UPS
Nastavení přihlašováníProfilPřehled zákaznických účtůSprávaFakturaceAdresářProvádějte údržbu Vašeho UPS zákaznického účtu
Vytvořit zásilkuUkázat historiiZrušená zásilkaVytvořit návratkuPoslat pomocí dávkovacího souboruVytvořit ImportVypočítat čas a nákladyNaplánovat osobní vyzvednutíPobočky UPSObjednat zásobyOtevřít účet UPSNastavit předvolbyPrůvodce službami
Vysledovat zásilkuPoznejte Quantum ViewSprávaQuantum View ManageQuantum View DataPřístup k systému Flex Global View
Přeprava zásilek s kritickým časem dodáníLetecká nákladní přepravaNámořní nákladní přepravaSlužby zprostředkování celního odbavení
ZačínámeZásilkaSledováníObdržení vaší zásilkyFakturování a platbyTechnologická podpora

Informace o souborech cookie

Tato stránka využívá souborů cookie. Používáním této internetové stránky souhlasíte s použitím souborů cookie.
Chraňte se proti podvodům
UPS je globální firma, a tato značka patří k nejuznávanějším a nejvíce obdivovaným značkám na světě. Podvodníci rádi využívají tak dobré pověsti a důvěry, jaká je se jménem UPS spojována. Neoprávněné třetí strany se někdy pokoušejí zneužívat jméno UPS nebo naše služby ke svým podvodným aktivitám, a jejich cílem jsou vaše citlivé osobní i podnikatelské informace. Tito podvodníci vytvářejí atraktivní soubory ke stažení a atraktivní webové stránky, kterými se vás snaží zlákat k tomu, abyste zadali citlivé informace anebo stahovali malware. Malware - zkratka z anglického výrazu "malicious software", znamená "škodlivý software. Patří sem viry a spyware. Tento druh programů může narušit výkon vašich počítačů, zničit vaše data, a umožnit podvodníkům, aby kradli vaše osobní informace.

Společnost UPS bere podvody - a ochranu informací našich zákazníků- velmi vážně. UPS se snaží své informovat zákazníky o podvodech, které by mohly způsobit škodu. Přestože UPS nenese odpovědnost za akce třetích stran, snažíme se bránit podvodům a odhalovat je všude, kde je to možné.

Podvod sám o sobě není nic nového, a stejné vzorce podvodů, které existují už řadu let, se nyní objevují online, v e-mailech a prostřednictvím dalších metod a prostředků výpočetní techniky. V další části tohoto textu naleznete některá navrhovaná preventivní opatření proti podvodům, a také základní informace o nejběžnějších vzorcích podvodného chování:

 

Spolupracujeme s vámi při ochraně informací o vašem účtu
Obchod stojí a padá na informacích, a zajištění bezpečnosti vašich dat je naprosto zásadní. Společnost UPS se zavázala k tomu, že pomáhá zákazníkům chránit informace o jejich účtech i o jejich transakcích.

Jsme ostražití a proaktivně implementujeme procesy, které redukují riziko podvodů, a chceme s vámi spolupracovat tak, abyste se problémům dokázali vyhnout.

Ochrana čísla účtu
Podobně jako v případě kontroly čísla účtu, které se zobrazuje na vašich platebních dokladech, nejde ani tak o to, jestli je číslo účtu viditelné, ale o to, jak je číslo účtu chráněno v zákulisí. Společnost UPS při ochraně čísla účtu proti neoprávněnému použití používá sofistikovaná ochranná opatření.

Elektronická ochrana
Když podáváte zásilku prostřednictvím programu UPS Internet Shipping nebo UPS WorldShip, tento proces je spojen se zvýšenými požadavky na ověření vaší identity. Ještě další zabezpečovací postupy doprovázejí objednávky dodávek a používání služby UPS Delivery Intercept.

Ochrana platební karty
Stránky ups.com jsou šifrovány pomocí 128-bitového Secure Sockets Layer (SSL) k ochraně účtu a informací o kreditní kartě. Srovnáváme informace o platební kartě s účetní adresou na platební kartě a prošetřujeme všechny neautorizované operace.

Identifikace a redukce hrozeb
Abychom byli schopni rozpoznat podvod, používáme důkladně propracované analytické metody pro sledování trendů a analyzování dat. Naše účast v globální armádě, která bojuje proti podvodům v kyberprostoru, nám zajišťuje dobrou informovanost a orientaci v problematice a v oboru poštovních a zasilatelských služeb globálně.

 Zpět nahoru

Chraňte sami sebe
I když společnost UPS dělá všechno, co může, aby minimalizovala riziko podvodů, měli byste si uvědomit, že Vy jste ti, kdo je v první linii obrany, a že se musíte chránit sami. Zde je několik dalších kroků, které pomohou v prevenci proti podvodům prováděným prostřednictvím e-mailu a Internetu:

 • Nikdy neodpovídejte na e-maily a nevstupujte na webové stránky z neznámých zdrojů, které od vás požadují, abyste poskytli, aktualizovali nebo potvrdili osobní, finanční nebo jiné důvěrné informace, a nikdy neprovádějte to, o co Vás tyto e-maily či weby žádají.
 • Buďte obezřetní, když Vás podezřelé e-maily nebo telefonní hovory žádají, abyste potvrdili informace o Vašem účtu UPS.
 • Používejte zabezpečený internetový prohlížeč.
 • Nikomu neprozrazujte své uživatelské jméno a heslo UPS.
 • Pravidelně své heslo obměňujte.
 • Vytvořte si silné heslo kombinací písmen a čísel.
 • Používejte antivirový software a zvažte použití programů pro detekci spyware.
 • Vybudujte si v počítači buď softwarovou nebo hardwarovou ochranu firewall.
 • Nevstupujte do sekcí s důvěrnými informacemi z internetových kaváren, z veřejných knihoven, atd.
 • Pokud používáte bezdrátové zařízení, postupujte striktně podle pokynů výrobce a poskytovatele služby a nastavte si u tohoto zařízení potřebnou úroveň ochrany.

Zde jsou některé další kroky, které pomáhají chránit proti podvodům s referenčními a sledovacími čísly zásilek:

 • Dávejte si pozor na podezřelé e-maily či telefonáty, které po Vás požadují ověření sledovacích čísel zásilek s referenčními čísly
 • Nedávejte sledovací čísla zásilek k dispozici neznámým osobám
 • Vytvořte jedinečná referenční čísla pomocí kombinace písmen a čísel
 • Referenční čísla měnte s častou frekvencí

Povědomí o riziku a vlastní ochrana citlivých informací je nejlepší cesta, jak se vyhnout podvodníkům.

 Zpět nahoru

Podvodné šeky a platební příkazy
Skutečnost, že kdokoliv může nakoupit cokoliv, kdekoliv a kdykoliv - ve dne, v noci, nabízí neuvěřitelné možnosti každému z nás i každému z našich virtuálních sousedů na celé planetě. Bohužel však některým z těchto sousedů naše nejlepší zájmy na srdci neleží. Jedním z běžných typů podvodů je posílání podvodných šeků nebo platebních příkazů, obvykle prostřednictvím služby UPS - letecké pošty s doručením příštího dne ® buďto v reakci na internetovou reklamu anebo jako součást podvodné nabídky zaměstnání. Nepředpokládejte, že metoda dodání propůjčuje obsahu balíčku legitimitu.


Jestliže obdržíte šek nebo platební příkaz, který neočekáváte, měli byste předpokládat, že je klamavý. Měli byste také být extrémně opatrní, pokud dostanete šek nebo platební příkaz na částku vyšší, než je očekávaná částka. Můžete být kontaktováni e-mailem, který obsahuje žádost, abyste inkasovali hotové peníze nebo uložili nějakou částku na účet, a část z této sumy vrátili pomocí Western Union nebo jiným způsobem. Podvodník vám doporučí, abyste si část peněz ponechali, což je vlastně více než štědré, když vezmete v úvahu, že originální šek je pravděpodobně klamavý. Možná, že i banka na začátku uvěří, že šek nebo platební příkaz může být legální, ale později zjistí skutečný stav a vrátí vám ho k uhrazení.

 Zpět nahoru

Webové stránky, které využívají jména nebo značky UPS podvodným způsobem
V dobách minulých úspěšní podvodníci museli mít aspoň "poctivý obličej." Dnešním zločincům však stačí k páchání zločinů jen webová stránka nebo e-mail, který se tváří legitimně.

Pravidelně Internet monitorujeme z hlediska neoprávněného použití značky UPS, abychom naše zákazníky chránili. Neoprávněné použití duševního vlastnictví společnosti UPS (obchodních značek, autorského práva, patentů a obchodního tajemství) nebo jeho použití bez licence je monitorováno a příslušným způsobem proti němu zasahujeme. Je potřeba vzít na vědomí, že existují podvodné webové stránky, které vypadají a působí jako legální stránky firmy UPS. Chcete-li si být jisti, že vstupujete na autorizovanou webovou stránku společnosti UPS, použijte adresu "ups.com" nebo "international.ups.com" , nikoliv odkaz uvedený v nějakém jiném zdroji.

 Zpět nahoru

Spam a phishing - e-maily, které klamavým způsobem využívají jména nebo značky UPS
Klamavé e-maily existují v mnoha různých formách. Jsou to neoprávněné aktivity třetích stran, které nemají nic společného s firmou UPS. E-mailové zprávy, které se nazývají "phishing" nebo "spoofing" jsou stále častější, a mohou příjemcům připadat legitimní a důvěryhodné, neboť obsahují firemní značky, barvy nebo jiné legální doložky. Chraňte sami sebe tím, že tyto podvodné metody budete umět rozpoznat:


 • Spam: Spam, často také nazývaný "junk mail," je e-mailová zpráva, která není vyžádaná příjemcem, a která oslovuje příjemce prostřednictvím přímého sdělení zaslaného e-mailem.
 • Phishing: Výraz "phishing," znamená "fishing for confidential information", což je "rybaření" čili lov důvěrných informací. Je to podvodné jednání, kdy se odesílatel pokouší podvodným způsobem získat informace osobní nebo finanční povahy.

Mějte prosím na paměti, že firma UPS nepožaduje platby, osobní informace, informace finanční povahy, čísla účtů, identifikační čísla, hesla ani kopie faktur nevyžádanou cestou - prostřednictvím e-mailů, pošty, telefonu či faxu ani specificky výměnou za přepravu zboží nebo za poskytnutí služeb. Firma UPS nepřijímá žádnou odpovědnost za náklady či platby, vzniklé v důsledku podvodných aktivit.

Povědomí a dovednost rozeznat klamavé dopisy, e-maily a pokusy o phishing je pro ochranu sebe samého proti krádeži a jiným souvisejícím kriminálním činům naprosto zásadní. K běžným signálům toho, že e-mail by mohl být podvodný, patří tyto:


 • Závady v designu: E-mail, který obsahuje zkreslené logo nebo loga v nezvyklé velikosti 
 • Gramatické chyby: Gramatické chyby a nadměrné používání vykřičníků 
 • Chybný pravopis: Nesprávně napsaná slova nebo odkazy na další stránky napsané s chybami (například: modifikace nebo variace adres skutečných www.ups.com webových adres, např. www.unitedparcelservices.com.)
  Poznámka: Firma UPS posílá svoje e-maily z několika URL, včetně ups.com a upsemail.com.
 • Zdání naléhavosti: Alarmující zprávy,které vyžadují okamžitou akci, např. "Váš účet bude zablokován za 24 hodin." nebo "Vyžádejte si váš balíček nebo vaši odměnu okamžitě."
 • Neočekávané požadavky: Žádost, která se pokouší získat peníze, finanční informace, atd.(např. číslo bankovního účtu nebo čísla platebních karet), anebo informace osobní povahy výměnou za dodávku balíčku nebo něčeho jiného 
 • Mezery v komunikaci: E-mail, který nedává alternativní možnost pro komunikaci o požadovaných informacích (např. po telefonu, poštou nebo fyzická adresa místa)
 • Podvodný Odkaz: odkaz obsažený v e-mailu, který zobrazuje vašemu prohlížeči známé a bezpečné místo, ale ve skutečnosti směřuje váš prohlížeč na jiné místo, na potenciálně nebezpečné nebo podvodné stránky. Tento link lze zjistit tak, že najedete kurzorem nad odkaz (bez kliknutí), což způsobí, že skutečný cíl odkazu se zobrazí v pop-up, v levém dolním rohu vašeho stavového řádku, nebo na jiném místě v závislosti na vašem e-mailovém klientovi. Podezřelé je, pokud se skutečné místo určení liší od adresy uvedené v odkazu, rovněž je podezřelé, pokud odkaz obsahuje čísla namísto písmen, dále zkratky, a pravopisné chyby.

Některé druhy komunikace, které provádí firma UPS, mohou být provedeny formou e-mailu s "epackage" odkazem na web uvnitř textu e-mailu. Tyto zprávy jsou určeny k tomu, aby se zvýšila úroveň ochrany v oblasti citlivých informací. Odkaz bude vždy začínat https://epackage1.ups.com.

 Zpět nahoru

Telefonní hovory, dopisy, faxy a další druhy komunikace s klamavým využíváním jména nebo značky společnosti UPS
Kromě klamavých webových stránek a e-mailů podvodníci při pokusech získat vaše osobní údaje používají také telefon, fax, dopisy nebo jiné metody komunikace. Tyto druhy podvodné komunikace jsou neoprávněné akce třetích stran, které s firmou UPS nemají nic společného. Klamavé kontakty, které předstírají, že jsou z UPS, mohou oznamovat, že na vás čeká balíček, který vám má být doručen. V této komunikaci budete požádáni o vaše osobní údaje a/nebo o zálohovou platbu dříve, než k vám zásilka dorazí, anebo můžete být požádáni o aktualizaci údajů ke svému účtu tak, že obdržíte osobní informaci nebo kopii vaší faktury UPS.


Pokud vás kvůli zásilce kontaktuje společnost UPS, zástupce firmy UPS vám vždy poskytne sledovací číslo, které si můžete ověřit na našich webových stránkách. Měli byste také vědět, že společnost UPS vás možná příležitostně bude kontaktovat se svou nabídkou služeb nebo z důvodů marketingu, ale v takovém případě si vždycky můžete ověřit předem, že se skutečně jedná o naše telefonní číslo, a teprve potom můžete podniknout něco dalšího.


Pokud si nebudete jisti tím, zda volacící je skutečně ten, za koho se prohlašuje, požádejte o jeho jméno a příjmení, zavolejte na jeho číslo, a vyžádejte si ho.

 Zpět nahoru

Podvodné nabídky na práci z domova
Většině podvodných nabídek typu "práce z domova" je možné se vyhnout jednoduše tak, že si dáte pozor na sliby platů v nerealistické výši bez toho, že by byla potřebná nějaká praxe, a na nabídky na práci, které vyžadují, abyste provedli platbu bez toho, že byste dostali všechny potřebné informace k této transakci. Některé z těchto podvodů je však těžší identifikovat jako podvodné, a může se stát, že budete vy osobně odpovědni za škodu. K příkladům takového podvodného chování patří například:

 1. Generování oznámení o platbě (nebo šeků): Podvodná verze této činnosti spočívá v tisku a rozesílání "oznámení o platbě " nebo jiných šeků či platebních příkazů (obvykle prostřednictvím služby UPS Next Day® Air (doručení leteckou poštou druhý den nebo pomocí jiné doručovací služby s dodáním příští den). Podvodník obvykle poskytne software na generování šeků nebo vás požádá, abyste si tento software zakoupili, a poskytne vám, nebo vás požádá, abyste si zřídili u UPS (nebo u konkurence) číslo účtu. Podvodník také může poskytnout číslo bankovního účtu, které se při tisku dokumentů a šeků má používat, a také digitální podpis a seznam jmen, adres a částek k úhradě. Tyto podvodné šeky se pak posílají lidem, kteří nabízeli nějaké věci na prodej. Tito lidé jsou požádáni, aby inkasovali šeky, často napsané na větší částku, než je cena prodávané věci, a jsou dále požádáni, aby část z těchto peněz a zakoupenou věc vrátili. Šeky jsou později bankou vráceny jako klamavé.
 2. Mystery Shopping: Standardně tento marketingový nástroj - mystery shopping - funguje tak, že nakupující něco zakoupí v obchodě a tomuto obchodu (nebo třetí straně) pak poskytne zpětnou vazbu o své zkušenosti s nákupem. V podvodné verzi této činnosti jsou kupující, "mystery shoppers" požádáni, aby použili finanční prostředky, které jsou jim zaslány ve formě šeku nebo platebního příkazu - který se později ukáže být podvodný. Součástí této akce někdy bývá i odesílání části těchto peněz zpět do "mystery shop" třetí straně (např. Western Union).
 3. Pozice Returns Processing: Podvodná verze této činnosti spočívá v tom, že dostanete nabídku na práci na částečný úvazek, kdy máte přijímat a zpracovávat doručované zásilky, které zasílají klienti firmy. Tyto společnosti často prodávají elektroniku, dětské zboží nebo díly pro auta. Vaším úkolem má být to, že zkontrolujete doručené balíčky, a dále postupujete podle pokynů svého manažera, kterému se říká "Returns Manager", např. že máte zboží přebalit a odeslat na jinou adresu. Ze začátku to nemusí být spojeno s žádnými výdaji, a pro výkon této práce jsou vám zaslány veškeré potřebné materiály. Komunikace probíhá hlavně přes e-mail.

 Zpět nahoru


Zobrazit ukázky

Další UPS stránky: