UPS

 
Tietosuojalausunto
Voimaantulopäivä: 1.1.2012

United Parcel Service, Inc. ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti "UPS") suhtautuvat vakavasti asiakkaidensa yksityisyyttä koskeviin huoliin. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan millaisia henkilötietoja keräämme asiakkaistamme, kuinka näitä tietoja käytämme ja kenen kanssa niitä jaamme. Lausunnossa selostetaan myös, kuinka suojaamme asiakkaidemme henkilötietoja. Lisäksi kerromme, kuinka asiakkaamme voivat (i) pyytää nähtäväksi heitä koskevia henkilötietoja ja pyytää niiden muuttamista, (ii) perua aikaisemmin antamansa suostumuksen, (iii) kieltää tietyntyyppisen viestintämateriaalin lähettämisen ja (iv) pyytää vastauksia tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. Tämä ilmoitus ei koske UPS Storea tai muita jälleenmyyntipisteitä.

Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella eri maiden välillä paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaan. Maakohtaiset tiedot löytyvät napsauttamalla tästä.

Voit tarkastella tiettyjä maakohtaisia tietoja alla olevan lisähuomautuslinkin kautta.

Alla olevia linkkejä napsauttamalla voidaan siirtyä seuraaviin osioihin:


Keräämämme tiedot

Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja (esim. nimi-, yhteys- ja maksutiedot) useissa eri tilanteissa: esim. (i) UPS-sivuston käyttö (ii) lähetystoiminnot, ml. lähetysten toimittaminen ja noutaminen, (iii) lähetysten seurantapyynnöt tai kysymykset, (iv) tapahtumat, joihin osallistumme sekä (v) kampanjat ja muut tarjoukset.  

Keräämiimme henkilötietoihin kuuluvat:

 • Henkilöiden ja yritysten yhteystiedot (kuten nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelin- tai faksinumero)
 • Lähetystiedot (esimerkiksi (i) lähetykseen liittyvät yhteystiedot, kuten lähettäjän ja vastaanottajan nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, (ii) allekirjoitus toimituksen kuittaamiseksi, (iii) UPS-tilinumero, sekä (iv) tiedot, jotka auttavat meitä palvelupaikkaan pääsemisessä) ja meille annetut lähetyksen sisältöä koskevat tiedot, mutta vain siinä määrin, että tunnistettava henkilö voidaan yhdistää kyseiseen sisältöön
 • Tiedot, joiden avulla voimme varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden
 • Niiden henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, joille meitä pyydetään lähettämään tietoja
 • Käyttäjätunnus ja salasana UPS-tuotteiden ja -palveluiden käyttämiseksi verkossa
 • Sosiaalisen median tunnukset
 • Maksutiedot (mukaan lukien maksukorttitiedot tai verkkomaksutiedot ja laskutusosoite) ja pankkitiedot (kuten pankkitilin numero)
 • Verotunnistenumero (Yhdysvallat) silloin, kun asiakkaan pyytämät tuotteet tai palvelut sitä vaativat, sekä tiettyjen tarjousten tai arpajaisten yhteydessä
 • Muut henkilötiedot, jotka meille on toimitettu tiettyä UPS-tuotetta tai -palvelua varten

Saatamme kerätä tietoja maantieteellisestä sijainnista lähetyksen noutamisen ja toimittamisen, sekä muiden palvelujen yhteydessä. Näihin tietoihin lukeutuvat esimerkiksi fyysisen osoitteen kertovat tiedot, kuten GPS-tiedot, geokoodit, pituus- ja leveyspiirit ja eri sijaintien kuvat.

Tämän lisäksi sivustomme kävijöistä kerätään automaattisesti (evästeet ja verkkojäljitteet) tiettyjä tietoja. Näihin tietoihin lukeutuvat IP-osoite, selaintiedot, laitetiedot, käyttöjärjestelmä, kielivalinnat, edellisen sivun URL-osoite, sivustolla suoritetut toiminnot ja vierailun päivämäärä ja kellonaika. "Eväste" on tekstitiedosto, jonka sivusto voi lähettää vierailijan tietokoneelle tai johonkin muuhun internetiin yhteydessä olevaan laitteeseen. Evästeen avulla käyttäjän selain voidaan yksilöidä tai selaimelle voidaan tallentaa tietoja tai asetuksia. "Verkkojäljite", joka tunnetaan myös nimillä internet-tunniste, pikselitunniste tai läpinäkyvä GIF-kuva, linkittää sivustot palvelimeen ja sen evästeisiin. Verkkojäljitteen avulla evästeiden kautta kerätyt tiedot voidaan lähettää takaisin palvelimelle. Automatisoitujen keräysmenetelmien avulla saatavat sivuston käyttötiedot kertovat, mitä sisältöjä käyttäjä napsauttaa sivuston selaamisen aikana (nk. clickstream-data). Käyttäjän sivustolla vierailun aikana suorittamat toiminnot voidaan kerätä ja säilyttää. Joitakin automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja, kuten selaintiedot, voidaan yhdistää muihin kerättyihin tietoihin. Näin voidaan esimerkiksi selvittää, onko asiakas avannut lähettämämme sähköpostiviestin. Sivuston kävijämääriä koskevia tietoja voidaan kerätä myös kolmannen osapuolen tarjoamien analysointityökalujen avulla. Asiakkaan selaimelta voi löytyä tiedot siitä, kuinka tietyntyyppisten evästeiden vastaanottamisesta ilmoitetaan tai kuinka tietyntyyppisiä evästeitä estetään tai poistetaan käytöstä. Asiakkaan on kuitenkin huomioitava se, että sivuston kaikkien ominaisuuksien käyttäminen ei ole välttämättä mahdollista ilman evästeitä.

Kuinka kerättyjä tietoja käytetään

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lähetysten nouto, toimitus ja seuranta
 • Pyydettyjen tuotteiden ja palveluiden (kuten logistiikka, toimitusketjun hallinta, tullaus- ja välityspalvelut sekä rahoituspalvelut) tarjoaminen
 • Maksujen käsittely ja kerääminen
 • Asiakaspalvelu ja pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen
 • Asiakkaan UPS-tilin (mukaan lukien UPS.com-osoitteessa olevan verkkotilin ja sen monien ominaisuuksien, kuten osoitekirjan ja UPS:n laskutuskeskuksen) luominen ja hallinta
 • Asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
 • Tapahtumista, ohjelmista, kyselyistä, kilpailuista, arvonnoista, kampanjoista ja muista tarjouksista tiedottaminen ja osallistumisen hallinta
 • Kirjoitusoikeuden myöntäminen UPS:n blogeihin ja vuorovaikutus UPS:n kanssa sosiaalisen median välityksellä
 • Tietojen lähettäminen yhteyshenkilölle asiakkaan pyynnöstä
 • Palveluihin liittyvien korvausvaatimusten käsittely
 • Liiketoimintamme ylläpito, arvointi ja kehitys (mukaan lukien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; viestinnän hallinta; myynnin, markkinoinnin ja mainonnan tehokkuuden arviointi; tuotteiden analysointi ja tehostaminen, palvelut ja internet-sivustot; sekä tilinpito-, tilintarkastus-, laskutus-, korvaus- ja perintätoiminnot)  
 • Tietojen analysointi (ml. markkina- ja kuluttajatutkimus, trendianalyysi, taloudelliset analyysit ja henkilötietojen anonymisointi)
 • Petosten ja muiden rikollisten toimien, vaatimusten ja vastuiden havaitseminen ja estäminen, sekä niiltä suojaaminen
 • Voimassaolevien lakien ja UPS:n toimintaperiaatteiden mukainen toiminta

Tämän lisäksi evästeiden, verkkojäljitteiden ja muiden automatisoitujen menetelmien avulla kerättyjä tietoja käytetään esimerkiksi (i) käyttäjien verkkovierailujen räätälöintiin, (ii) käyttäjien kiinnostusten ja sivuston selaustapojen mukaisesti muokatun sisällön (mukaan lukien mainonta) toimittamiseen ja (iii) liiketoiminnan hallintaan. Automatisoitujen keräysmenetelmien avulla saatuja tietoja voidaan täydentää asiakkaan sijaintia koskevilla tiedoilla (esimerkiksi postinumerolla) asiakasta kiinnostavan sisällön toimittamiseksi. Näitä tietoja käytetään myös tekniikan ja palveluiden ongelmien määrittämiseen, sivuston hallintaan, sivuston käyttäjien tunnistamiseen ja käyttäjiä koskevien demografisten tietojen keräämiseen. Sivuston käyttötietojen (nk. clickstream-datan) avulla määritetään asiakkaiden sivuston eri sivuilla käyttämä aika, navigointireitit ja mahdollisuudet muokata sivustoa siten, että se vastaa käyttäjien tarpeita entistäkin paremmin. 

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös muilla tavoilla, joista ilmoitetaan erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Kiinnostuspohjainen mainonta

Sivuston käyttäjien verkkotoiminnoista voidaan kerätä tietoja, joiden avulla tuotteita ja palveluita koskevaa mainontaa räätälöidään vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä kiinnostuksenkohteita. Tietosuojalausunnon tässä osassa kerrotaan asiakkaan valintamahdollisuuksista.

Asiakas voi nähdä toisilla sivustoilla tiettyjä mainoksia, koska osallistumme mainontaverkostoon. Mainontaverkostojen avulla viestintä voidaan kohdistaa käyttäjille demografisten, kiinnostuspohjaisten ja kontekstuaalisten keinojen avulla. Verkostot seuraavat asiakkaiden verkkokäyttäytymistä keräämällä tietoja automatisoitujen menetelmien, kuten evästeiden, palvelinlokien ja verkkojäljitteiden avulla. Verkostot käyttävät näitä tietoja näyttääkseen asiakkaille heidän yksilöllisten kiinnostustensa mukaisia mainoksia. Mainontaverkostojen keräämiin tietoihin voivat kuulua tiedot vierailuista tiettyyn mainontaverkostoon osallistuvilla sivustoilla, kuten esimerkiksi asiakkaan katsomat mainokset tai sivustot, sekä asiakkaan sivustoilla suorittamat toiminnot. Tämä tietojen kerääminen tapahtuu sivustollamme ja mainontaverkostoon osallistuvien kolmansien osapuolien sivustoilla. Tämän prosessin avulla voimme paremmin arvioida markkinointimme tehokkuutta. Lisätietoja kiinnostuspohjaisesta mainonnasta ja mainontaverkostoista kieltäytymisestä löytyy napsauttamalla tästä.   

Jakamamme tiedot

Asiakkaiden henkilötietoja ei myydä tai jaeta muutoin kuin tässä tietosuojalausunnossa esitetyillä tavoilla. Nouto- ja toimituspalveluiden suorittamista varten lähetystietoja jaetaan kolmansien osapuolien, kuten lähettäjän ja vastaanottajan, sekä ulkopuolisten maksajien ja vastaanottajien kanssa. 

Kerättyjä henkilötietoja saatetaan myös jakaa tytäryhtiöiden, lisenssinhaltijoiden, jälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä tahot, joita tässä yhteydessä kutsutaan yhteisesti nimellä "UPS-liikekumppanit", voivat käyttää näitä tietoja tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja voidaan jakaa UPS-liikekumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolien kanssa esimerkiksi sijaintiin perustuvien palveluiden parantamista ja tarkkojen ja ajantasalla olevien karttojen kehittämistä varten. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan jakaa , mikäli asiakkaalla ei ole mitään tätä vastaan, niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka eivät ole UPS-liikekumppaneita näiden osapuolten omia tarkoituksia varten, kuten asiakkaita kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden tarjoamista varten.

Henkilötietoja jaetaan myös niiden kolmansien osapuolien kanssa, jotka suorittavat puolestamme palveluita antamiemme ohjeiden mukaisesti. Näillä kolmansilla osapuolilla ei ole valtuutusta käyttää tai paljastaa tietoja muutoin kuin on välttämätöntä antamiemme tehtävien suorittamiseksi tai lain vaatimusten noudattamiseksi. 

Monet asiakkaistamme ovat ulkoistaneet koko toimitusketjunsa tai niiden osia meille. Näitä toimitusketjuja hallinnoidaan huolinta- ja logistiikkayksikköjen kautta, jotka keskittyvät toimitusketjujen optimointiin, rahtitavaran huolintaan ja kansainväliseen kauppaan ja välityspalveluihin asiakkaillemme kautta maailman (sisältäen laajan valikoiman eri kuljetusratkaisuja, kuten ilma-, meri- ja maarahdin). Toimitamme myös tietotekniikkajärjestelmiä ja jakelutiloja, jotka on muokattu eri alojen, kuten terveydenhuollon, teknologian ja vähittäinmyynnin toimitusketjujen yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Huolinta- ja logistiikkapalveluiden yhteydessä keräämme, käytämme ja julkistamme henkilökohtaisia tietoja asiakkaidemme asiakkaista. Näissä tapauksissa tiedot käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös julkistaa (i) jos laki, säännökset tai oikeudelliset toimenpiteet (kuten oikeuden määräys tai haaste) niin vaativat, (ii) viranomaisten kuten esimerkiksi lainsäädännöstä ja -ylläpidosta vastaavien viranomaisten vaatimuksesta, tai (iii) jos tietojen paljastamisen uskotaan olevan välttämätöntä tai tarpeellista fyysisten vahinkojen tai taloudellisen tappion estämiseksi, tai epäillyn tai todellisen laittoman toiminnan tutkimisen yhteydessä. Varaamme oikeuden siirtää asiakkaita koskevia tietoja mahdollisen liiketoiminnan, sen osan tai omaisuuden (mukaan lukien uudelleenjärjestely, hajauttaminen tai konkurssi) myymisen tai siirtämisen yhteydessä. 

Omat valinnat

Asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka heihin pidetään yhteyttä ja mitä heitä koskevia tietoja kerätään. Voit olla vastaanottamatta lähettämiämme markkinointisähköpostiviestejä napsauttamalla markkinointiviestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä, valitsemalla alla olevan Peruuta sähköpostitilaus -linkin, muuttamalla My UPS -profiilisi sähköpostiasetuksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa Yhteydenotto UPS:ään -kohdassa mainitulla tavalla. Asiakas voi myös kieltää muun markkinoinnin ottamalla meihin yhteyttä "Yhteystiedot"-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakas voi "Jakamamme tiedot" -osion valinnat ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden perua aiemmin antamansa suostumuksen (napsauttamalla tästä) tai vastustaa pätevin perustein milloin tahansa ja ilman erillistä maksua henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin sovellamme asiakkaan esittämiä pyyntöjä.

Lisätietoja siitä, miten voit jättäytyä pois mainosverkoston intressipohjaisesta mainonnasta, on saatavissa kuluttajien irtisanomissivulla osoitteessa: 

Kaliforniassa asuvat asiakkaat voivat kieltää henkilötietojensa jakamisen markkinointitarkoituksiin joidenkin tytäryhtiöiden ja kolmansien osapuolien kanssa. Asiakas voi kertoa valintansa ottamalla yhteyttä alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Tietojen tarkistus ja korjaus

Voimassaolevien lakien mukaisesti (i) asiakas voi saada kopion joistakin säilytettävistä henkilötiedoista tai päivittää tai korjata tietoja UPS-tilin kautta osoitteessa UPS.com. (ii) Asiakkaalla on myös oikeus nähdä säilytettävät henkilötiedot ottamalla yhteyttä tietosuojalausunnon "Yhteystiedot"-osiossa ilmoitetulla tavalla. Asiakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen oikeuden myöntämistä. Mikäli asiakas lisäksi uskoo säilytettävien henkilötietojen olevan virheellisiä, hänellä voi olla vallitsevien lakien puitteissa oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai muuttamaan  tiedot ottamalla meihin yhteyttä alla mainitulla tavalla. 

Linkit muille sivustoille

Sivustollamme voi olla linkkejä muille sivustoille asiakkaidemme palvelemiseksi. Näitä sivustoja voivat hallinnoida muut kuin UPS:n tytäryhtiöt. Linkitetyillä sivustoilla voi olla omat tietosuojakäytännöt tai -lausunnot. Suosittelemme näihin lausuntoihin tutustumista linkitetyillä sivustoilla vierailtaessa. Emme ole vastuussa niiden sivustojen sisällöstä, käytöstä tai tietosuojakäytännöistä, jotka eivät ole UPS:n tytäryhtiöiden hallinnassa.

Tiedonsiirrot

Asiakkaista kerättyjä tietoja voidaan siirtää muuhun maahan kuin siihen, missä tiedot on alunperin kerätty. Näissä maissa ei välttämättä ole samanlaista tietosuojaa kuin niissä maissa, joissa tiedot on alunperin kerätty. Siirtäessämme asiakkaamme tietoja muihin maihin, suojaamme näitä tietoja vallitsevan lain ja tietosuojalausunnossa ilmoitettujen tietojen mukaisesti. 

Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia, jotka on suunniteltu suojaamaan asiakkaidemme henkilötietoja tahattoman, lainvastaisen tai luvattoman tuhoamisen, hävittämisen, muuttamisen, käsittelyn, levittämisen tai käytön varalta. Vaikka noudatammekin toimenpiteitä, joilla tiloihimme ja autoihimme pääsy rajoitetaan vain valtuutettuihin henkilöihin, kirjeen tai paketin ulkopuolella olevat tiedot voivat olla muiden henkilöiden nähtävissä. 

Tietosuojalausunnon päivitykset

Henkilötietoja koskevien käytäntöjen muuttuessa tätä tietosuojalausuntoa voidaan päivittää ajoittain ilman etukäteisilmoitusta. Sivustolle tulee näkyvä ilmoitus tietosuojalausuntoa koskevista merkittävistä muutoksista. Ilmoituksen yläosassa on nähtävissä ilmoituksen viimeisin päivityspäivämäärä.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on tietosuojalausuntoon liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, tai jos haluat päivittää tietojasi tai valintojasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@ups.com. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen:

UPS Corporate Headquarters
Attention: Global Privacy Manager
55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, GA 30328
United States

Jos olet Euroopassa, kirjoita osoitteeseen:

UPS Europe SA
Attention: Global Privacy Manager
Ave Ariane 5
Brussels, B-1200


UPS: Tietosuojailmoitus - ETA-lisäys

Jos asut Euroopan talousalueella ("ETA"), sovellamme seuraavia ETA-kohtaisia lisäsäännöksiä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä.  Euroopan talousalueen asukkaiden kohdalla ETA-lisäyksen säännökset ovat voimassa, mikäli tietosuojailmoituksen määräykset ovat ristiriitaisia.
Hankkimamme tiedot

Käsittelemme niiden henkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita, joille meidän pyydetään lähettämään tietoja, olettaen, että henkilö, joka toimitti tiedot, sai ne haltuunsa sovellettavaa lakia noudattaen.  Jos tämä olettamus on virheellinen, ethän pyydä meitä lähettämään tietoja kolmansille osapuolille puolestasi.

Siinä määrin kuin sovellettava laki vaatii, pyydämme suostumustasi ennen tietojen keräämistä automaattisin keinoin evästeiden tai vastaavien keinojen avulla.
Hankkimiemme tietojen käyttö

Jos käytämme tietojasi markkinointitarkoituksiin (kuten tietosuojailmoituksessa määritellään), voit veloituksetta ja yksinkertaisesti estää tietojesi käytön tällaisiin tarkoituksiin niiden keräämisen aikana ja jokaisen markkinointiviestin yhteydessä.  Kunnioitamme pyyntöäsi.  Emme toimita tietojasi kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin ilman ennakkosuostumustasi. 
Tietoihin pääsy ja niiden korjaus

Sinulla on oikeus tarkastella ja korjata henkilökohtaisia tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus estää pääsy tietoihisi tai poistaa ne sovellettavan lain mukaisesti.


Sulje ikkuna


Copyright © 1994-2014 United Parcel Service of America, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.