van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Gebruikers wijzigen of wissen in UPS CampusShip®

Gebruikersgegevens wijzigen

 1. Kies de tab Beheer, ga naar Gebruikers beheren en kies Gebruikers zoeken. Er verschijnt een pagina waarop u kunt zoeken naar specifieke gebruikers. U kunt zoeken naar gebruikersnamen of -ID's die gelijk zijn aan, beginnen met of gedeeltelijk overeenkomen met de zoekreeks die u opgeeft. Optioneel: U kunt de resultaten verder filteren door Meer te kiezen en maximaal vijf locaties op te geven.
 2. De pagina wordt vernieuwd met de resultaten van de zoekopdracht. Om de zoekopdracht af te breken, kiest u Annuleren.
 3. Selecteer een bepaalde gebruiker in de resultaten en kies Bekijken/bewerken.
 4. Er verschijnt een pagina met gebruikersgegevens. Kies Wijzigen naast het gedeelte met gegevens die u wilt wijzigen. U kunt wijzigingen aanbrengen in de profielgegevens (telefoonnummer of toestel, verzendlocatie of machtiging) of de machtigingsgegevens voor UPS CampusShip (status mobiele gebruiker of beheerdersmachtiging).
 5. Om de gewijzigde gebruikersgegevens op te slaan, controleert u of er in alle verplichte velden correcte gegevens staan die aan de eisen voldoen, en kiest u Bijwerken. Als er voor het bijwerken meer informatie vereist is, verschijnt er een bericht waarin wordt aangegeven welke velden moeten worden aangepast of ingevuld.
 6. Kies Doorgaan als alle wijzigingen zijn ingevoerd.

Terug naar boven

Gebruikers wissen

 1. Kies de tab Beheer, ga naar Gebruikers beheren en kies Gebruikers zoeken. Er verschijnt een pagina waarop u kunt zoeken naar specifieke gebruikers. U kunt zoeken naar gebruikersnamen of -ID's die gelijk zijn aan, beginnen met of gedeeltelijk overeenkomen met de zoekreeks die u opgeeft. Optioneel: Om de zoekresultaten verder te filteren, kunt u maximaal vijf locaties opgeven. Kies daartoe Meer.
 2. De pagina wordt vernieuwd met de resultaten van de zoekopdracht. Om de zoekopdracht af te breken, kiest u Annuleren.
 3. Selecteer een bepaalde gebruiker in de resultaten en kies Wissen.
 4. Er wordt een bevestigingsvenster afgebeeld. Kies Wissen om de wisopdracht te bevestigen.

Terug naar boven