van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delays…Meer
Direct naar hoofdinhoud

Beheerniveaus UPS CampusShip®

Beheerniveaus vaststellen

Voordat u kunt beginnen met de setup, moet u vaststellen hoeveel beheerniveaus uw bedrijf nodig heeft. Beantwoord daartoe de volgende vragen:

  • Hoeveel locaties zijn er die toegang hebben tot UPS CampusShip?
  • Krijgen alle gebruikers toegang tot alle UPS-services, of alleen bepaalde groepen?
  • Hoeveel mensen zijn belast met het bijwerken en onderhouden van het UPS CampusShip-systeem?


Opmerking: Als bedrijfsbeheerder verleent u diverse beheermachtigingen aan de UPS CampusShip-gebruikers in uw bedrijf, tot het niveau van locatiebeheerder. Deze machtigingen geven gebruikers bijvoorbeeld het recht bedrijfsgegevens te bekijken, wijzigingen aan te brengen in het bedrijfsadresboek en gebruikers, gebruikersgroepen en referentienummerwaarden te definiëren, te wijzigen en te wissen.