In

Trước khi bạn chi tiền để mua bất động sản, hãy nghĩ về việc bạn có thể sử dụng một số cơ sở của chúng tôi như thế nào.


Chúng tôi có trên 35 triệu bộ vuông trong các cơ sở phân phối và kho bãi trên toàn thế giới. Và chúng tôi có chuyên môn logistics và công nghệ tốt nhất để giúp bạn tối ưu hóa không gian đó và vận chuyển hàng hóa của bạn từ nhà máy đến người tiêu dùng.

Phát triển doanh nghiệp của bạn, và đưa sản phẩm của bạn đến nơi cần đến--với thời gian ngắn hơn, với số tiền ít hơn. Chúng tôi có mặt để giúp đỡ.

Distribution

Giới thiệu Phân phối

Các khả năng phân phối trọn gói của chúng tôi sẽ giúp bạn mọi việc từ luồng hàng nhập vào cho đến lưu trữ kho hàng, quản lý hàng tồn kho, kiểm tra, xử lý hàng trả lại và phân phối toàn cầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần để đưa sản phẩm của bạn vào đúng nơi, đúng lúc và trong phạm vi ngân sách.

Tìm hiểu Thêm

Bắt đầu

Hãy để chúng tôi giúp bạn cạnh tranh nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Yêu cầu Thêm Thông tin