Direct naar hoofdinhoud

Verplichte informatie op het manifestoverzicht in Turkije

Service-update


Volgens Supplement - 10 van de douaneverordening, uitgegeven door het Ministry of Customs and Trade (ministerie van douane en handel) en gepubliceerd in de Official Gazette (nr. 27369 van 7 oktober 2009), is het met ingang van 1 juni 2016 verplicht om de onderstaande gegevens op de Summary Manifests (samenvattende manifesten) aan te geven, die verwacht worden het douanegebied van Turkije te betreden en waarvoor een waarde van meer dan 75 EUR is aangegeven en/of die belastbaar zijn:  
 
* 4-cijferige HS-code (Harmonized System Code, ofwel geharmoniseerde systeemcode)
* Als de ontvanger een bedrijf is, moet een belastingnummer worden aangegeven
* Als de ontvanger een individu is, moet een ID-nummer worden aangegeven

De bovengenoemde gegevens dienen door de verzender in de relevante gedeeltes van de vrachtbrief te worden ingevuld. Om vertragingen te voorkomen, dienen ontvangers hun belastingnummers aan hun verzenders door te geven en hen te informeren dat ze het belastingnummer en de 4-cijferige HS-codes vermelden op de vrachtbrieven en facturen.

Op handmatige vrachtbrieven en vrachtbrieven die gegenereerd zijn door de online UPS-tools, kan het belastingnummer in het veld 'Receiver's VAT No/Identification No For Customs Purposes' (btw-nr./identificatienr. van ontvanger voor douanedoeleinden) worden ingevuld en de HS-code kan in het veld 'Description of Goods' (omschrijving van goederen) worden ingevuld op de vrachtbrief, of in het gedeelte 'Tariff Code' (tariefcode) van de factuur.