UPS
הגדרות התחברותפרופילסיכום חשבוןAdministrationספר כתובות
צור משלוחהצג היסטוריהביטול משלוחצור החזרשילוח באמצעות אוסף קבציםיצירת משלוח יבואחשב זמן ומחירSchedule a Pickupחיפוש אתריםהזמן ציודפתח חשבון UPSקבע העדפותהשתמש בכלים בינלאומייםשירותים בינלאומיים
עקוב אחר משלוחיםLearn About Quantum ViewAdministrationQuantum View Manageהכנס ל - Flex Global View
תחילת העבודהשילוחמעקבקבלת המשלוחחיוב ותשלוםתמיכה טכנולוגית

מעקב של

עקוב לפי מספר

על ידי בחירה בתיבת "עקוב" אני מסכים לתנאים ולהתניות אלה.

עקוב לפי סימוכין    

על ידי בחירה בתיבת "עקוב" אני מסכים לתנאים ולהתניות אלה.

מעקב באמצעות e-mail

עקוב אחר עד 25 משלוחי חבילות קטנות בו-זמנית על-ידי שליחת מספרי המעקב בהודעת אימייל ל-totaltrack.il-heb@ups.com.

עקוב אחר מספר מעקב יחיד
הזן את מספר המעקב של UPS בשורת הנושא של האימייל או בגוף ההודעה. תגובת מעקב מפורטת תוחזר לכתובת האימייל שלך.

עקוב אחר מספרי מעקב מרובים
הזן את מספרי המעקב של UPS בגוף הודעת האימייל. אין צורך  לציין נושא עבור האימייל. תגובת מעקב מפורטת עבור כל המספרים תוחזר לכתובת האימייל שלך.

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור מעקב אחר משלוחי מארזים.

מספר שטר מטען יבוא

כדי לייבא מספרי מעקב עליך להיכנס למערכת או להירשם.

מעקב ב-SMS

קבלו אינפורמציה אודות סטאטוס המשלוחים שלכם במהירות וביעילות, על ידי מעקב באמצעות הודעות טקסט.  עליכם לבחור את השירות בכדי להתחיל לעקוב באמצעות הודעת טקסט.

  1. בדף של פרטי המעקב, הוסיפו- עדכונים באמצעות הודעות טקסט, על ידי בחירה בבקשה לעדכוני סטאטוס.
  2. בעת הבחירה בסוג ההודעה, בחרו בהודעת טקסט ורישמו את מספר הנייד שלכם.
  3. לאחר אישור הבקשה מהטלפון הנייד שלכם, UPS תתחיל לשלוח לכם הודעות טקסט עם מעקב אחר סטאטוס המשלוחים שלכם.
  4. לאחר בחירה בשירות, אתם לא תתבקשו לאמת את הבקשה בטלפון הנייד שוב אלא אם תבחרו להתנתק מהשירות.
  5. למשתמשים רשומים, ישנה אופציה לשמור את מספר הנייד שלכם בתיבת ההודעות. על ידי סימון V בתיבת ההודעות,  מספר הנייד שלכם ישמר במערכת ובאפשרותכם לבחור בו בפעם הבאה בה תצטרכו לעקוב אחר משלוח.

מעקבים אחרונים

היכנס למערכת או הירשם כדי להציג את המשלוחים שאחריהם נערך מעקב לאחרונה.

שילוב הטכנולוגיה של UPS

הערכה למפתחים של UPS נותנת לכם תוכנת UPS חזקה וללא עלות אשר תעזור לכם לתת שירות טוב יותר ללקוחות. קצרו את זמני השיחות ע"י עדכון הלקוחות באתר אינטרנט שלכם או אפילו קיצור הזמן בין המכירה לאיסוף התשלום.

בדקו את כל ה-APIs שלנו
החזרים

שילוח גלובלי עם UPS

האם אתה מוכנים להרחיב את העסקים שלכם ולהפוך אותם לגלובלים? תוכלו לבדל את עצמכם מהמתחרים באמצעות השילוח הגלובאלי של UPS.

עיינו במדריך השירות לשילוח גלובאלי
צפה בדוגמאות

אתרי UPS אחרים: