van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over het gebruik van importeertools in UPS CampusShip®

Hoe kan ik adressen importeren?

 1. Kies Mijn instellingen in de werkbalk en selecteer vervolgens Adressen importeren voor het gewenste adresboek.
 2. Om een nieuw bestand te importeren, moet u het pad of de locatie en de naam van het bestand opgeven of naar de locatie van het bestand bladeren. Als u het bestand eenmaal heeft gevonden, kiest u Openen om het bestand in het veld Locatie en Naam van Bestand te plaatsen.
 3. Geef aan of u de geïmporteerde referentienummers aan uw lijst wilt toevoegen of er uw actieve lijst mee wilt overschrijven. Als u kiest voor overschrijven, worden uw huidige adresboeken vervangen door de adresboeken die u importeert. Selecteer Importeren.

Opmerking: een geïmporteerd bestand moet de volgende drie kenmerken hebben:

 • Hetmoet moet de extensie CSV hebben.
 • De waarden in het bestand moeten zijn gescheiden door komma's
 • De komma moet altijd worden gebruikt, ook tussen optionele velden


Meer informatie over de eisen die aan de bestandsindeling worden gesteld, vindt u in Indeling Importbestand voor adressen in dit gedeelte.

Terug naar boven

Hoe kan ik locaties importeren?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, selecteer Locatiebeheer en vervolgens Locaties importeren.

Ga als volgt te werk om een nieuw bestand te importeren:

 1. Geef het pad of de locatie en de naam van het bestand op of blader naar de locatie van het bestand dat u wilt importeren.
 2. Als u het bestand eenmaal heeft gevonden, kiest u Openen om het bestand in het veld Locatie en Naam van Bestand te plaatsen.
 3. Kies Importeren om de geïmporteerde locaties toe te voegen aan de huidige lijst.

Opmerking: een geïmporteerd bestand moet de volgende drie kenmerken hebben:

 • Het moet de extensie CSV hebben
 • De waarden in het bestand moeten zijn gescheiden door komma's
 • De komma moet altijd worden gebruikt, ook tussen optionele velden.

Meer informatie over de eisen die aan de bestandsindeling worden gesteld, vindt u in Indeling Importbestand voor locaties in dit gedeelte.

Terug naar boven

Hoe kan ik referentienummers importeren?

Kies Beheer aan de linkerkant van de pagina, selecteer Beheer Referentienummers en vervolgens Referentienummers importeren.

Ga als volgt te werk om een nieuw bestand te importeren:

 1. Geef het pad of de locatie en de naam van het bestand op of blader naar de locatie van het bestand dat u wilt importeren.
 2. Als u het bestand eenmaal heeft gevonden, kiest u Openen om het bestand in het veld Locatie en Naam van Bestand te plaatsen.
 3. Geef aan of u de geïmporteerde referentienummers aan uw lijst wilt toevoegen of er uw actieve lijst mee wilt overschrijven. Als u kiest voor overschrijven, worden uw huidige referentienummers vervangen door de referentienummers die u importeert.
 4. Selecteer Importeren.

Opmerking: een geïmporteerd bestand moet de volgende drie kenmerken hebben:

 • Het moet de extensie CSV hebben
 • De waarden in het bestand moeten zijn gescheiden door komma's
 • De komma moet altijd worden gebruikt, ook tussen optionele velden


Meer informatie over de eisen die aan de bestandsindeling worden gesteld, vindt u in Indeling Importbestand voor referentienummers in dit gedeelte.

Terug naar boven

Hoe kan ik gebruikers importeren?

Kies links de optie Beheer, selecteer Gebruikersbeheer en vervolgens Gebruikers importeren.

Om een nieuw bestand te importeren, voert u de volgende procedure uit:

 1. Geef het pad of de locatie en de naam van het bestand op of blader naar de locatie van het bestand dat u wilt importeren.
 2. Als u het bestand eenmaal heeft gevonden, kiest u Openen om het bestand in het veld Locatie en naam van bestand te plaatsen.
 3. Om de gebruikers te importeren, kies u Importeren. De geïmporteerde gebruikers worden toegevoegd aan de huidige lijst.

Opmerking: geïmporteerde bestanden moeten de volgende drie kenmerken hebben:

 • Ze moeten de extensie CSV hebben
 • De waarden in de bestanden moeten zijn gescheiden door komma's
 • De komma moet altijd worden gebruikt, ook tussen optionele velden


Meer informatie over de eisen die aan de bestandsindeling worden gesteld, vindt u in Indeling importbestand voor gebruikers in dit gedeelte.

Terug naar boven

Hoe los ik importeerfouten op?

Met de optie Importeertools kunt u gegevens uit CSV-bestanden importeren in het UPS CampusShip-systeem. Als een bepaald record tijdens het importeren niet door de controle komt, genereert het systeem een foutenbestand met de records die niet konden worden geïmporteerd. Kijkt u in de volgende tabel wat de mogelijke fouten zijn en wat u eraan kunt doen. Als u de fouten eenmaal hebt verholpen, kunt u het importproces opnieuw starten.

Meer informatie over de eisen voor het bestandsformaat vindt u in de FAQ over het formaat van importbestanden, in dit gedeelte.

FoutberichtOplossing
Land/Regio Zoek de correcte land-/regiocodes van het land op en probeer het opnieuw
Record niet uniek Wijzig het record in een unieke waarde en probeer het opnieuw
Dubbele login Wijzig de gebruikers-ID in een unieke waarde en probeer het opnieuw
Max. aantal records overschreden UPSCampusShup systeem kan gebruikers-ID niet registreren met de Application Programming Interface (API). Probeer het later opnieuw.
IMS-fout Aantal records in importbestand overschrijdt de grenzen van het systeem. Wis enkele records en probeer het opnieuw
Onjuiste veldlengte Controleer of de veldlengte voldoet aan het vereiste bestandsformaat en probeer het opnieuw
Ongeldig gegevenstype Controleer of het type gegevens voldoet aan het vereiste bestandsformaat en probeer het opnieuw, bv. alfanumeriek
Ongeldige e-mail Controleer het formaat van het e-mailadres en probeer het opnieuw
Opmerking: In e-mailadressen moet een @ voorkomen
Ongeldig faxnummer Controleer het formaat van het faxnummer en probeer het opnieuw
Ongeldige locatie Locatienaam niet geldig. Controleer de naam en probeer het opnieuw
Ongeldige login Controleer de gebruikersnaam en probeer het opnieuw
Ongeldig telefoonnummer Controleer het formaat van het telefoonnummer en probeer het opnieuw
Ongeldige postcode Controleer de postcode en probeer het opnieuw
Ongeldig aantal recordparameters Controleer of alle records aanwezig zijn in het importbestand
Opmerking: In het importbestand moeten alle velden (ook blanco velden) van elkaar zijn gescheiden door komma's
Ongeldig type gebruiker Controleer het type gebruiker en probeer het opnieuw
Opmerking: Alleen de waarden 0 en 1 zijn geldig
Verplicht veld niet ingevuld Vul de ontbrekende velden in en probeer het opnieuw
Provincie niet geldig Zoek de code van de provincie op en probeer het opnieuw
Staat niet geldig Zoek de code van de staat op en probeer het opnieuw
Terug naar boven

Wat is de juiste bestandsindeling voor het importeren van adresboeken?

Bestandsindeling voor persoonlijke en zakelijke adresboeken

Bekijk deze tabel voor de indeling van uw importbestand voor uw persoonlijk of zakelijk adresboek. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. Als een bepaald veld leeg is, is die komma nodig om naar het volgende veld te springen. Op deze manier kan de opmaak meerdere komma's per rij, zonder spaties, bevatten. Zie het voorbeeld voor “alleen verplichte velden” hieronder.

Opmerking: Voor diverse importbestanden gelden beperkingen zoals uiteengezet in Tips voor het effectief importeren van bestanden. Er mogen geen kolomheaders in de bestanden voorkomen.

 • Voorbeeldrecord met alleen verplichte velden:
  TestBedrijf,,,123 Main Street,,,Atlanta,GA,30350,US,4,,,,
 • Voorbeeldrecord met alle velden:
  TestBedrijf,TestAlias,JoeTester,123 Main Street,4th Floor, Accounting Department,Atlanta,GA,30350,US,770-555-1234,1234,joe@naambedrijf.com,770-555-4321,1,1234567891,0

Naam veld

Type veld

Max. veldlengte

Verplicht

Geldige waarden

Bedrijf of naam

Alfanumeriek

35

Ja

Bedrijf of Naam voor het adres

Alias

Alfanumeriek

35

Nee

ID dat wordt gebruikt om het adres op te slaan en op te halen (beschrijvende tekst in Adresboek)

Contact

Alfanumeriek

35

Nee

Naam contactpersoon van ontvanger

Adres 1

Alfanumeriek

35

Ja

Straat van ontvanger

Adres 2

Alfanumeriek

35

Nee

Aanvullende adresinformatie (kamer, etage, appartement)

Adres 3

Alfanumeriek

35

Nee

Aanvullende adresinformatie (afdeling)

Plaats

Alfanumeriek

30

Ja

Stad van ontvanger

Staat/Provincie

Alfanumeriek

5

Voorwaardelijk

Staat (V.S.) of Provincie (Canada) van ontvanger. Zie Staat/Provincie-tabel voor geldige codes. Verplicht voor adressen in de V.S. en Canada.

Postcode

Alfanumeriek

9

Voorwaardelijk

Postcode van ontvanger. Wordt voor de V.S. en Canada gecontroleerd.

Land

Alfanumeriek

2

Ja

Land/regio van ontvanger; raadpleeg de tabel met land-/regiocodes voor geldige codes

Telefoon

Alfanumeriek

15

Nee

Telefoonnummer van ontvanger

Toestel

Alfanumeriek

4

Nee

Toestelnummer van ontvanger

E-mailadres

Alfanumeriek

50

Nee

E-mailadres ontvanger; voorbeeld: hjansen@bedrijf.com

Faxnummer

Numeriek

15

Nee

Faxnummer van ontvanger

Privéadres

Numeriek

1

Ja

Voer alleen 1 in als het adres van de ontvanger een privéadres is
Voer 0 in voor een niet-privéadres.

Locatie-ID

Alfanumeriek

10

Nee

Een unieke ID, gecreëerd door een beheerder van Quantum
View, om aan te geven dat het een ontvangende afdeling betreft in een
gebouw met meerdere ontvangstafdelingen.

ID geadresseerde

Numeriek

1

Nee

Voer 1 in als het adres van een facturabele ontvanger is.
Voer 0 in als het adres niet van een facturabele ontvanger is.

UPS klantnummer van de ontvanger:

Alfanumeriek

10

Nee

Factureringsklantnummer derden
Postcode voor het UPS-klantnummer van de ontvanger:

Alfanumeriek

9

Voorwaardelijk

Als het UPS-klantennummer van de ontvanger is verstrekt en als in het land/de regio van de ontvanger een postcode verplicht is
Postbus-ID Numeriek 1

Voorwaardelijk

Voer alleen 1 in als het adres een postbus is; Voer 0 in voor een adres dat geen postbus is.

Indeling voor adresboeken van UPS WorldShip International
Bekijk deze tabel voor de indeling voor het importbestand voor adresboeken als dit is gemaakt met behulp van UPS WorldShip. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. De komma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden die geen gegevens bevatten.

Ga als volgt te werk om een adresboek van Worldship International naar CampusShip te importeren:

 1. Selecteer in het exportbestandgedeelte van Worldship International de optie Ontvangers als de exportgegevens.
 2. Selecteer “komma" als enige scheidingsteken.
 3. Selecteer Overschrijven, niet Toevoegen.
 4. Selecteer een van de volgende velden in deze specifieke volgorde:

  Bedrijf of naam, Contact, Adres 1, Adres 2, Adres 3, Plaats, Land, Postcode, Staat/Provincie, Privéadres, Telefoon, Locatie-ID, E-mailadres

  Opmerking: Er mogen geen kolomheaders in de bestanden voorkomen. Het wordt tevens aanbevolen om de indeling van het exportbestand op te slaan voor later gebruik.
 5. Exporteer het bestand.
 6. Open het .txt-bestand dat is gemaakt en controleer of de indeling er correct uitziet. Er mogen alleen komma's aanwezig zijn. Aanhalingstekens of puntkomma's zijn niet toegestaan.
 7. Sluit het bestand en sla eventuele wijzigingen niet op.
 8. Wijzig de bestandsextensie van .txt in .csv.
 9. Importeer het .csv-bestand naar CampusShip. Opmerking: vergeet niet om Worldship International te selecteren als indeling voor het importbestand
Bestandsindeling voor WorldShip-adressen

Kijkt u in de onderstaande tabel als u meer wilt weten over adresboeken die zijn gemaakt in UPS WorldShip-indeling. Om deze bestanden te kunnen importeren, moeten ze zijn opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden.

Naam veld

Type veld

Maximale veldlengte

Verplicht

Geldige waarden

Bedrijf of naam

Alfanumeriek

35

Ja

Bedrijfsnaam ontvanger

Contact

Alfanumeriek

35

Nee

Naam van contactpersoon op adres van ontvanger

Adres 1

Alfanumeriek

35

Ja

Eerste regel van adres van ontvanger

Adres 2

Alfanumeriek

35

Nee

Tweede regel van adres van ontvanger

Adres 3

Alfanumeriek

35

Nee

Derde regel van adres van ontvanger

Plaats

Alfanumeriek

30

Ja

Stad of plaats van ontvanger

Land

Alfanumeriek

2

Ja

Land van ontvanger

Postcode

Alfanumeriek of Numeriek

9

Voorwaardelijk

Postcode ontvanger

Staat/Provincie

Alfanumeriek

5

Voorwaardelijk

Staat, provincie of county van ontvanger

Privéadres

Numeriek

1

Ja

Te gebruiken als de ontvanger een privé-adres gebruikt. 1 = Privé-adres 0 = Geen privé-adres

Telefoon

Numeriek

15

Voorwaardelijk

Verplicht voor internationale bestemmingen en UPS Next Day Air Early service

Locatie-ID

Alfanumeriek

10

Nee

Een unieke ID, gecreëerd door een beheerder van Quantum View, om aan te geven dat het een ontvangende afdeling betreft in een gebouw met meerdere ontvangstafdelingen.

E-mailadres

Alfanumeriek

50

Nee

E-mailadres waarnaar een e-mail wordt gestuurd met de melding aan de klant dat de verzending is verstuurd. Voor elektronische retourlabels. Dit is het e-mailadres waarnaar UPS het label stuurt.

Terug naar boven

Wat is de juiste bestandsindeling voor het importeren van locaties?

Kijk in de tabel met de bestandsindeling voor het importeren van locatiebestanden. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. De komma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden die geen gegevens bevatten.

Indeling importbestand voor Locaties

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de juiste bestandsindeling:

Naam veld

Type veld

Max. veldlengte

Verplicht

Geldige waarden

Naam locatie

Alfanumeriek

35

Ja

Naam voor de locatie. Moet binnen het bedrijf uniek zijn

Contactpersoon locatie

Alfanumeriek

35

Ja

Primaire contactpersoon voor de locatie

Adres 1

Alfanumeriek

35

Ja

Adres (staat) van de locatie

Adres 2

Alfanumeriek

35

Nee

Aanvullende adresinformatie (kamer, etage, appartement)

Adres 3

Alfanumeriek

35

Nee

Aanvullende adresinformatie (afdeling)

Woonplaats

Alfanumeriek

30

Ja

Stad van de locatie

Staat/Provincie

Alfanumeriek

5

Voorwaardelijk

Staat of provincie van de locatie. Zie de tabel Staten/Provincies voor geldige codes (verplicht voor de V.S. en Canada)

Postcode

Alfanumeriek

9

Voorwaardelijk

Postcode van de locatie

Land

Alfanumeriek

2

Ja

Land/regio van de locatie

Telefoon

Alfanumeriek

15

Ja

Telefoonnummer van de locatie

Toestelnummer

Alfanumeriek

4

Nee

Toestelnummer van de locatie

E-mailadres

Alfanumeriek

50

Nee

E-mailadres van locatie; voorbeeld hjansen@bedrijf.com

Faxnummer

Alfanumeriek

15

Nee

Faxnummer van locatie

UPS-klantnummer

Alfanumeriek

10

Ja

UPS-klantennummer van de locatie

Telefoonnummer voor ondersteuning

Alfanumeriek

15

Nee

Telefoonnummer voor ondersteuning van de locatie

E-mail voor ondersteuning

Alfanumeriek

50

Nee

E-mailadres voor ondersteuning van locatie

Instelling tarieftype

Alfanumeriek

1

Nee

P = gepubliceerde tarieven, A = overeengekomen tarieven. Als deze waarde niet wordt vermeld, worden standaard de gepubliceerde tarieven gebruikt (P)

Verbonden adresgroep

Alfanumeriek

35

Nee

Gekoppelde adresgroep voor locatie

Terug naar boven

Wat is de juiste bestandsindeling voor het importeren van referentienummers?

Kijk in de tabel met de bestandsindeling voor het importeren van referentienummerbestanden. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. De komma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden die geen gegevens bevatten.

Opmerking: de maximale bestandsgrootte voor het importeren van referentienummers is 4 MB. Het totale aantal records opgeslagen in de drie referentienummervelden mag niet hoger zijn dan 900 000.

Kijk in de onderstaande tabel als u meer wilt weten over specifieke velden. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. Meer informatie over het opslaan van CSV-bestanden vindt u in het gedeelte Belangrijke Gegevens Verzamelen in de sectie Voordat U Begint.

Een komma gebruiken als veldscheidingsteken:
Bij het importeren van informatie dient u een komma te gebruiken om de informatie voor de verschillende velden te scheiden. Als een bepaald veld leeg is, is die komma nodig om naar het volgende veld te springen.

 • Voorbeeldrecord met alleen het verplichte veld:
  Waarde referentienummer,
 • Voorbeeldrecord met alle velden:
  Waarde referentienummer,Beschrijving


Opmerking:
Voor diverse importbestanden gelden er beperkingen, zoals in deze gids uiteengezet in Tips voor het effectief importeren van bestanden.

Naam veld

Type veld

Maximum veldlengte

Verplicht

Geldige waarden

Waarde referentienummer

Alfanumeriek

35

JA

Waarde referentienummer, binnen het bedrijf uniek

Beschrijving

Alfanumeriek

50

Nee

Beschrijving die wordt gebruikt om de waarden van elkaar te onderscheiden

Terug naar boven

Wat is de juiste bestandsindeling voor het importeren van gebruikers?

Kijk in de tabel met de bestandsindeling voor het importeren van gebruikersbestanden. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. De komma moet ook worden gebruikt tussen optionele velden die geen gegevens bevatten.

Kijkt u in de onderstaande tabel als u meer wilt weten over specifieke velden. Alle bestanden moeten worden opgeslagen met de extensie CSV en met komma's als scheidingsteken tussen de velden. Zie voor meer informatie over het opslaan van .csv-bestanden Belangrijke gegevens verzamelen van het gedeelte Voordat u begint.

Een komma gebruiken als scheidingsteken tussen de velden:
Wanneer u gegevens invoert, gebruikt u een komma om de informatie in elk veld te scheiden. Als een bepaald veld leeg is, is die komma nodig om naar het volgende veld te springen. Op deze manier kan de opmaak meerdere komma's per rij, zonder spaties, bevatten. Zie het voorbeeld voor “alleen verplichte velden” hieronder.

 • Voorbeeldrecord met alleen verplichte velden:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,TestLocatie,jdoe@bedrijf.com,,,Test verzendprivileges ingesteld,,,,,,,
 • Voorbeeldrecord met alle velden:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,TestLocatie,jdoe@bedrijf.com,770 555 1212,1000,Test verzendprivileges ingesteld,Refenentie 1,003,0,1,770 555 1234,0,

Opmerking: Voor diverse importbestanden gelden beperkingen zoals uiteengezet onder Beperkingen voor het Importeren van Bestanden in het gedeelte Belangrijke gegevens verzamelen.

Naam veld

Type veld

Maximale veldlengte

Verplicht

Geldige waarden

Naam

Alfanumeriek

35

Ja

Voor- en achternaam gebruiker

Inlognaam

Alfanumeriek

16

Ja

Gebruikersnaam. Moet binnen het systeem uniek zijn

Locatie

Alfanumeriek

35

Ja

Naam van de locatie. De locatie moet vóór het importeren al gedefinieerd zijn

E-mailadres

Alfanumeriek

50

Ja

E-mailadres gebruiker; voorbeeld jdoe@bedrijfsnaam.com

Telefoon

Numeriek

15

Nee

Telefoonnummer van gebruiker

Toestel

Numeriek

4

Nee

Toestelnummer van gebruiker

Naam verzendmachtigingenset

Alfanumeriek

50

Ja

Verzendmachtigingen van gebruiker. De verzendmachtigingen moeten vóór het importeren al gedefinieerd zijn

Standaard referentienr.

Alfanumeriek

35

Nee

Standaard referentienr.

Standaard serviceniveau

Alfanumeriek

3

Nee

Standaard serviceniveau. Zie de onderstaande codes.

Mobiele gebruiker

Alfanumeriek

1

Nee

Voer 1 in als de gebruiker een reizende gebruiker is.
Voer 0 in als de gebruiker een niet-reizende gebruiker is.

Voorraad bestellen

Numeriek

1

Nee

Voer 1 in als de gebruiker de autoriteit heeft om UPS-benodigdheden te bestellen
Voer 0 in als de gebruiker geen autoriteit heeft om UPS-benodigdheden te bestellen.

Faxnummer

Alfanumeriek

15

Nee

Faxnummer van gebruiker

Indicator Locatiebeheerder

Alfanumeriek

1

Nee

Voer 1 in als de gebruiker een locatiebeheerder is.
Voer 0 in als de gebruiker geen locatiebeheerder is.

Gebruiker niet toestaan referentiewaarde #1 te bewerken

Alfanumeriek

1

Nee

Voer 1 in als geselecteerd is dat het niet is toegestaan voor een gebruiker om referentiewaarde #1 te wijzigen. Voer 0 in als niet is geselecteerd dat het is toegestaan voor een gebruiker om referentiewaarde #1 te wijzigen.

De indeling van het bestand voor het importeren van gebruikersgegevens bevat een veld "Standaard serviceniveau". Dit veld bestaat uit drie tekens. De code wordt gebruikt om binnenlandse en internationale services van UPS aan te geven. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

De indeling van het bestand voor het importeren van gebruikersgegevens bevat een veld "Standaard serviceniveau". Dit veld bestaat uit drie tekens. De code wordt gebruikt om binnenlandse en internationale services van UPS aan te geven. Voor dit veld zijn de volgende waarden geldig:

UPS Binnenlandse services

UPS Internationale services

014=UPS Next Day Air Early A.M.

054=UPS Express Plus

001=UPS Next Day Air

007=UPS Express

013=UPS Next Day Air Saver

065=UPS Express Saver

059=UPS 2nd Day Air A.M.

008=UPS Expedited

002=UPS 2nd Day Air

011=UPS Standard

012=UPS 3 Day Select

003=UPS Ground Service

Terug naar boven

Welke codes worden er bij het importeren van bestanden gebruikt voor staten?

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de uit twee tekens bestaande codes voor Amerikaanse staten die kunnen worden gebruikt bij het importeren van bestanden met locatie- en adresgegevens. Records met een ongeldige code worden niet geïmporteerd.

Codes van Amerikaanse staten en Canadese provincies

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de codes voor Amerikaanse staten en Canadese provincies.

Staat

Code

Alabama

AL

Alaska

AK

Arkansas

AR

Arizona

AZ

Californië

CA

Colorado

CO

Connecticut

CT

Delaware

DE

District of Columbia

DC

Florida

FL

Georgia

GA

Hawaii

HI

Idaho

ID

Illinois

IL

Indiana

IN

Iowa

IA

Kansas

KS

Kentucky

KY

Louisiana

LA

Maine

ME

Maryland

MD

Massachusetts

MA

Michigan

MI

Minnesota

MN

Mississippi

MS

Missouri

MO

Montana

MT

Nebraska

NE

Nevada

NV

New Hampshire

NH

New Jersey

NJ

New Mexico

NM

New York

NY

North Carolina

NC

North Dakota

ND

Ohio

OH

Oklahoma

OK

Oregon

OR

Pennsylvania

PA

Rhode Island

RI

South Carolina

SC

South Dakota

SD

Tennessee

TN

Texas

TX

Utah

UT

Vermont

VT

Virginia

VA

Washington

WA

West Virginia

WV

Wisconsin

WI

Wyoming

WY

Canadese provincies

Code

Alberta

AB

British Columbia

BC

Manitoba

MB

New Brunswick

NB

Newfoundland

NF

Northwest Territory

NT

Nova Scotia

NS

Nunavut

NU

Ontario

ON

Prince Edward Island

PE

Québec

QC

Saskatchewan

SK

Yukon Territory

YT

Terug naar boven

Welke land- of regiocodes worden er bij het importeren van bestanden gebruikt?

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de uit twee tekens bestaande codes voor landen/regio's die kunnen worden gebruikt bij het importeren van bestanden met wereldwijde locatie- en adresgegevens. Records met een ongeldige land-/regiocode worden niet geïmporteerd.

LAND-/REGIOCODE'S

In de volgende tabel worden de land- of regiocodes opgesomd.

Land/Regio

Code

Albanië
Algerije
Amerikaans Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua & Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Oostenrijk
Azerbeidzjan
Azoren

AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
PT

Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Wit-Rusland
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnië en Herzegovina
Botswana
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Brunei
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BR
VG
BN
BG
BF
BI

Cambodja
Kameroen
Canada
Canarische Eilanden
Kaapverdië
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Tsjaad
Kanaaleilanden
Chili
Vasteland China
Colombia
Cookeilanden
Costa Rica
Ivoorkust
Kroatië
Curaçao
Cyprus
Tsjechië

KH
CM
CA
IC
CV
KY
CF
TD
CD
CL
CN
CO
CK
CR
CI
HR
CB
CY
CZ

Dem. Rep. Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek

ZR
DK
DJ
DM
DO

Ecuador
Oost-Timor
Egypte
El Salvador
Engeland
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië

EC
TL
EG
SV
EN
GQ
ER
EE
ET

Faeröer
Fiji
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Frans Polynesië

FO
FJ
FI
FR
GF
PF

Gabon
Gambia
Georgia
Duitsland
Ghana
Gibraltar
Griekenland
Groenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana

GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
CD
GN
GW
GY

Haïti
Holland
Honduras
Hongkong SAR, China
Hongarije

HT
NL
HN
HK
HU

IJsland
India
Indonesië
Irak
Israël
Italië

IS
IN
ID
IQ
IL
IT

Jamaica
Japan
Jersey
Jordanië

JM
JP
CD
JO

Kazachstan
Kenia
Kiribati
Kosrae
Koeweit
Kirgizië

KZ
KE
KI
FM
KW
KG

Laos
Letland
Libanon
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg

LA
LV
LB
LS
LR
LI
LT
LU

Macau SAR, China
Macedonië
Madagaskar
Madeira
Malawi
Maleisië
Malediven
Mali
Malta
Marshalleilanden
Martinique
Mauretanië
Mauritius
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Marokko
Mozambique

MO
MK
MG
PT
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ

Namibië
Nepal
Nederland
Nederlandse Antillen
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norfolkeiland
Noord-Ierland
Noordelijke Marianen
Noorwegen

N.v.t.
NP
NL
AN
NC
NZ
NI
NE
NG
NF
NB
MP
NO

Oman

OM

Pakistan
Palau
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Filipijnen
Polen
Ponape
Portugal
Puerto Rico

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
FM
PT
PR

Qatar

QA

Republiek Congo
Ierland
Republiek Yemen
Réunion
Roemenië
Rota
Rusland
Rwanda

CG
IE
YE
RE
RO
MP
RU
RW

Saba
Saipan
Samoa
San Marino
Saudi-Arabië
Schotland
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Slowakije
Slovenië
Salomonseilanden
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Sri Lanka
St. Barthelemy
St. Christopher
St. Croix
St. Eustatius
St. John
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Maarten
St. Martin
St. Thomas
St Vincent/Grenadine
Suriname
Swaziland
Zweden
Zwitserland
Syrië

AN
MP
WS
SM
SA
GB
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
ZA
KR
ES
LK
AN
KN
VI
AN
VI
KN
LC
AN
GP
VI
VC
SR
SZ
SE
CH
SY

Tahiti
Taiwan, China
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Tinian
Togo
Tonga
Tortola
Trinidad & Tobago
Truk
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks & Caicos Eilanden
Tuvalu

PF
TW
TJ
TZ
TH
MP
TG
TO
VG
TT
FM
TN
TR
TM
TC
TV

Oeganda
Oekraïne
Unioneiland
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Uruguay
Amerikaanse Maagdeneilanden
Oezbekistan

UG
UA
VC
AE
GB
US
UY
VI
UZ

Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Vietnam
Virgin Gorda

VU
VA
VE
VN
VG

Wales
Wallis & Futuna

GB
WF

Yap

FM

Zambia
Zimbabwe

ZM
ZW

Terug naar boven

Contact opnemen met UPS

Met vragen over UPS CampusShip kunt u terecht bij uw UPS CampusShip beheerder. Selecteer de onderstaande link voor technische ondersteuning bij UPS CampusShip.

UPS CampusShip Technische ondersteuning