van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Adresgroepen beheren in UPS CampusShip®

Hoe maak ik een nieuwe adresgroep aan?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, ga naar Adresgroepen beheren en selecteer Adresgroep aanmaken. U wordt eerst gevraagd om een naam voor uw adresgroep op te geven. Nadat u een naam voor uw adresgroep heeft ingevuld, kunt u adressen toekennen aan de adresgroep. Als u beschikt over beheersmachtigingenvoor locaties, kunt u locaties aan uw adresgroep koppelen.

Terug naar boven

Hoe kan ik een bestaande adresgroep bewerken?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, ga naar Adresgroepen beheren en selecteer Zoeken in adresgroepen. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, kunt u de gewenste adresgroep selecteren in de lijst met zoekresultaten. Klik om de adresgroep te bewerken op de naam van de adresgroep. De pagina Informatie adresgroep wordt geopend. Op deze pagina kunt u de naam van de adresgroep bewerken. Daarnaast kunt u toegekende adresssen bekijken of verwijderen of nieuwe adressen toekennen aan uw adresgroep. Klik om deze acties uit te voeren op de toepasselijke tekstlink. Alsu beschikt over beheersmachtigingen voor locaties, kunt u ook toegekende locaties bekijken of verwijderen of locaties koppelen op de pagina Informatie adresgroep.

Terug naar boven

Hoe kan ik een adresgroep verwijderen?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, ga naar Adresgroepen beheren en selecteer Zoeken in adresgroepen. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, kunt de gewenste adresgroep selecteren in de lijst met zoekresultaten. Vink het selectievakje links van de adresgroep aan en selecteer vervolgens Wissen. Er verschijnt een bevestigingsvenster met de naam van de adresgroep die u wilt wissen.

OPMERKING: deze locaties krijgen toegang tot alle adressen waarvoor deze gebruikers machtigingen hebben.

Terug naar boven

Contact opnemen met UPS

Met vragen over UPS CampusShip kunt u terecht bij uw UPS CampusShip beheerder. Selecteer de onderstaande link voor technische ondersteuning bij UPS CampusShip.

UPS CampusShip Technische ondersteuning