Tlač

Medzinárodný obchod

Logistika cestuje po svete.


Celosvetový trh je otvorený a pripravený na váš obchod. Logistika zaručí, že budete schopní využiť príležitosť.

Naša odbornosť, zdroje a technológie umožňujú, aby ste dostali svoje produkty k zákazníkom rýchlejšie, s menším rizikom colných pokút a omeškaní. A v obchodnom prostredí, kde sú čas peniaze a spokojnosť zákazníkov závisí na rýchlom doručení, robí rýchlejší a hladší proces colného prejednania ten rozdiel.

Nástroje a technológie

Nástroje & technológia Medzinárodného obchodu

Technologické nástroje podporujúce vaše medzinárodné obchodné potreby

UPS Trade Direct

UPS Trade Direct®

Viacrežimové riešenie pre medzinárodné nákladné zásielky na rýchlejšie presúvanie produktov naprieč oceánmi a cez hranice

UPS World Ease

UPS World Ease®

Konsoliduje viacero zásielok smerujúcich do jednej krajiny alebo do Európskej únie (EU), aby ich colný úrad spracoval ako jednu zásielku