categorie kunt u ALLE machtigingen of individuele machtigingen selecteren.

Om de machtigingenset op te slaan onder de opgegeven naam, kiest u Bijwerken.

Opmerking: Een verzendmachtigingenset is bedoeld om bepaalde soorten gebruikers toegang te verlenen tot die verzendmethoden die zij nodig hebben of zo efficiënt en effectief mogelijk voor uw bedrijf te kunnen werken. Verzendmachtigingensets zijn gewoonlijk geen afspiegeling van de organisatie, de managementstructuur of de verdeling van verantwoordelijkheden binnen een bedrijf.

Terug naar boven

Hoe kan ik een bestaande verzendmachtiging wijzigen?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, en kies vervolgens Verzendmachtigingen zoeken. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, kunt u de gewenste machtigingenset selecteren in de lijst met zoekresultaten. Om de set te wijzigen, kiest u Bekijken/bewerken. U kunt de zoekopdracht nog aanpassen door de zoektermen of -criteria te wijzigen.

Als u eenmaal een verzendmachtigingenset geselecteerd hebt, kunt u op de detailpagina de gegevens in de toegestane velden wijzigen. Om de wijzigingen op te slaan, kiest u Bijwerken. Zodra de wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd, verschijnt er een pagina ter bevestiging.

Terug naar boven

Hoe kan ik een machtiging toewijzen aan een gebruiker?

Hoe u een verzendmachtiging toewijst aan een gebruiker hangt af van waar u zich bevindt in het UPS CampusShip-administratieproces. Hieronder leggen we de meest gebruikelijke methodes uit. In elk scherm met helpoptie vindt u bijkomende uitleg.

Ga als volgt te werk wanneer u een nieuwe gebruiker aanmaakt:

  1. Selecteer Namen van verzendmachtigingen zoeken om een verzendmachtiging toe te wijzen. Dan verschijnt het scherm Verzendmachtiging toewijzen waar u de keuzeknop kunt selecteren naast de machtiging die u wilt toewijzen. Selecteer in dit venster Toewijzen om het proces te voltooien en terug te keren naar het scherm Gebruikersgegevens beheren.
  2. Selecteer Aanmaken om de gebruiker op te slaan als een nieuwe gebruiker.
  3. Selecteer Annuleren als u de ingevoerde gegevens wilt verwijderen en terugkeren naar het vorige scherm.

Als u een bestaande gebruiker bewerkt:

  1. Selecteer Namen van verzendmachtigingen zoeken om een verzendmachtiging bij te werken. Dan verschijnt het scherm Verzendmachtiging toewijzen waar u de keuzeknop kunt selecteren naast de machtiging die u wilt toewijzen. Selecteer in dit venster Toewijzen om het proces te voltooien en terug te keren naar het scherm Gebruikersgegevens beheren.
  2. Om de wijzigingen op te slaan, kiest u Bijwerken.
  3. Selecteer Annuleren als u de ingevoerde gegevens wilt verwijderen en terugkeren naar het vorige scherm.

Terug naar boven

Contact opnemen met UPS

Met vragen over UPS CampusShip kunt u terecht bij uw UPS CampusShip beheerder. Selecteer de onderstaande link voor technische ondersteuning bij UPS CampusShip.

UPS CampusShip Technische ondersteuning