van
 • Service impacts related to Coronavirus …Meer
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Rechten van beheerders UPS CampusShip®

Rechten van bedrijfs- en locatiebeheerders

Als UPS CampusShip-beheerder kan uw bevoegdheid variëren tussen alle rechten op bedrijfsniveau (bedrijfsbeheerder) en bepaalde rechten die u voor een specifieke locatie worden verleend (locatiebeheerder).

Rechten van bedrijfsbeheerders

Opmerking: we raden u aan ervoor te zorgen dat er minstens twee bedrijfsbeheerders zijn, zodat ze elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen.

Als bedrijfsbeheerder beschikt u over alle beheerdersmachtigingen op bedrijfsniveau. U kunt alle verzendactiviteiten van alle locaties binnen het hele bedrijf bekijken en hebt bedrijfsbreed toegang tot en rechten voor alle UPS CampusShip-functies, te weten:

 • Bedrijfsprofiel bekijken/wijzigen
 • Bedrijfslocaties toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Gebruikers toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Groep verzendbevoegdheden toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Referentienummerwaarden toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Adressen in het bedrijfsadresboek toevoegen/wijzigen/wissen
 • Adressen in het persoonlijk adresboek toevoegen/wijzigen/wissen
 • De verzendgeschiedenis bekijken per zending, per gebruiker, per referentienummer, per locatie, of voor alle locaties
 • De verzendgeschiedenis van het hele bedrijf opvragen voor een bepaald datumbereik
 • Bedrijfsadressen, locaties, referentienummerwaarden en gebruikers importeren
 • Adresgroepen toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • IP-filtering toepassen

Rechten van locatiebeheerders

Als locatiebeheerder beschikt u over alle beheerdersmachtigingen voor uw specifieke bedrijfslocatie. U kunt alle verzendactiviteiten op uw locatie bekijken en hebt toegang tot en rechten voor bepaalde UPS CampusShip-functies voor uw locatie, zoals:

 • Bedrijfslocaties toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Gebruikers toevoegen/wijzigen/verwijderen
 • Groep verzendbevoegdheden bekijken
 • Adressen in het bedrijfsadresboek toevoegen/wijzigen/wissen
 • Adressen in het persoonlijk adresboek toevoegen/wijzigen/wissen
 • De verzendgeschiedenis bekijken per zending, per gebruiker, per locatie, of voor alle locaties
 • De verzendgeschiedenis van een of meerdere locaties (indien van toepassing) opvragen voor een bepaald datumbereik
 • Adresgroepen toevoegen/wijzigen/verwijderen


Opmerking: door aan een andere gebruiker beheerdersmachtiging te verlenen, geeft u die gebruiker de mogelijkheid om specifieke bedrijfsinformatie te bekijken en om mogelijkerwijs gebruikers, groepen verzendmachtigingen, referentienummerwaarden, verzendlocaties en het bedrijfsadresboek toe te voegen, te wijzigen en te wissen.

Gerelateerde informatie