UPS

 
Privacybeleid
Vanaf: 1 januari 2012

United Parcel Service, Inc. en onze dochtermaatschappijen en filialen (samen "UPS") respecteren uw bezorgdheid inzake privacy. Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we over onze klanten verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze delen.  Het beleid beschrijft ook de maatregelen die we nemen om persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast vertellen we u hoe u ons kunt verzoeken om (i) kennis te nemen van de persoonsgegevens die we over u bezitten of om ze te wijzigen, (ii) uw eerder verstrekte toestemming in te trekken, (iii) u niet langer bepaalde berichten te sturen en (iv) uw vragen aangaande onze privacypraktijken te beantwoorden. Dit beleid is niet van toepassing op de UPS Store of andere winkels.

Onze privacypraktijken kunnen verschillen naargelang het land waarin we actief zijn, om aan  lokale praktijken en wettelijke vereisten te voldoen.

U kan bepaalde landspecifieke informatie zien door de link Addendum hieronder te selecteren.

Klik op één van de onderstaande links om naar het gewenste onderdeel van dit beleid te gaan:


Gegevens die we verzamelen

We kunnen persoonsgegevens over onze klanten verzamelen (zoals naam, contactgegevens en betalingsgegevens) met betrekking tot diverse activiteiten, zoals (i) het gebruik van UPS websites, (ii) verzendingsactiviteiten, inclusief het leveren en afhalen van verzendingen, (iii) verzoeken om verzendingen te traceren of vragen te beantwoorden, (iv) evenementen waaraan we deelnemen en (v) promoties en andere aanbiedingen. 

De soorten gegevens die we verzamelen omvatten:

 • Individuele en zakelijke contactgegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, fysiek adres, e-mailadres en telefoon- of faxnummer)
 • Verzendgegevens (zoals (i) contactgegevens voor verzending, zoals de naam van de verzender en geadresseerde, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer, (ii) handtekening voor bewijs van levering, (iii) UPS-accountnummer en (iv) gegevens waarmee we toegang hebben tot locaties waar we diensten leveren) en gegevens die ons werden gegeven m.b.t. de inhoud van bepaalde verzendingen, maar slechts in die mate dat de inhoud aan een bepaalde persoon kan worden gekoppeld
 • Gegevens waarmee we uw identiteit kunnen nagaan
 • Namen, e-mailadressen en telefoonnummers van anderen naar wie we informatie verzenden op verzoek
 • Gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot UPS producten en online diensten
 • Gegevens over sociale media
 • Betalingsinformatie (waaronder gegevens over betaalkaarten of online betaaldiensten en factuuradres) en financiële informatie (zoals bankrekeningnummer)
 • Het fiscaal identificatienummer in het geval u om producten of diensten verzoekt waarvoor deze informatie is vereist of in verband met bepaalde promoties of sweepstakes
 • Andere persoonsgegevens die ons worden verstrekt om een product of dienst van UPS te verkrijgen

Wanneer we een verzending afhalen of leveren of andere diensten leveren, kunnen we fysieke locatiegegevens verzamelen. Deze omvatten bijvoorbeeld gegevens die de werkelijke locatie van een fysiek adres weergeven, door gebruik van informatie zoals GPS-gegevens, geocodes, informatie over lengte- en breedtegraad en afbeeldingen van de diverse locaties.

Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen wanneer u onze websites bezoekt, door middel van onder meer cookies en webbakens. De gegevens die we op deze manier verzamelen omvatten het IP-adres, de browsereigenschappen, toestel eigenschappen, het besturingssysteem, de voorkeurstaal, verwijzende URL's, informatie over de op onze site genomen acties en datum en tijdstip van bezoeken aan de website. Een "cookie" is een tekstbestand dat door websites naar de computer of een ander met het internet verbonden apparaat van een bezoeker wordt gestuurd om de browser van de bezoeker te identificeren of om gegevens of instellingen in de browser op te slaan. Een "webbaken", ook internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, verbindt webpagina's met webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om met cookies verzamelde informatie terug naar een webserver te sturen. Met deze automatische verzamelmethoden verkrijgen we "zoekgeschiedenisgegevens", een overzicht van de inhoud waarop een bezoeker klikt tijdens zijn bezoek van de website. Wanneer een bezoeker door de website surft, kunnen zijn acties worden geregistreerd en opgeslagen. We kunnen bepaalde gegevenselementen die we op automatische wijze hebben verzameld, zoals gegevens omtrent uw browser, koppelen aan andere gegevens die we over u hebben verkregen, zodat we bijvoorbeeld weten of u een e-mail hebt geopend die we u hebben gestuurd. We kunnen ook websiteanalyses van derden gebruiken die informatie verzamelen over bezoekersverkeer op onze websites. Uw browser kan u vertellen hoe u kunt worden bericht wanneer u bepaalde soorten cookies krijgt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Zonder cookies is het echter mogelijk dat u niet alle functies op onze websites kunt gebruiken.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om:

 • Verzendingen af te halen, te leveren en te traceren
 • Producten en diensten aan te bieden die u wenst (zoals logistiek, beheer van de toevoerketen, in- en uitklaring bij douanediensten, makelarijdiensten en financiële diensten)
 • Betalingen te verwerken en innen
 • Ondersteuning te geven aan klanten en te antwoorden op en met u te communiceren over uw verzoeken, vragen en opmerkingen
 • Uw UPS-account aan te maken en te beheren (inclusief uw online account op UPS.com en de diverse functies zoals het adresboek en de UPS Billing Center)
 • U producten en diensten aan te bieden die u kunnen interesseren
 • Met u in contact te treden en uw deelname te beheren in speciale evenementen, programma's, onderzoeken, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen of promoties
 • Om te zorgen dat u berichten kunt plaatsen op onze blogs en in verbinding kunt staan met UPS via sociale media
 • Informatie te sturen naar uw contacten indien u ons daarom vraagt
 • Claims te verwerken die we krijgen in verband met onze diensten
 • Onze zakelijke activiteiten te beheren, evalueren en verbeteren (inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; communicatiebeheer; de doeltreffendheid van onze verkoop, marketing en reclamedoeleinden; onze producten, diensten en websites analyseren en verbeteren; en de uitvoering van de boekhouding, audits, facturering, gelijktrekking en inning van facturen)  
 • Gegevensanalyses uit te voeren (inclusief markt- en consumentenonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en het anoniem maken van persoonsgegevens)
 • Bescherming te bieden tegen fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aanspraken en deze te identificeren en te voorkomen
 • Toepasselijke wettelijke vereisten en onze eigen beleidsregels na te leven

Daarnaast gebruiken we de gegevens die we online hebben verzameld met cookies, webbakens en andere automatische middelen voor doeleinden zoals (i) het op maat maken van het bezoek van onze gebruikers aan onze websites, (ii) het aanbieden van inhoud (inclusief reclame) afgestemd op de interesses van onze gebruikers en de manier waarop onze gebruikers op onze websites surfen en (iii) onze zakelijke activiteiten beheren. We kunnen automatisch verzamelde gegevens aanvullen met gegevens omtrent uw locatie (zoals uw postcode) om u informatie aan te bieden die u kan interesseren. We gebruiken deze gegevens ook om technische en dienstverleningsproblemen vast te stellen, onze websites te beheren, gebruikers van onze websites te identificeren en demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. We gebruiken zoekgeschiedenisgegevens om vast te stellen hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op de webpagina's van onze websites, hoe gebruikers door onze websites navigeren en hoe we onze websites kunnen aanpassen, zodat ze beter beantwoorden aan de behoeften van onze gebruikers.

We kunnen de over u verzamelde gegevens ook op andere manieren gebruiken, waarover u specifiek zal worden ingelicht op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Op interesses gebaseerde reclame

Via onze websites kunnen we gegevens verzamelen over uw online activiteiten, zodat we u reclame kunnen aanbieden over onze producten en diensten die afgestemd is op uw individuele interesses. Dit deel van ons Privacybeleid geeft informatie omtrent en legt uit hoe u uw keuzes kunt maken.

U kunt bepaalde reclame zien op andere websites, omdat we deelnemen aan reclamenetwerken. Via reclamenetwerken kunnen we met onze berichten gebruikers bereiken via demografische, op interesses gebaseerde en contextuele middelen. Deze netwerken traceren in de loop van de tijd uw online activiteiten door gegevens te verzamelen via automatische middelen, inclusief het gebruik van cookies, webserveroverzichten en webbakens. De netwerken gebruiken deze gegevens om u reclame aan te bieden die overeenstemt met uw individuele interesses. De gegevens die onze reclamenetwerken verzamelen omvatten informatie over uw bezoek aan websites die deelnemen in deze reclamenetwerken, zoals de pagina's of reclame die u bekijkt en de acties die u op websites onderneemt. Deze gegevensverzameling vindt plaats op zowel onze websites, als op websites van derden die deelnemen in de reclamenetwerken. Deze procedure stelt ons ook in staat om de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te beoordelen. Klik hier om te weten te komen hoe u kunt afzien van deze op interesse gebaseerde reclame vanwege reclamenetwerken.

Gegevens die we delen

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Om onze afhalings- en leveringsdiensten uit te voeren, delen we verzendinformatie met derden zoals expediteurs, geadresseerden, betalers en ontvangers. We delen persoonsgegevens ook met derden die namens ons diensten aanbieden volgens onze instructies. We geven deze derden geen toestemming om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om diensten in onze naam uit te voeren of om wettelijke vereisten na te leven.

We kunnen de verzamelde persoonsgegevens ook delen met onze filialen, franchisehouders, doorverkopers en marketingpartners. Deze entiteiten, die hier "UPS Zakenpartners" genoemd worden, mogen deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven. We kunnen gegevens over fysieke locaties delen met onze UPS Zakenpartners en andere derden voor bijvoorbeeld het verbeteren van hun locatiegebonden diensten en het ontwikkelen van nauwkeurige en bijgewerkte kaarten. Daarnaast, zoals hieronder beschreven en tenzij u er bezwaar tegen heeft, kunnen we andere persoonsgegevens delen met derde partijen die geen UPS Zakenpartners zijn, voor de eigen doeleinden van die partijen, zoals het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren.

Een groot deel van onze klanten besteden alle of een groot deel van hun toevoerketens aan ons uit. Via onze expeditie- en logistieke bedrijven beheren we deze toevoerketens en richten ons op de optimalisatie van de toevoerketens, op het doorsturen van goederen en op internationale handel en op douanediensten voor onze klanten over de hele wereld (inclusief een breed scala aan vervoersoplossingen, zoals transport van goederen via lucht, over zee en over land). We bieden ook informatietechnologiesystemen en distributiefaciliteiten, aangepast aan de unieke toevoerketens van bepaalde industrieën zoals gezondheidszorg, technologiebedrijven en kleinhandelaren. In de loop van het aanbieden van verzendings- en logistieke diensten kunnen we persoonsgegevens over de klanten van onze klanten verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. In deze omstandigheden verwerken we de gegevens gebaseerd op de overeenkomst met onze klant.

We kunnen ook gegevens over u openbaar maken (i) als de wet, regelgeving of juridische procedures (zoals een rechterlijk bevel of dagvaarding) ons daartoe verplichten, (ii) als antwoord op vragen van overheidsinstanties, zoals rechtshandhavingsautoriteiten, of (iii) wanneer we geloven dat openbaring nodig of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen in verband met een onderzoek naar een vermoedelijke of feitelijke illegale activiteit. We behouden ons het recht voor om uw gegevens waarover we beschikken over te dragen, in het geval dat we alle of een deel van onze zakelijke activiteiten of middelen verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement).

Uw opties

We bieden u bepaalde keuzes aangaande hoe we met u in contact treden en welke gegevens we over u verzamelen. U kan kiezen om niet langer commerciële e-mails te ontvangen van ons door op de link Uitschrijven in elke e-mail te klikken, de link Uitschrijven uit e-mail hieronder te kiezen, uw e-mailvoorkeurinstellingen te wijzigen of contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie "Hoe contact met ons opnemen" hieronder. U kunt ons ook vragen om u geen marketingberichten te sturen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven in "Ons contacteren" en we zullen uw verzoek respecteren. In lijn met de beschikbare keuzes in "Gegevens die we delen" , kunt u uw eerder verleende goedkeuring intrekken of u verzetten tegen het delen van bepaalde gegevens door hier te klikken. Daarnaast kunt u te allen tijde op wettelijke basis en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen vanaf dan uw voorkeuren toepassen.

Om meer te weten over hoe u zich kunt uitschrijven uit reclame gebaseerd o puw online interesses kunt u terecht op de opt-outpagina voor klanten op:

Als u in de Amerikaanse staat Californië woont, kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet te delen met bepaalde van onze filialen en andere derden voor hun marketingdoeleinden. Stel ons op de hoogte van uw voorkeur door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven.

Toegang en correctie

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, (i) kunt u een kopie krijgen van bepaalde persoonsgegevens die we over u bijhouden, deze bijwerken of onnauwkeurigheden in de gegevens verbeteren via uw My UPS-account op UPS.com, of (ii) heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden door contact met ons op te nemen, zoals beschreven in het onderdeel "Ons contacteren" van dit Privacybeleid. Om uw privacy te helpen beschermen en de beveiliging te verzekeren, zullen we stappen nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven tot de gegevens. Mocht u daarnaast van mening zijn dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken onnauwkeurig zijn, dan heeft u, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, het recht om te verzoeken dat we de gegevens corrigeren of wijzigen door ons te contacteren, zoals hieronder beschreven.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen worden beheerd door bedrijven die niet aan UPS zijn verbonden. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacybeleid of -berichten hebben. We raden u ten strengste aan deze te bekijken als u gelinkte websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet aan UPS zijn verbonden, het gebruik van die websites of de privacypraktijken van die websites.

Gegevensoverdracht

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen doorsturen naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens als het land waarin u oorspronkelijk de gegevens verstrekte. Wanneer we uw gegevens doorsturen naar andere landen, zullen we die gegevens beschermen, zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe we persoonsgegevens beschermen

We beschikken over administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om de door u geleverde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaring of gebruik. Hoewel we stappen nemen om de toegang tot onze faciliteiten en voertuigen te beperken voor onbevoegde personen, kunnen de gegevens op de buitenkant van een pakket of brief zichtbaar zijn voor anderen.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, om de wijzigingen in onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. We zullen een opvallend bericht plaatsen op onze websites om u in te lichten over elke belangrijke wijziging aan ons Privacybeleid en bovenaan het beleid vermelden wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt.

Ons contacteren

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of als u wilt dat we uw gegevens of voorkeuren bijwerken, contacteer ons dan via e-mail op privacy@ups.com. U kunt ons ook schrijven via:

UPS Corporate Headquarters
T.a.v.: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
Verenigde Staten

Als u zich in Europa bevindt, schrijf naar:

UPS Europe SA
T.a.v.: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
B-1200 Brussel


UPS: Privacybeleid - EER-bijlage

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), gelden de volgende aanvullende EER-specifieke bepalingen bij onze verwerking van uw persoonsgegevens. Voor inwoners van de EER prevaleren de bepalingen van deze EER-bijlage boven tegenstrijdige bepalingen van het Privacybeleid.
Gegevens die we verzamelen

Wij verwerken namen, e-mailadressen en telefoonnummers van andere personen naar wie wij informatie verzenden op verzoek en gaan er daarbij van uit dat de informatieverstrekker de informatie volgens de toepasselijke wetten ontvangen heeft. Als deze veronderstelling onjuist is, gelieve ons dan niet te verzoeken om namens u informatie naar derden te verzenden.

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving zullen wij eerst uw toestemming bekomen alvorens op automatische wijze met behulp van cookies of vergelijkbare middelen gegevens te verzamelen.
Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

Als wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken (zoals beschreven in het Privacybeleid), kunt u kosteloos en op een eenvoudige manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden, op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld en bij elke marketingcommunicatie die aan u wordt gericht.  Wij zullen uw verzoek vervolgens inwilligen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande toestemming. 
Toegang en Correctie

Behalve het recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens heeft u tevens het recht om uw gegevens te laten blokkeren of te laten verwijderen conform de toepasselijke wetgeving.


Venster sluiten


Copyright © 1994-2014 United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.