van
  • Service impacts related to Coronavirus …Meer
  • Service relaxation for Standard shipments from Germany to Belgium …Meer
Direct naar hoofdinhoud

Douanecode Unie (UCC)

Als onderdeel van de modernisering van het regelgevende raamwerk van de EU, wordt vanaf 1 mei 2016 de Douanecode Unie en zijn uitvoeringsvoorschriften van kracht.

Ze vervangt de Douanecode Gemeenschap die sinds 1 januari 1994 rechtsgeldig was en geschreven werd in een tijd dat procedures grotendeels voor papier golden. Het volume en de snelheid van de handel, evenals de behoefte voor een gepaste veiligheid en risicobeoordeling namen de voorbije decennia beduidend toe en de UCC heeft als doel de douanewetgeving aan te passen aan de realiteit van vandaag.

De code schetst de procedures in verband met import, export en het opslaan of verwerken van goederen voorafgaand aan de betaling van douanekosten. De onderliggende principes zijn:

  • Dat alle communicatie elektronisch behoort te zijn (uitzonderingen zijn toegelaten)
  • Dat procedures vereenvoudigd en gemoderniseerd dienen te worden

Door zijn lidmaatschap van de beroepsorganisatie leverde UPS zijn inbreng in de wetsvoorstellen aan de Europese Commissie en bevindt het zich nu in een unieke positie om klanten een gids met daarin de voornaamste veranderingen aan te bieden nog voordat ze van kracht worden. Klik hier om de door UPS samengestelde briefing te raadplegen.

Voor bijkomende informatie raadpleeg: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm